Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Газета "Новини медицини та фармації" №7 (657), 2018

Повернутися до номеру

Як укласти договір із Національною службою здоров’я?


Резюме

Міністерство охорони здоров’я України випустило 7-й випуск дайджесту змін в охороні здоров’я, у якому серед іншого розповідається про те, як медичному закладу первинної ланки укласти договір із Національною службою здоров’я України.

«Для того щоб увійти в реформу і почати отримувати більше коштів, медичний заклад має підписати договір з Національною службою здоров’я України. Цей центральний орган виконавчої влади є оператором коштів відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»», — повідомляють у Мініс–терстві.
Першими отримають можливість укласти договір із Національною службою здоров’я України заклади, що надають первинну медичну допомогу та виконали всі умови для підписання договору.
Договір передбачає, що заклад зо–бов’язується надавати медичні послуги пацієнтам за програмою медичних га–рантій, а Національна служба здоров’я України — оплачувати їх відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів.
Перелік послуг, пов’язаних із наданням первинної медичної допомоги, визначено Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим Наказом МОЗ України від 19.03.2018 р. № 504, який набуває чинності 1 липня 2018 р. «Це проведення профілактики, у тому числі профілактичних оглядів, 8 основних аналізів та досліджень, профілактичні щеплення, діагностика та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів, спостереження неускладненої вагітності та супровід хронічних хворих», — уточнюють у МОЗ.
Крім того, медичні заклади мають виконати дві сервісні вимоги:
››› надання медичних послуг у черговому кабінеті первинної медичної допомоги, у тому числі у вихідні і святкові дні;
››› технічну можливість попереднього запису (телефоном або в електронній формі) пацієнтів на прийом до лікарів.
Подушний тариф (капітаційна ставка) на оплату та коефіцієнти визначаються Порядком реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік, затвердженим Постановою КМУ від 25.04.2018 р. № 407.
Цього року заклад, що підпише договір із Національною службою здоров’я України, отримуватиме кошти за пацієнтів з так званих «червоного» і «зеленого» списків. До «зеленого» списку входять пацієнти, які подали медичному закладу декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. «Червоний» список розраховується відповідно до кількості наявного населення на території обслуговування закладу охорони здоров’я станом на 1 січня 2018 р.
Підписати договір можна буде не пізніше 5 червня 2018 р. на строк із 1 липня по 31 грудня 2018 р. або не пізніше 15 серпня на строк із 1 жовтня по 31 грудня 2018 р.
Медичний заклад, який бажає укласти договір із Національною службою здоров’я України, насамперед має зареєструватися в електронній системі охорони здоров’я через будь-яку медичну інформаційну систему. Також необхідно зареєструвати всі місця надання допомоги, уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до виконання договору. Ці працівники повинні отримати електронний цифровий підпис, адже документообіг, пов’язаний з укладенням, виконанням, зміною та припиненням договору, здійснюється в електронній формі через електронну систему охорони здоров’я. В електронній формі керівник закладу подає до Національної –служби здоров’я України скріплену електронним підписом заяву. Також до неї додаються документи, визначені в оголошенні про укладення договору.
Національна служба здоров’я України розглядає заяви на відповідність умовам. Якщо рішення позитивне, надсилає закладу повідомлення про намір укласти з ним договір. Упродовж 10 календарних днів після отримання повідомлення заклад надсилає Національній службі здоров’я України заповнений проект договору згідно з типовою формою. Після узгодження фінального тексту договору уповноважені особи Національної служби здоров’я України та медичного закладу підписують договір в електрон–ній формі.
Надсилати звіти про роботу та, відповідно, отримувати кошти від Національної служби здоров’я України заклади будуть щомісячно. Сума буде перераховуватися на рахунок закладу, її обсяг буде щоразу обчислюватися за формулою, де важливим фактором є кількість пацієнтів, які подали цьому закладу декларації про вибір лікаря. За умовами договору заклад не має права вимагати та повинен забезпечити, щоб його працівники не вимагали від пацієнтів винагороди в будь-якій формі (у тому числі у вигляді благодійних внесків, будь-яких платежів на користь третіх осіб) за відповідні медичні послуги. Якщо пацієнт надішле скаргу про подібний випадок і випадок буде зафіксовано, Служба направить про це інформацію до право–охоронних органів, а у разі повторної скарги — в односторонньому порядку розірве договір. Національна служба здоров’я України може розірвати договір із закладом також, зокрема, у разі анулювання ліцензії закладу або отримання висновків про порушення закладом галузевих стандартів під час дії договору, а також у разі залучення підрядників або працівників, які не повин–ні надавати такі послуги. Також договір може бути розірвано, якщо з’ясується, що заклад надав невірогідні відомості про наявне в нього оснащення або працівників та підрядників.
До речі, 25 травня 2018 р. Національна служба здоров’я України на своєму сайті (nszu.gov.ua/index.html ) оприлюднила перше оголошення про укладення дого–ворів про медичне обслуговування на–селення.
За матеріалами www.moz.gov.ua


Повернутися до номеру