Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
Зала синя Зала жовта

Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
Зала синя Зала жовта

Газета "Новини медицини та фармації" №1 (713), 2020

Повернутися до номеру

Раціональна комбінована терапія артеріальної гіпертензії при цукровому діабеті: Ко-Пренелія® (периндоприл/індапамід) та Бі-Пренелія® (периндоприл/амлодипін)

Автори: Тетяна Чистик 

Рубрики: Сімейна медицина/Терапія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку

Артеріальна гіпертензія (АГ) залишається однією з найбільш значущих медико-соціальних проблем у всьому світі, у тому числі в Україні. Це обумовлене як значною поширеністю цього захворювання (приблизно 32,2 % дорослого населення), так і тим, що АГ є найважливішим фактором ризику основних серцево-судинних захворювань (ССЗ) — інфаркту міокарда (ІМ) та інсульту, що визначають високу смертність у нашій країні [1, 2]. Хоча обізнаність хворих на АГ про наявність у них захворювання становить 60 %, антигіпертензивні препарати (АГП) упродовж місяця приймають тільки 50 % із них, контролюють артеріальний тиск (АТ) із підтриманням цільового рівня лише 14 % пацієнтів [3].
Крім тяжких ускладнень для серцево-судинної системи, артеріальна гіпертензія призводить до ураження нирок (хронічна хвороба нирок), супроводжує ожиріння, атеросклероз і цукровий діабет (ЦД), значно погіршуючи їх перебіг [4]. Так, встановлено, що при поєднанні в одного  пацієнта АГ і ЦД ризик розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС) підвищується в 2–4 рази, інсульту — в 2–3 рази, повної втрати зору — у 10–25 разів, уремії — у 15–20 разів, гангрени нижніх кінцівок — у 20 разів [5]. У свою чергу, доведено, що зниження систолічного артеріального тиску (САТ) на 10 мм рт.ст. і діастолічного артеріального тиску (ДАТ) на 5 мм рт.ст. у пацієнтів із ЦД призводить до зменшення ризику інфаркту міокарда на 12 %, мікросудинних ускладнень — на 13 %, смерті, пов’язаної з діабетом, — на 15 %, гострого порушення мозкового кровообігу — на 44 %, серцевої недостатності — на 56 % [6].
Таким чином, своєчасне виявлення артеріальної гіпертензії й призначення адекватної антигіпертензивної терапії розглядається як один із найважливіших напрямків профілактики і лікування серцево-судинних ускладнень у пацієнтів, які страждають від ЦД [5, 6]. Основна роль у цьому відводиться застосуванню фіксованих комбінацій лікарських засобів, ефективних як для пацієнтів із помірною і середньотяжкою АГ, так і для хворих на АГ з високим/дуже високим кардіоваскулярним ризиком [7].
Рекомендації Європейського товариства кардіологів та Європейського товариства артеріальної гіпертензії (ESH/ESC, 2018), Американського товариства гіпертензії та Міжнародного товариства гіпертензії (ASH/ISH, 2017): фокус на комбіновану антигіпертензивну терапію
Важливим інструментом, що визначає підходи до лікування АГ в широкій лікарській практиці, є регулярно оновлювані міжнародні рекомендації, присвячені цьому питанню. 2018 р. опубліковані кілька подібних документів, створених авторитетними групами експертів. У першу чергу це рекомендації Європейського товариства гіпертензії та Європейського товариства кардіологів з лікування АГ (ESH/ESC, 2018) та клінічні рекомендації щодо лікування АГ Американського товариства гіпертензії та Міжнародного товариства гіпертензії (ASH/ISH, 2017) [14].
До числа найбільш актуальних особливостей цих рекомендацій можна віднести необхідність повторного вимірювання офісного й неофісного АТ з використанням СМАТ і/або домашнього самоконтролю для діагностики артеріальної гіпертензії в тих випадках, коли це зручно і економічно виправдано. Первинною метою в лікуванні АГ є зниження максимального ризику розвитку серцево-судинних захворювань у віддалений період. Її досягнення вимагає контролю АТ, а також корекції всіх оборотних факторів ризику. АТ слід знижувати принаймні до < 140/90 мм рт.ст. і більш низьких значень, якщо переноситься, у всіх хворих на АГ. Цільовий рівень АТ слід підтримувати < 130/80 мм рт.ст. у хворих на цукровий діабет та у хворих із високим або дуже високим ризиком, а також з асоційованими станами (інсульт, інфаркт міокарда, ниркова дисфункція, протеїнурія) [8].
