Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Журнал "Актуальна інфектологія" Том 8, №3, 2020

Повернутися до номеру

Тяжка негоспітальна пневмонія, сезонність (стендова доповідь)

Автори: Трихліб В.І., Самойленко О.І., Кульова О.В.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна

Рубрики: Інфекційні захворювання

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Актуальність. За даними С.С. Сімонова, у хворих із негоспітальною пневмонією, які лікувались у ВРІТ, найчастіше виділяється пневмокок, зростає частка легіонел, гемофільної палички, золотистого стафілококу, грамнегативних ентеробактерій, синьогнійної палички. Д.В. Сергієнко відмічає, що Streptococcus pneumoniae, грампозитивні коки є провідними збудниками пневмонії у всіх вікових групах. Пневмокок виділяється у 21–22 % хворих із негоспітальною пневмонією, які лікувались у ВРІТ. Також віруси відіграють важливу роль в етіології тяжких пневмоній. H. Influenzae у госпіталізованих у ВРІТ виділяється в 3,8–5,3 % випадках, Legionella spp. — у 5–17,5 %; M. pneumoniae та C. pneumoniae — у 2,0–2,7 %. Staphylococcus aureus, грамнегативні ентеробактерії (Escherichia coli, Klebsiella spp.) — у 7–8,7 та 1,6–8,6 %. Тяжкий перебіг пневмонії в осіб із бронхоектазами, муковісцидозом часто пов’язаний із Pseudomonas aeruginosa. За даними І.В. Авраменко (2015), встановлена залежність тяжкості негоспітальної пневмонії (НП), яка потребувала лікування у ВРІТ, без врахування обсягу ураження легень, від сезону госпіталізації (р < 0,05). Найбільш несприятливий сезон року в плані максимального рівня госпіталізації з тяжкою НП у ВРІТ спостерігався в січні (21,2 %), лютому (18,2 %) і березні (21,2 %), мінімальний — влітку та восени. Хворі з НП тяжкого перебігу з великим об’ємом ураження легень — двобічним, однобічним субтотальним, однобічним масивним полісегментарним ураженням — мали максимальну кількість госпіталізацій із приводу тяжкої НП у грудні (20,0 %) і лютому (20,0 %). Автор дійшов висновку, що найвищий рівень загальної захворюваності на тяжку НП бактеріального генезу припадав на постепідеміологічний період. Була виявлена залежність сезонності госпіталізації від статі. Максимальний рівень госпіталізації серед чоловіків спостерігався в січні (19,0 %), тоді як жінки частіше госпіталізувалися в грудні і лютому (21,7 %).
Метою нашого дослідження було вивчення сезонності госпіталізації негоспітальної пневмонії тяжкого перебігу.
Матеріали та методи: був проведений аналіз даних журналів обліку стаціонарних хворих, які лікувались у відділенні реанімації Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінчний госпіталь» останнім часом (із 2016 по 2019 р).
Результати та обговорення. Приводимо дані попередніх досліджень стосовно госпіталізованих у ВРІТ із приводу тяжкої негоспітальної пневмонії. Кількість госпіталізованих хворих із негоспітальною пневмонією з тяжким станом із розподілом по місяцях представлена в табл. 1 нижче. Загалом за даний період було проліковано 182 хворих із негоспітальною пневмонією тяжкого перебігу. Більшість хворих із тяжкою пневмонією були з категорій «пенсіонери МО» та «військовослужбовці строкової служби». Більшість хворих надходили на лікування в період із січня по квітень. Значна кількість військовослужбовців строкової служби надходила на лікування в період із листопада по лютий, а найбільша — у червні.
Усього за період спостереження було проліковано 52 військовослужбовця строкової служби, 13 військовослужбовців за контрактом, 10 офіцерів, 107 пенсіонерів МО. Померло 25 хворих (13,7 % від загальної кількості), із них військовослужбовців строкової служби — 2 (3,8 % від кількості пролікованих у ВРІТ хворих військовослужбовців строкової служби), військовослужбовців за контрактом — 1 (7,69 % від кількості пролікованих у ВРІТ хворих військовослужбовців за контрактом), офіцерів — 1 (10 % від кількості пролікованих у ВРІТ хворих офіцерів), пенсіонерів МО — 21 (19,6 % від кількості пролікованих у ВРІТ хворих пенсіонерів). Більшість померло в листопаді (9 хворих) та січні (5 хворих). Середній вік військовослужбовців строкової служби — Ме = 21 рік (Q25 = 20, Q75 = 23), min — 19, max — 27; військовослужбовців за контрактом — Ме = 35 років (Q25 = 27, Q75 = 40), min — 19, max — 52; офіцерів — Ме = 46 років (Q25 = 38, Q75 = 49), min — 22, max — 53; пенсіонерів — Ме = 80 років (Q25 = 68, Q75 = 87), min — 41, max — 97. Середній термін перебування у ВРІТ військовослужбовців строкової служби — Ме = 2 доби (Q25 = 1, Q75 = 3), min — 1, max — 26; військовослужбовців за контрактом — Ме = 3 доби (Q25 = 1, Q75 = 8,5), min — 1, max — 16; офіцерів — Ме = 3 доби (Q25 = 1, Q75 = 7), min — 1, max — 11; пенсіонерів — Ме = 3 дні (Q25 = 2, Q75 = 7), min — 1, max — 38. Локалізація пневмонії у військовослужбовців строкової служби, які лікувались у ВРІТ: нижня доля правої легені — у 34,6 %, двобічна в нижніх долях — у 25 %, нижня доля лівої легені — у 28,8 %, полісегментарна — у 3,8 %, субтотальна — у 1,9 %, РДС-синдром — у 9,6 %, ДН — у 9,6 %, ІТШ — 55,8 %. Локалізація пневмонії у військовослужбовців за контрактом, які лікувались у ВРІТ: нижня доля правої легені — у 15,4 %, двобічна в нижніх долях — у 38,5 %, нижня доля лівої легені — у 38,5 %, полісегментарна — у 15,4 %, субтотальна — у 23,1 %, ІТШ — у 53,8 %, ДН — 46,2 %. Локалізація пневмонії в офіцерів, які лікувались у ВРІТ: нижня доля правої легені — у 10 %, двобічна у нижніх долях — у 60 %, полісегментарна — у 10 %, субтотальна — у 10 %, РДС-синдром — у 40 %, ІТШ — у 40 %, ДН — 60 %. Локалізація пневмонії в пенсіонерів МО, які лікувались у ВРІТ: нижня доля правої легені — у 25,2 %, двобічна у нижніх долях — у 42,99 %, нижня доля лівої легені — 17,76 %, полісегментарна — 5,6 %, субтотальна — у 7,5 %, ІТШ — у 42,99 %, ДН — 67,3 %. 
Висновки. Більшість хворих із тяжкою пневмонією були з категорій «пенсіонери МО» та «військовослужбовці строкової служби». Більшість хворих надходили у ВРІТ із приводу негоспітальної пневмонії в період із січня по квітень. Значна кількість військовослужбовців строкової служби надходила на лікування в період із листопада по лютий, найбільша — у червні. У військовослужбовців строкової служби, військовослужбовців за контрактом при надходженні частіше були прояви ІТШ порівняно з ДН, в офіцерів та пенсіонерів МО — навпаки, частіше прояви ДН. У військовослужбовців строкової служби, військовослужбовців за контрактом частіше порівняно з офіцерами та пенсіонерами МО була локалізація пневмонії в нижній долі лівої легені, в офіцерів та пенсіонерів — двобічне ураження легень.


Повернутися до номеру