Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Артеріальна гіпертензія та серцево-судинні захворювання" 2 (28) 2013

Повернутися до номеру

Микола Кузьмич Фуркало (до 90-річчя від дня народження)

26 березня 2013 року виповнилося 90 років видатному кардіологу, організаторові кардіологічної служби, доктору медичних наук, професорові, заслуженому діячу науки і техніки, лауреатові Державної премії України Миколі Кузьмичу Фуркалу.

Понад 60 років свого життя Микола Кузьмич присвятив медицині. Він пройшов тяжкий шлях солдата в роки Великої Віт­чизняної війни. Після закінчення Івано-Франківського медичного інституту у 1953–1956 рр. працював лікарем на Львівщині. З 1956 р. — аспірант Київського інституту вдосконалення лікарів. Після закінчення аспірантури залишився в цьому інституті та працював спочатку асистентом, згодом доцентом, професором, проректором з наукової роботи. Протягом багатьох років (1974–1989) очолював Український науково-дослідний інститут кардіології імені М.Д. Стражеска. За цей період було збудовано 5 клінічних та лабораторних корпусів, отримано науково-діагностичну апаратуру, впроваджено сучасні діагностичні методи дослідження — коронарографію, ехокардіографію, радіоізотопну сцинтиграфію міокарда з вентрикулографією і комп’ютерним аналізом, холтерівське моніторування ЕКГ, електронну мікроскопію, дослідження реологічних властивостей крові. Під керівництвом М.К. Фуркала в інституті проводилися наукові дослідження з найактуальніших питань сучасної кардіології — проблеми атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії. Протягом 1974–1990 рр. співробітники інституту отримали 120 авторських свідоцтв на нові наукові винаходи щодо патогенезу, діагностики, лікування ішемічної хвороби серця та гіпертонічної хвороби. За цей період в інституті було захищено близько 100 докторських та кандидатських дисертацій. Інститут отримав право атестації наукових кадрів вищої кваліфікації за розпорядженням ВАК. З 1976 р. в Україні формується кардіологічна служба, до якої увійшли обласні кардіологічні диспансери. Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска став її головним науково-методичним і консультативним центром. Активна наукова, клінічна й організаційно-методична робота в цей період принесла інституту добру славу завдяки згуртованості і відданості справі колективу інституту на чолі з такими відомими вченими, як професори Н.А. Гватуа, І.К. Следзевська, Р.М. Фролькіс, В.В. Братусь, І.П. Смирнова, М.С. Заноздра, Г.В. Яновський, Л.С. Мхітарян, А.В. Токар.

У 1978 р. професор М.К. Фуркало створив і очолив кафедру функціональної діагностики при Київському інституті вдосконалення лікарів, на цій посаді він пропрацював майже 20 років.

В активі великої організаційної і науково-педагогічної роботи ювіляра — 38 докторських та кандидатських робіт його учнів, 423 опубліковані наукові праці, серед яких «Клинические лекции по важнейшим внутренним болезням» (1975), «Клиническая кардиология» (1976), «Коронарная недостаточность» (1986), «Клинико-инструментальная диагностика поражений сердца и венечных сосудов» (1990) та інші, написані разом з учнями і колегами. У 1980 р. М.К. Фуркало у складі авторського колективу був удостоєний Державної премії Української РСР за розробку та впровадження методів етапного лікування хворих на інфаркт міокарда. За видатні наукові досягнення Миколу Кузьмича було нагороджено медалями С.П. Боткіна і М.Д. Стражеска, він отримав 12 авторських свідоцтв за наукові винаходи.

За вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки та активну участь у підготовці медичних кадрів у 1989 р. професорові М.К. Фуркалу присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Протягом багатьох років М.К. Фуркало був членом редколегій журналів «Кардіологія», «Лікарська справа», а нині — «Українського кардіологічного журналу». У 1990–1999 рр. очолював Товариство київських кардіологів і до сьогодні лишається його почесним головою.

Професор М.К. Фуркало продовжує працювати, він головний науковий співробітник відділу атеросклерозу і хронічної ішемічної хвороби серця, який був ним створений і яким він керував уподовж багатьох років.

Родинну традицію продовжує син Миколи Кузьмича — Сергій Миколайович Фуркало, доктор медичних наук, завідувач відділу ендоваскулярної хірургії і ангіології в Інституті хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України. Підростає продовжувач династії — онук Олексій.

Асоціація кардіологів України, редколегія журналу «Артеріальна гіпертензія» та «Українського кардіологічного журналу», колектив ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, колеги, учні, друзі щиро вітають Миколу Кузьмича з визначним ювілеєм і бажають міцного здоров’я, успіхів, добра та благополуччя на довгі роки.Повернутися до номеру