Рекомендується починати антигіпертензивну терапію з комбінації двох лікарських препаратів, переважно у вигляді фіксованої комбінації, уже на етапі стартової терапії. У першу чергу така терапія показана пацієнтам із високим серцево-судинним ризиком, які мають АГ 2-го або 3-го ступеня, та/або за наявності трьох факторів ризику і більше з субклінічним ураженням органів-мішеней, пацієнтам, які мають цукровий діабет, метаболічний синдром, а також асоційовані клінічні стани [9]. Крім того, застосування комбінованої антигіпертензивної терапії обґрунтоване в пацієнтів із низьким/помірним ризиком при неефективності початкової монотерапії, підвищенні артеріального тиску понад 160/100 мм рт.ст., резистентній АГ [10].
Комбінована антигіпертензивна терапія має низку незаперечних переваг, таких як можливість впливу відразу на декілька патогенетичних механізмів формування й прогресування АГ, що сприяє досягненню цільового рівня АТ невисокими дозами обох лікарських засобів при меншій кількості побічних ефектів, уникнути ефекту «вислизання», взаємне нівелювання можливих несприятливих ефектів обох лікарських засобів. Вона забезпечує найбільш дієву органопротекцію й дозволяє знизити ризик серцево-судинних ускладнень [11]. Також комбіноване використання АГП дозволяє зменшити вартість лікування, частоту прийому препаратів, кількість відвідувань лікаря, час, необхідний для підбору ефективного режиму. Усе це значно підвищує прихильність пацієнта до лікування і таким чином покращує клінічні результати [12].
На сьогоднішній день із погляду сприятливого поєднання фармакологічних властивостей препаратів ESH/ESC (2018) і ASH/ISH (2017) рекомендують:
- інгібітор ангіотензинперетворювального ферменту (ІАПФ) + діуретик;
- ІАПФ + антагоніст кальцію (АК);
- блокатор рецепторів ангіотензину (БРА) + діуретик;
- БРА + АК.
Серед цих комбінацій найбільшу доказову базу мають «ІАПФ + діуретик» і «ІАПФ + АК», що становлять основу алгоритму, наведеного в сучасних європейських і американських рекомендаціях [13]. Саме вони мають найбільшу кількість показань і призначаються при АГ і цукровому діабеті 2-го типу [5, 6].
Фіксована комбінація периндоприлу/індапаміду в терапії пацієнтів з АГ помірного ризику й ЦД 2-го типу — ефективність і безпека, доведена часом
На даний час фіксована комбінація периндоприлу/індапаміду є однією з найбільш ефективних і безпечних при лікуванні АГ, у тому числі при супутньому цукровому діабеті 1-го і 2-го типу [15], оскільки забезпечує не тільки контроль АТ, але і профілактику серцево-судинних і ниркових ускладнень, покращує прогноз захворювання.
Периндоприл, як інгібітор ангіотензинперетворювального ферменту, зменшує активність ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС), тим самим зменшує опір периферичних судин і знижує артеріальний тиск [16]. У свою чергу, зменшення опору периферичних судин призводить до зниження постнавантаження на серце, уповільнення розвитку, а іноді регресії гіпертрофії лівого шлуночка в пацієнтів з АГ [17]. В основі цього лежить кілька механізмів дії периндоприлу: поліпшення функції ендотелію, зниження вираженості судинного запалення (за рахунок зменшення секреції прозапальних цитокінів із моноцитів), уповільнення прогресування атеросклерозу (стабілізація бляшок, зменшення продукції вільних радикалів) і ремоделювання судин (зменшення проліферації міоцитів судинної стінки) [18]. Крім того, периндоприл має антиагрегантні й фібринолітичні властивості [19, 20], може знижувати активність симпатичної частини вегетативної нервової системи й модулювати дію барорецепторів судин [21]. Завдяки високій ліпофільності препарату (3,5) та пов’язаній з нею високій афінності до тканинного АПФ периндоприл покращує чутливість тканин до інсуліну, зменшує інсулінорезистентність та сприятливо впливає на вуглеводний та ліпідний обмін [22], що особливо важливо для пацієнтів, які мають АГ та ЦД.
