Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації" Аллергология, пульмонология, антимикробная терапия (435) 2012 (тематический номер)

Повернутися до номеру

Типове положення про комісію з інфекційного контролю закладу охорони здоров’я

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
04 квітня 2012 року № 236

Зареєстровано у Міністерстві юстиції
України 06 червня 2012 року за № 912/21224

 

І. Загальні положення

1.1. Це Типове положення визначає правові засади діяльності комісії з інфекційного контролю закладу охорони здоров’я, яка діє в закладах охорони здоров’я, у складі яких є відділення хірургічного профілю, і містить вимоги щодо організації роботи цієї комісії.

1.2. Комісія з інфекційного контролю закладу охорони здоров’я (далі — КІК) діє відповідно до законодавства, цього Типового положення та стандартних операційних процедур, що затверджуються на засіданні цієї комісії.

ІІ. Обов’язки та права комісії з інфекційного контролю

2.1. Основними обов’язками КІК є:

розроблення та впровадження програм інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я (далі — ЗОЗ) відповідно до санітарно­гігієнічних та протиепідемічних норм та правил, спрямованих на профілактику післяопераційних інфекцій;

оцінка обґрунтованості та ефективності використання антимікробних препаратів та розробка рекомендацій щодо оптимізації їх застосування;

оцінка ефективності проведених профілактичних та протиепідемічних заходів, спрямованих на забезпечення інфекційної безпеки пацієнтів та персоналу ЗОЗ;

аналіз захворюваності пацієнтів на післяопераційні інфекції, спричинені мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів, та розробка рекомендацій щодо оптимізації заходів з їх профілактики.

2.2. КІК має право:

запитувати у завідувачів відділень ЗОЗ інформацію про результати обстежень на бактеріоносійство S.aureus медичного персоналу та про стан захворюваності на післяопераційні інфекції пацієнтів;

отримувати звіти від адміністрації ЗОЗ про стан забезпечення відділень хірургічного профілю антимікробними препаратами, у тому числі антибіотиками, антисептиками та дезінфектантами;

отримувати звіти від лабораторії ЗОЗ щодо результатів мікробіологічного моніторингу антибіотикорезистентності збудників гнійно­запальних інфекцій, виділених від біологічного матеріалу та змивів з об’єктів внутрішнього середовища відділень хірургічного профілю;

подавати письмові пропозиції до адміністрації ЗОЗ про можливість розгляду питання щодо тимчасової зупинки (на період карантину та проведення проти­епідемічних заходів) функціонування окремих відділень ЗОЗ у зв’язку зі спалахом інфекційних захворювань серед пацієнтів;

подавати письмові пропозиції до адміністрації ЗОЗ про можливість розгляду питання щодо внесення коректив до проведення профілактичних та протиепідемічних заходів, спрямованих на профілактику після­операційних інфекцій, спричинених резистентними штамами мікроорганізмів.

ІІІ. Склад та порядок роботи комісії з інфекційного контролю

3.1. До складу КІК повинні входити щонайменше шість членів (у тому числі заступник головного лікаря ЗОЗ із медичних питань, головна медична сестра ЗОЗ, хірург, епідеміолог або інший спеціаліст з інфекційного контролю, бактеріолог, фармаколог).

3.2. Персональний склад КІК формує та затверджує керівник ЗОЗ.

3.3. КІК очолює Голова.

Голова, його заступник та відповідальний секретар обираються на першому засіданні з числа його членів відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

3.4. Стандартні операційні процедури КІК включають:

порядок визначення складу КІК;

порядок планування та проведення засідань, інформування членів КІК про засідання, вимоги до кворуму;

порядок моніторування щодо забезпечення вимог санітарно­гігієнічних та протиепідемічних норм та правил, спрямованих на профілактику післяопераційних інфекцій, у процесі проведення відомчого контро­лю в даному ЗОЗ.

3.5. Формою роботи КІК є засідання. Засідання проводяться з періодичністю щонайменше один раз на квартал, а в разі ускладнення епідеміологічної ситуації — за потреби.

3.6. Рішення КІК приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів КІК, присутніх на засіданні. При рівній кількості голосів голос Голови є вирішальним.

Рішення КІК оформлюється протоколом, який підписують Голова та відповідальний секретар.

3.7. Організаційно­технічне забезпечення діяльності КІК здійснюється ЗОЗ, при якому вона діє.

Начальник Управління громадського здоров’я

А.А. Григоренко Повернутися до номеру