Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Нирки" 2 (04) 2013

Повернутися до номеру

Характеристики острого отторжения по результатам проспективного рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого многоцентрового исследования по ранней отмене кортикостероидов

Материалы и методы. Astellas CSWD Trial — 5-летнее проспективное мультицентровое рандомизированное двойное слепое исследование, проведенное с участием 386 пациентов после трансплантации почки (195 больным не отменяли кортикостероиды, а у 191 имела место ранняя, на 7-й день после трансплантации, отмена кортикостероидов). Все пациенты получали такролимус, микофенолата мофетил и антитимоцитарный глобулин или антитела рецепторов к интерлейкину-2. Острое отторжение трансплантата верифицировали по результатам нефробио­псии с использованием критерия Banff. В анализ вошли также пограничные изменения.

Результаты и выводы. Острое отторжение трансплантата и пограничные изменения в раннем периоде после трансплантации достоверно чаще (12,8 % против 22 %, P = 0,022) наблюдали у пациентов, у которых имела место ранняя отмена кортикостероидов. Наиболее значимым фактором риска явилось несоответствие по кросс-матчу (P < 0,002).

(Gaber A.O., Moore L.W., Alloway R.R. et al. Acute rejection characteristics from a prospective,
randomized, double-blind, placebo-controlled multicenter trial of early corticosteroid withdrawal
Transplantation. 2013, Feb 27; 95(4): 573-9; doi: 10.1097/TP.0b013e3182777efb. (Original) PMID: 23423269)Повернутися до номеру