Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Артеріальна гіпертензія та серцево-судинні захворювання" 2 (28) 2013

Повернутися до номеру

Резолюція конференції «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії» 10 квітня 2013 року, м. Київ

10 квітня 2013 року у приміщенні ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України проходила конференція «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії», присвячена Всесвітньому дню здоров’я. У конференції взяли участь близько 150 лікарів і наукових співробітників. Із вступним та привітальним словом виступили віце-президент Національної академії медичних наук України, академік В.І. Цимбалюк та президент Асоціації кардіологів України, академік НАМН України, професор В.М. Коваленко. Наукові доповіді, присвячені темі конференції, зробили провідні вчені України, а саме: академік НАМН України, професор В.М. Коваленко («Національна стратегія боротьби з артеріальною гіпертензією в Україні»); професор Є.П. Свіщенко («Сучасна тактика первинної та вторинної профілактики артеріальної гіпертензії на основі доказової медицини»); професор Ю.М. Сіренко («Резистентна артеріальна гіпертензія: визначення та сучасні підходи до лікування»); професор О.І. Мітченко («Коморбідність артеріальної гіпертензії і дисліпідемії: ви­значеність методологічних підходів та раціональна фармакотерапія»). Нижче наведені резолюція конференції та фотоматеріали (фото А.С. Солуян).

За результатами роботи конференції прийнята резолюція, у якій ухвалили:

— Продовження заходів з активного виявлення та профілактики АГ, запровадження стратифікації ризику.

— Активно впроваджувати зміни способу життя для первинної та вторинної профілактики АГ.

— Формування прихильності пацієнтів і медичних працівників щодо профілактики й лікування АГ із застосуванням інформаційних технологій.

— Продовжити роботу із забезпечення хворих на АГ сучасними лікувальними технологіями, передбачивши заходи доступності пацієнтів до антигіпертензивної терапії.

— Визначити перелік антигіпертензивних лікарських засобів на основі доказової медицини і забезпечити доступність населення до антигіпертензивної терапії шляхом державного регулювання ціни на лікарські засоби відповідно до постанови КМ України від 25.04.2012 № 340 та наказу МОЗ України від 28.04.2012 № 321.

— Забезпечення до 100 % диспансерним наглядом хворих на АГ високого ризику.

— Активно втілювати комбіновану антигіпертензивну терапію, корекцію дисліпідемій та антитромбоцитарну терапію у хворих на АГ високого ризику.

— Удосконалити і проводити роботу із своєчасного виявлення і патогенетичного лікування симптоматичних гіпертензій.

— Удосконалити заходи з активного виявлення атеросклеротичних уражень судин головного мозку шляхом широкого впровадження дуплексного УЗ-сканування.

— Забезпечити плідну співпрацю з неврологами та нейрохірургами відносно пацієнтів з високим ризиком геморагічного інсульту (мальформації, аномалії та атеросклеротичне ураження судин мозку, поєднана патологія тощо).Повернутися до номеру