Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019

Back to issue

Abstracts of the research-to-practice conference with international participation “Acute infectious diseases in the practice of family doctor” (April 4–5, 2019, Kyiv, Ukraine)

Клініко-епідеміологічна характеристика захворювань на лептоспіроз за 2014–2018 рр. на Буковині

Значення поліморфізму гена TLR4 як предиктора розвитку тяжкого фіброзу у хворих на хронічний гепатит С (стендова доповідь)

Випадок ефективного комбінованого лікування хворої з ВІЛ-інфекцією та цирозом печінки, асоційованим із вірусним гепатитом С (АРТ + противірусна терапія + трициклол)

Особливості перебігу менінгіту в дітей за даними Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні у період із 2013 по 2018 рік

Особливості роботи сімейного лікаря в осередках особливо небезпечних інфекційних захворювань

Епідеміологічні особливості хвороби Лайма у пацієнтів з ураженням опорно-рухової системи (стендова доповідь)

Епідеміологічні особливості хвороби Лайма в пацієнтів із ураженням серцево-судинної системи (стендова доповідь)

Особливості ураження серцево-судинної системи у хворих із гострим бруцельозом (стендова доповідь)

Роль одночасної ультразвукової еластометрії та стеатометрії при хронічних дифузних захворюваннях печінки інфекційної та неінфекційної етіології

Вакцинокеровані інфекції. Стан проблеми

Випадок сепсису, спричинений Arcanobacterium haemolyticum

Особливості лікування хворих з коінфекцією ВІЛ/ТБ (стендова доповідь)

Профилактика кори

Правець у практиці дитячого інфекціоніста: клінічні випадки

Кашлюк у дорослих: особливості перебігу та діагностики

Особливості клініко-лабораторних проявів деструктивного туберкульозу легень, викликаного чутливими та хіміорезистентними мікобактеріями

Використання швидких тестів як один із факторів реалізації стратегії прискореного подолання епідемії ВІЛ-інфекції Fast Track

Клінічний випадок кору на тлі алергічної реакції

Визначення рівня гіалуронової кислоти як прямого маркера фіброзу печінки у сироватці крові хворих на хронічний вірусний гепатит С (стендова доповідь)

Оцінювання вмісту вітаміну D у хворих із хронічним гепатитом С

Сказ людей в Україні: ретроспективний аналіз, причини, тенденції

Еколого-епідеміологічні аспекти туляремії на півдні України

Лайм-артрит у дітей: особливості діагностики

Актуальні проблеми сучасної епідеміології і профілактики холери та гострих кишкових інфекційних хвороб, викликаних вібріонами не-О1 групи

Міжсекторальна взаємодія у сфері профілактики за ВІЛ/СНІД у Збройних cилах України

Помилки в діагностиці етіології запальних захворювань нервової системи

Парвовірусна інфекція у дітей

Випадок Лайм-бореліозу, ускладнений розвитком нейросенсорної глухоти

Актуальні питання профілактики інфекційних хвороб

Зміни адгезивних та колонізаційних властивостей S. аureus та E. сoli на поверхнях на основі базальтового туфу та nano-ТІО2

Клінічні «маски» гнійного риногенного ускладнення: випадок із практики (стендова доповідь)

«Немедичний» професійний ризик інфікування вірусами парентеральних гепатитів співробітників правоохоронних органів

Алгоритм клинической и лабораторной диагностики кори. Вакцинация и постконтактная профилактика

Підвищення ефективності лікування гострих респіраторних захворювань, ускладнених обструктивним синдромом

Клінічні аспекти застосування тивортину в режимах лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз

Зв’язок метаболічного синдрому та неалкогольної жирової хвороби печінки з інфекційними захворюваннями. Нові можливості в лікуванні

Хронічні вірусні гепатити В та С під час АТО (стендова доповідь)

Випадок ускладненого перебігу Лайм-бореліозу на бешиху (стендова доповідь)

Випадок тяжкого перебігу ГРЗ, ускладненого серозним менінгоенцефалітом, ДВЗ, токсичним гепатитом, нефропатією, двопаростковою цитопенією (лейкопенією, тромбоцитопенією) змішаного генезу

Випадок кору на фоні гострого холециститу

Сезонна інфекційна захворюваність серед цивільного населення (стендова доповідь)

Епідеміологічні особливості корової інфекції у дітей в період спалаху 2017–2018 рр. у Запорізькій області (стендова доповідь)

Порівняльна характеристика перебігу ентеровірусних менінгітів у дітей і дорослих

Клинические случаи сибирской язвы в Одесской области

Клинико-морфологические особенности течения пневмоцистной пневмонии у ВИЧ-инфицированных

Порушення показників антиоксидантної системи у хворих на хронічний гепатит С та їх корекція

Перебіг негоспітальної пневмонії в умовах цитомегаловірусної персистенції: акцент на генетичні предиктори (стендова доповідь)

Прогнозування ймовірністі летального наслідку у ВІЛ-інфікованих хворих на тлі антиретровірусної терапії

Результати моніторингу противірусної терапії хворих на хронічні вірусні гепатити у Дніпропетровській області

Епідеміологічні особливості та деякі етіологічні збудники мігруючої еритеми

Аналіз захворюваності на грип та ГРВІ і клінічні особливості випадків хвороби у стаціонарних хворих епідсезону 2017–2018 рр. у Дніпропетровській області

Клініко-епідеміологічні аспекти супутнього Лайм-бореліозу у пацієнтів із локалізованою склеродермією (стендова доповідь)

Фактори, що мають вплив на вірусологічну ефективність антиретровірусної терапії

Evaluation of the dynamics of morbidity in leptospirosis during the last 5 years

Evaluation of results of ultrasonography research hepatobiliary system in patients with first time diagnosed pulmonary tuberculosis (poster presentation)

Main populations of imuncompetental peripheral blood cells in patients with chronic hepatitis С

Comparison of the efficiency of different treatment schemes of patients with chronic hepatitis in connection with HIV-infections (poster presentation)

Changes in the immune status of patients with herpes infections under the influence of alokin-alphaBack to issue