Індапамід — тіазидоподібний діуретик, який справляє сечогінну й вазодилатуючу дію. Останнє забезпечується за рахунок зниження вмісту натрію в стінці артерій, регулювання надходження кальцію в гладком’язові клітини судин, а також збільшення синтезу простагландину Е2 в нирках і простацикліну в ендотелії [24]. Індапамід не порушує чутливість периферичних тканин до інсуліну і є безпечним препаратом для лікування АГ у пацієнтів із цукровим діабетом [15].
Ефективність фіксованої комбінації периндоприлу/індапаміду в пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу в зниженні серцево-судинних ускладнень була продемонстрована у великому міжнародному дослідженні АDVANCE. У ньому взяли участь 11 140 пацієнтів, рандомізованих на 2 групи: прийому фіксованої комбінації периндоприлу/індапаміду або плацебо.
Результати спостереження, отримані протягом 4,3 року, продемонстрували перевагу комбінації периндоприлу/індапаміду в зниженні артеріального тиску: систолічного АТ — на 5,6 мм рт.ст. і діастолічного АТ — на 2,2 мм рт.ст. Також було виявлене вірогідне зниження ризику смерті від серцево-судинних причин — на 18 %, ризику головних макро- і мікросудинних подій — на 9 %, ризику коронарних і ниркових ускладнень — на 14 і 21 % відповідно.
Таким чином, дослідження ADVANCE показало, що використання фіксованої комбінації периндоприлу й індапаміду в пацієнтів із ЦД 2-го типу призводить до зменшення ризику розвитку макро- і мікросудинних ускладнень, а також знижує загальну смертність і смертність від серцево-судинних ускладнень у даної групи пацієнтів [23].
Для оцінки довгострокових ефектів проведеної терапії було ініційоване дослідження ADVANCE-ON [26] за участю 8494 хворих на ЦД 2-го типу — учасників ADVANCE, які дали згоду на подальше спостереження. Аналіз результатів 10 років спостереження ADVANCE-ON показав, що саме в групі пацієнтів, які приймали з самого початку дослідження периндоприл/індапамід, ризик смерті від будь-яких причин вірогідно знизився на 9 %, ризик смерті від серцево-судинних причин — на 12 % порівняно з відповідними показниками в учасників контрольної групи.
Отримані результати роблять ADVANCE-ON першим і єдиним дослідженням, що показало довгострокові переваги антигіпертензивної терапії щодо збереження життя у хворих із ЦД 2-го типу. І ці результати отримані завдяки фіксованій комбінації периндоприлу/індапаміду.
Адекватний контроль за рівнем АТ за допомогою комбінації периндоприлу/індапаміду забезпечує нефропротекцію, що особливо необхідно для пацієнтів, які страждають від цукрового діабету. За даними дослідження PREMIER за участю 481 хворого з ЦД 2-го типу, АГ і мікроальбумінурією, фіксована комбінація периндоприлу/індапаміду більшою мірою, ніж еналаприл у високій дозі 40 мг, знижувала САТ і ДАТ, а також зменшувала вираженість альбумінурії [27]. У підсумку число серцево-судинних подій (інфаркту міокарда, інсульту, серцевої недостатності) при прийомі фіксованої комбінації периндоприлу/індапаміду виявилося на 60 % нижчим, ніж при монотерапії еналаприлом [28].
У 12-тижневому українському дослідженні SKIF за участю 637 пацієнтів з АГ I–II ступеня і цукровим діабетом 2-го типу було встановлено, що призначення фіксованої комбінації периндоприлу/індапаміду ефективно контролює АТ і збільшує швидкість клубочкової фільтрації. Через 12 тижнів спостереження серед пацієнтів, у яких вихідний АТ не перевищував 160/100 мм рт.ст., цільові значення АТ відзначалися у 87,5 % хворих; при АТ понад 160/100 мм рт.ст. — у 72,5 % [31].
Усе це доводить, що комбінація периндоприлу/індапаміду має високу ефективність при лікуванні пацієнтів з артеріальною гіпертензією, у тому числі хворих на цукровий діабет. Крім цього, дана комбінація безпечна, має хорошу переносимість, низьку частоту відмови від препарату, невелику кількість побічних ефектів (кашель, головний біль) і не справляє небажаної дії на обмін речовин, що доведено в численних дослідженнях [10, 11].
