Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації" 8 (619) 2017

Повернутися до номеру

Лікування гіперплазії передміхурової залози і сексуальна функція (за матеріалами 4-го Балтійського мітингу Європейської Асоціації Урологів — BALTIC 2017)

Автори: Пасєчніков С.П.
д.м.н., професор, зав. кафедри урології НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Урологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


26–27 травня 2017 р. у Вільнюсі відбувся 4-й Балтійський мітинг Європейської Асоціації Урологів (ЄАУ) — BALTIC 2017. На головне регіональне зібрання в столиці Литви прибули понад 250 урологів із багатьох країн Європи.
Значну увагу учасників привернув симпозіум «Сексуальна функція і лікування гіперплазії передміхурової залози». Головував на ньому очільник регіонального офісу ЄАУ, професор урології Університету Відня та Нью-Йоркського університету, керівник урологічного відділення клініки Рудольфінерхаус Боб Джаван. У своїй доповіді він навів цікавий погляд на дві поширені медичні проблеми в людей літнього віку.

Як відомо, поширеність доброякісної гіперплазії передміхурової залози (ДГПЗ) і симптомів нижніх сечових шляхів (СНСШ) зростає з віком. Таку ж саму тенденцію демонструє частота еректильної дисфункції. Більше того, існує доведений зворотний зв’язок між сексуальною активністю, з одного боку, віком і вираженістю проявів СНСШ — з іншого (Multinational survey of the aging male — MSAM-7). У цьому ж дослідженні виявлено прямий зв’язок між частотою як еректильної, так і еякуляторної дисфункції, з одного боку, віком і вираженістю проявів СНСШ — з іншого. MSAM-7 визначає останні 2 фактори як незалежні фактори ризику виникнення сексуальних дисфункцій. Подібні дані отримані багатьма іншими дослідниками на великій когорті пацієнтів у різних країнах. Професор Боб Джаван нагадав присутнім про ймовірні спільні механізми, що лежать в основі порушення релаксації нижніх сечових шляхів і гладком’язих клітин кавернозних тіл, а саме: зниження активності в системі оксид азоту/цГМФ, надмірну активність Rhoa/rho-кіназ під впливом ендотеліну-1, надмірну активність симпатичної нервової системи, атеросклероз судин малого тазу. Відповідно, виникає потреба в лікарських засобах, що можуть впливати на ці механізми.
Для лікування СНСШ у чоловіків, згідно з рекомендаціями ЄАУ, застосовуються α-адреноблокатори, інгібітори 5α-редуктази, антагоністи мускаринових рецепторів, інгібітори фосфодіестерази 5-го типу й фітопрепарати. Найбільш часто використовують перші дві групи засобів, які довели свою ефективність протягом багатьох років застосування. Але разом із тим встановлено й той факт, що всі зазначені препарати вірогідно частіше, ніж плацебо, спричиняють сексуальні розлади. Альфа-адреноблокатори асоціюються з еякуляторною дисфункцією. Вони можуть викликати ретроградну еякуляцію, призводити до зменшення кількості еякуляту, аж до повної анеякуляції.
Ситуація з інгібіторами 5α-редуктази в аспекті ймовірних побічних дій ще гірша. Пацієнти, які приймають препарати цієї групи, відмічають зменшення частоти статевих актів, зниження лібідо, еректильну дисфункцію, зменшення об’єму еякуляту. Більше того, в одному з досліджень, наведених професором Бобом Джаваном, вказано на збереження побічних ефектів у сексуальній сфері після відміни препаратів протягом року в більшості хворих, а у деяких пацієнтів — понад 6 років.
Третя група препаратів, що використовується відносно нещодавно, — інгібітори фосфодіестерази 5-го типу — позбавлена побічних дій сексуального характеру. Але щоденний прийом препаратів цієї групи є досить суттєвим видатком, що далеко не кожен хворий чоловік (як правило, непрацездатного віку) може собі дозволити.
