Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Журнал "Артеріальна гіпертензія" 2 (28) 2013

Повернутися до номеру

Резолюція конференції «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії» 10 квітня 2013 року, м. Київ

10 квітня 2013 року у приміщенні ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України проходила конференція «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії», присвячена Всесвітньому дню здоров’я. У конференції взяли участь близько 150 лікарів і наукових співробітників. Із вступним та привітальним словом виступили віце-президент Національної академії медичних наук України, академік В.І. Цимбалюк та президент Асоціації кардіологів України, академік НАМН України, професор В.М. Коваленко. Наукові доповіді, присвячені темі конференції, зробили провідні вчені України, а саме: академік НАМН України, професор В.М. Коваленко («Національна стратегія боротьби з артеріальною гіпертензією в Україні»); професор Є.П. Свіщенко («Сучасна тактика первинної та вторинної профілактики артеріальної гіпертензії на основі доказової медицини»); професор Ю.М. Сіренко («Резистентна артеріальна гіпертензія: визначення та сучасні підходи до лікування»); професор О.І. Мітченко («Коморбідність артеріальної гіпертензії і дисліпідемії: ви­значеність методологічних підходів та раціональна фармакотерапія»). Нижче наведені резолюція конференції та фотоматеріали (фото А.С. Солуян).

За результатами роботи конференції прийнята резолюція, у якій ухвалили:

— Продовження заходів з активного виявлення та профілактики АГ, запровадження стратифікації ризику.

— Активно впроваджувати зміни способу життя для первинної та вторинної профілактики АГ.

— Формування прихильності пацієнтів і медичних працівників щодо профілактики й лікування АГ із застосуванням інформаційних технологій.

— Продовжити роботу із забезпечення хворих на АГ сучасними лікувальними технологіями, передбачивши заходи доступності пацієнтів до антигіпертензивної терапії.

— Визначити перелік антигіпертензивних лікарських засобів на основі доказової медицини і забезпечити доступність населення до антигіпертензивної терапії шляхом державного регулювання ціни на лікарські засоби відповідно до постанови КМ України від 25.04.2012 № 340 та наказу МОЗ України від 28.04.2012 № 321.

— Забезпечення до 100 % диспансерним наглядом хворих на АГ високого ризику.

— Активно втілювати комбіновану антигіпертензивну терапію, корекцію дисліпідемій та антитромбоцитарну терапію у хворих на АГ високого ризику.

— Удосконалити і проводити роботу із своєчасного виявлення і патогенетичного лікування симптоматичних гіпертензій.

— Удосконалити заходи з активного виявлення атеросклеротичних уражень судин головного мозку шляхом широкого впровадження дуплексного УЗ-сканування.

— Забезпечити плідну співпрацю з неврологами та нейрохірургами відносно пацієнтів з високим ризиком геморагічного інсульту (мальформації, аномалії та атеросклеротичне ураження судин мозку, поєднана патологія тощо).Повернутися до номеру