Згідно з результатами досліджень PREMIER і PICXEL, для досягнення максимального кардіопротективного і нефропротективного ефекту оптимальним дозуванням є 8 мг периндоприлу і 2,5 мг індапаміду. При цьому має місце не тільки максимальне зниження систолічного і діастолічного артеріального тиску, але і зменшення гіпертрофії лівого шлуночка і мікроальбумінурії [29]. За необхідності можливий перехід на середньодозову комбінацію — 4 мг периндоприлу й 1,25 мг індапаміду, що дозволяє вирішити важливу практичну проблему відходу «вниз» при ефективній гіпотензивній терапії без зміни складових фіксованої комбінації й забезпечує більшу індивідуалізацію антигіпертензивної терапії [30].
Таким чином, на сьогоднішній день фіксованій комбінації периндоприлу/індапаміду віддається перевага при антигіпертензивній терапії АГ помірного ризику. Вона забезпечує не тільки потужний антигіпертензивний ефект, але і має здатність запобігати серцево-судинним та нирковим подіям, що дозволяє досягти статистично значущого зниження загальної смертності.
Фіксована комбінація периндоприлу/амлодипіну в терапії АГ помірного/високого ризику та ЦД 2-го типу
Згідно з рекомендаціями Європейського товариства кардіологів, у комбінації інгібітора ангіотензинперетворювального ферменту і блокатора повільних кальцієвих каналів (антагоніста кальцію) є найбільша кількість показань: АГ у літніх хворих; ізольована систолічна АГ; метаболічний синдром; ураження органів-мішеней (гіпертрофія міокарда лівого шлуночка, безсимптомний атеросклероз); коморбідні стани та асоційовані клінічні стани (цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, цереброваскулярна хвороба та перенесений інсульт, нефропатія, захворювання периферичних судин) [8].
Такий широкий спектр для даної комбінації АГП визначається тим, що обидва класи препаратів є добре вивченими й довели свої безперечні переваги. Периндоприл інгібує активність ренін-ангіотензинової системи, зменшує інсулінорезистентність, що лежить в основі розвитку метаболічного синдрому й ЦД 2-го типу, знижує частоту серцево-судинних і ниркових ускладнень [35].
Амлодипін — представник III покоління групи блокаторів повільних кальцієвих каналів, похідних дигідропіридину, має велику доказову базу при АГ будь-якої тяжкості в різних груп хворих. При тривалому призначенні амлодипін перешкоджає ремоделюванню та гіпертрофії лівого шлуночка, запобігає атеросклеротичному ураженню судин; при діабетичній нефропатії в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу має ренопротективну дію [33, 34].
Найважливішим дослідженням, що поклало основу для створення фіксованої комбінації периндоприлу/амлодипіну, став мегатрайл ASCOT-BPLA, що включав 19 257 пацієнтів, які страждають від АГ і мають 3 і більше фактори ризику серцево-судинних ускладнень. Пацієнти були розділені на дві групи: ті, хто отримують 4–8 мг периндоприлу і 5–10 мг амлодипіну, і ті, хто приймає 50–100 мг атенололу й тіазидний діуретик бендрофлуметіазид.
Дослідження показало, що при однаково ефективному контролі АТ терапія комбінацією «амлодипін + периндоприл» має переваги щодо як запобігання серцево-судинним ускладненням, так і зниження ризику смерті від усіх причин. У хворих, які приймали комбінацію «амлодипін + периндоприл», загальна смертність була нижчою на 11 %, частота розвитку нефатального інфаркту міокарда і фатальної ішемічної хвороби серця — на 13 %, усіх коронарних подій — на 13 %, серцево-судинної смертності — на 24 % і ризику фатальних і нефатальних інсультів —на 23 %. Також у цих хворих було на 32 % менше випадків розвитку нестабільної стенокардії, на 35 % — появи клінічних симптомів периферичного атеросклерозу, на 30 % — розвитку нових випадків ЦД і на 15 % — випадків порушення функції нирок [37].