Отже, реальним виходом з ситуації для пацієнтів із СНСШ, які не хочуть стикнутися з потенційними сексуальними дисфункціями, є фітотерапія. Були наведені результати дослідження сексуальної функції в 634 пацієнтів, які протягом року отримували Простамол Уно в дозі 320 мг на добу і за цей час не відмітили статистично значущих змін еректильної функції. Більше того, в іншому дослідженні на 120 пацієнтах, які отримували цей самий препарат протягом 2 років із приводу СНСШ незначної або помірної вираженості, обумовлених ДГПЗ, зареєстроване статистично значиме покращання міжнародного індексу еректильної функції.
Професор Боб Джаван робить висновок, що для пацієнтів із СНСШ незначної або помірної вираженості лікування повинно розпочинатися з фітотерапії, зважаючи на відсутність побічних ефектів сексуального характеру. Наприкінці своєї доповіді професор, на підтримку своїх слів, навів результати однієї з доповідей, що відбулась на Щорічному європейському конгресі урологів в Лондоні в березні 2017 р. У порівняльному дослідженні комбінація екстракту Serenoa repens з селеном і лікопеном продемонструвала ефективність, зіставну з інгібітором фосфодіестерази 5-го типу тадалафілом, але меншу частоту побічних ефектів, пов’язаних із прийомом препарату (рис. 1).
Після професора слово було надане Греті Пецюлінте з Каунасу й Паульсу Страдінсу з Риги, які представили аудиторії клінічні випадки в пацієнтів із передчасною еякуляцією й еректильною дисфункцією. В обох випадках застосування фітотерапії, а саме Простамолу Уно в дозі 320 мг один раз на добу, в комплексному лікуванні призводило до покращання порушеної сексуальної функції.
Нами було проаналізовано власний досвід застосування препаратів, що містять екстракт Serenoa repens, у лікуванні пацієнтів із СНСШ, обумовленими ДГПЗ. У період із 1999 по 2017 р. на клінічних базах кафедри урології вивчалася ефективність і безпечність використання препаратів цієї групи у 120 пацієнтів віком від 56 до 82 років (у середньому 64 ±  5 років) із СНСШ незначної або помірної вираженості. Усім хворим проводили стандартне обстеження, яке включало анкетування за шкалою IPSS та QoL, анкетне оцінювання сексуальної функції, пальцеве ректальне дослідження, ультразвукове дослідження передміхурової залози з визначенням об’єму залишкової сечі, урофлоуметрію. Пацієнти отримували Простамол Уно в дозі 320 мг один раз на добу під час їжі. Тривалість курсу лікування становила 3 місяці.
У результаті лікування була продемонстрована ефективність застосованого препарату щодо більшості оцінюваних параметрів (табл. 1). Статистично значущою була різниця в балі за шкалою IPSS (зниження з 15,2 ± 3,6 до 8,1 ± 2,9) і об’ємі залишкової сечі (зменшення з 86,4 ± 9,8 до 32,3 ± 4,4 мл). У жодного пацієнта під час лікування не відмічено побічних ефектів, пов’язаних із прийомом препарату. Оцінка сексуальної функції пацієнтів, які лікувались екстрактом Serenoa repens, свідчить про статистично незначуще підвищення лібідо й посилення ерекції (табл. 2).
Таким чином, результати наших досліджень зіставні з тими, що згадувались на BALTIC 2017: доведена ефективність і абсолютна безпечність використання фітопрепаратів, що містять екстракт Serenoa repens, для лікування пацієнтів із СНСШ незначної й помірної вираженості, обумовленими ДГПЗ. Невірогідне покращання сексуальної функції в проведеному нами дослідженні можна пояснити відносно малим терміном застосування препарату (3 місяці) порівняно з наведеним у доповіді професора Боба Джавана.
Отже, застосування фітопрепаратів, а саме тих, що містять екстракт Serenoa repens, для лікування пацієнтів із СНСШ, обумовленими ДГПЗ, призводить до зменшення проявів захворювання, зіставного з іншими застосовуваними групами фармакотерапевтичних препаратів, не спричиняє, на відміну від останніх, негативного впливу на сексуальну функцію і навіть може призводити до її покращання у вигляді підсилення еректильної складової. 


Повернутися до номеру