У великому міжнародному дослідженні STRONG була проведена оцінка АТ-знижувальної ефективності фіксованої комбінації периндоприлу/амлодипіну у хворих із неконтрольованою або вперше виявленою АГ [38]. У дослідження були включені 1250 хворих віком 40–70 років: 31,6 % — з уперше виявленою АГ 2-го ступеня (АТ > 160/100 мм рт.ст.); 39,5 % — із неконтрольованою АГ на тлі монотерапії інгібітором АПФ, БРА або антагоністом кальцію (АТ > 140/90 мм рт.ст.); 28,9 % — з АГ, неадекватно лікованою іншими комбінаціями препаратів. Усім хворим відміняли раніше застосовувані препарати й призначали фіксовану комбінацію 4 мг периндоприлу з 5 мг амлодипіну 1 раз на день вранці. Протягом наступних 60 днів схема лікування не змінювалася, призначення інших препаратів не дозволялося.
Результати дослідження продемонстрували високу ефективність комбінації периндоприлу/амлодипіну, що виявлялося у значному зниженні АТ: зі 167,4/101,4 до 125,5/78,2 мм рт.ст. Цільовий АТ був досягнутий у більшості хворих у всіх групах, причому майже в половини пацієнтів із супутнім ЦД 2-го типу.
Фіксована комбінація периндоприлу/амлодипіну була безпечна й добре переносилася [38]. Частота кашлю становила близько 1,5 % і була нижчою, ніж при монотерапії периндоприлом у дослідженні EUROPA (2,7 %). Набряки нижніх кінцівок у дослідженні спостерігалися в 0,7 % учасників, що істотно менше, ніж в інших дослідженнях з використанням фіксованих комбінацій інгібіторів АПФ і антагоністів кальцію [12, 17].
Таким чином, дослідження STRONG продемонструвало високу ефективність і безпеку фіксованої комбінації периндоприлу/амлодипіну в різних клінічних ситуаціях: від уперше виявленої, раніше не лікованої АГ до неконтрольованої АГ на тлі моно- і комбінованої терапії, у тому числі в пацієнтів із ЦД 2-го типу.
У дослідженні ПЕРСПЕКТИВА [39] за участю 4424 пацієнтів з АГ, більше половини з яких мали ожиріння, ЦД, підвищення рівня холестерину, призначення фіксованої комбінації периндоприлу/амлодипіну протягом 2 місяців призводило до вірогідного зниження САД і ДАТ на 34,3 і 16,1 мм рт.ст. і досягнення цільового рівня в 63 % пацієнтів. У пацієнтів, які раніше не отримували антигіпертензивну терапію, відповідь на призначення периндприлу/амлодипіну становила 73,2 %. Відзначалася хороша переносимість комбінації периндоприлу/амлодипіну: кількість побічних явищ становила 0,9 %. Це дозволило авторам дійти висновку, що результати дослідження підтверджують ефективність і безпеку терапії периндоприлом/амлодипіном при лікуванні пацієнтів з АГ, у тому числі з супутніми захворюваннями, що дозволяє попередити значну кількість серцево-судинних ускладнень.
Ко-Пренелія® (периндоприл/індапамід) та Бі-Пренелія® (периндоприл/амлодипін) — комбінована анти-гіпертензивна терапія в Україні стала доступною
На даний час на фармацевтичному ринку України з’явилися фіксовані комбінації вітчизняного виробництва — Ко-Пренелія® (периндоприл/індапамід) і Бі-Пренелія® (периндоприл/амлодипін), представлені корпорацією «Артеріум». Згідно з проведеними клінічними випробуваннями, Ко-Пренелія® і Бі-Пренелія® мають доведену біоеквівалентність оригінальним препаратам і вироблені відповідно до стандартів належної виробничої практики (GMP), що гарантує їх якість, високу ефективність і безпеку в лікуванні артеріальної гіпертензії.
Також необхідно відзначити, що з появою Ко-Пренелії® та Бі-Пренелії® комбінована терапія для українських пацієнтів з артеріальною гіпертензією стане доступнішою, що є важливим аспектом, враховуючи необхідність безперервного тривалого прийому препаратів. Економічна доступність антигіпертензивної терапії обумовлює кращу прихильність пацієнтів до терапії, поліпшує прогноз захворювання й зменшує ризик серцево-судинних і ниркових ускладнень.
Ко-Пренелія® випускається в таблетованій формі в двох дозуваннях: 4 мг периндоприлу/1,25 мг індапаміду та 8 мг периндоприлу/2,5 мг індапаміду. Бі-Пренелія® — 4 мг периндоприлу/5 мг амлодипіну й 8 мг периндоприлу/10 мг амлодипіну. Це дозволяє поліпшити й індивідуалізувати підбір дози препарату в кожному конкретному випадку, а також здійснювати перехід до більшої або меншої дози, не змінюючи склад фіксованої комбінації.

Висновки

- Артеріальна гіпертензія залишається однією з найбільш значущих медико-соціальних проблем у всьому світі, у тому числі в Україні. Це обумовлене значною поширеністю даної патології (32,2 %) і її впливом на серцево-судинні ускладнення.
- У хворих на АГ і ЦД 2-го типу ризик розвитку серцево-судинних ускладнень значно збільшується. Це вимагає призначення фіксованих комбінацій — периндоприлу/індапаміду (при АГ помірного ризику) і периндоприлу/амлодипіну (при АГ помірного/високого ризику), що регламентується рекомендаціями ESH/ESC (2018) і ASH/ISH (2017).
- Ефективність та безпека фіксованої комбінації периндоприлу/індапаміду в контролі АТ у пацієнтів з АГ та ЦД 2-го типу, а також у запобіганні серцево-судинним ускладненням доведена у великих міжнародних дослідженнях — АDVANCE, ADVANCE-ON, PREMIER, SKIF. Ефективність і безпека терапії АГ комбінацією периндоприлу/амлодипіну — у дослідженнях ASCOT-BPLA, STRONG, ПЕРСПЕКТИВА та ін.
Нові фіксовані комбінації — Ко-Пренелія® (периндоприл/індапамід) і Бі-Пренелія® (периндоприл/амлодипін), представлені корпорацією «Артеріум» на фармацевтичному ринку України, мають біоеквівалентність оригінальним препаратам, забезпечують економічну доступність антигіпертензивної терапії для широкого кола пацієнтів, що покращує комплаєнс пацієнтів до тривалої терапії, контроль артеріального тиску і зменшує ризик серцево-судинних і ниркових ускладнень, а наявність комбінацій із кількома дозами дозволяє поліпшити й індивідуальний підбір дози препарату в кожному конкретному випадку.

Список літератури

Список літератури знаходиться в редакції

Повернутися до номеру