Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Артеріальна гіпертензія те серцево-судинні захворювання" Том 14, №1, 2021

Повернутися до номеру

Коронавірусна (Covid-19) хвороба у дорослих із вродженою хворобою серця: позиційна стаття робочої групи ESC із питань вроджених вад серця та Міжнародного товариства із вроджених вад серця

1. Нижче наведені ключові моменти, які слід пам’ятати із цього позиційного документа Європейського кардіологічного товариства (ESC) щодо коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19) у дорослих із вродженими вадами серця (ДВВС).
2. ДВВС можуть мати підвищений ризик ускладнень COVID-19. Незважаючи на те, що, як вважається, ДВВС із певними діагнозами зазнають особливо високого ризику, на сьогодні відсутні вагомі докази того, що такі пацієнти мають більший ризик.
3. Неоднорідний характер популяції пацієнтів з ВВС свідчить про необхідність індивідуалізованого підходу до стратифікації ризику.
4. У даний час виконується декілька багатоцентрових проєктів для кращого розуміння впливу COVID-19 на пацієнтів із вродженими вадами серця.
5. На основі думки експертів робоча група ESC визначила групи пацієнтів з низьким, середнім і високим ризиком. Важливо, що ця стратифікація залежить як від анатомічної складності, так і від фізіологічного стану окремого пацієнта. Наприклад, пацієнт із простими захворюваннями зі значними симптомами або серцевою недостатністю, швидше за все, має вищий ризик, ніж пацієнт зі складними захворюваннями й відмінним клінічним статусом.
6. До пацієнтів з низьким ризиком належать пацієнти із бівентрикулярною анатомією і нормальною функцією шлуночків, відсутністю значних аритмій, легеневої гіпертензії, добрим функціональним класом і відсутністю значних залишкових шунтів або ураження клапанів.
7. Пацієнтами високого ризику є пацієнти із одношлуночковим серцем або складною анатомією, некоригованою або після паліативного втручання, або пацієнти з явною серцевою недостатністю, ціанозом, легеневою гіпертензією, тяжкою шлуночковою дисфункцією і значним ураженням клапанів серця.
8. Пацієнти середнього ризику включають тих, хто не відповідає критеріям низького або високого ризику, і це стосується більшості пацієнтів із захворюваннями середньої складності. Ця група також включає тих, хто має хромосомні аномалії.
9. Сподіваємось, що нові дані про результати в дорослих пацієнтів із ВВС із COVID-19 продовжуватимуть інформувати про підходи до стратифікації ризику й ведення таких хворих.
10. Робоча група рекомендує ДВВС низького ризику дотримуватися стандартних заходів захисту, і вони не потребують обмежень на роботі чи в школі. У разі інфікування тяжким гострим респіраторним коронавірусним синдромом 2 (SARS-CoV-2) ці пацієнти, імовірно, є кандидатами на домашнє лікування при консультації із центром ДВВС із плануванням ранньої госпіталізації в разі погіршення клінічного стану.
11. Робоча група рекомендує пацієнтам із середнім ризиком пройти індивідуальну оцінку ризику, зменшити несуттєві контакти з населенням і провести індивідуальні обговорення щодо захисних заходів на своєму робочому місці. Цих пацієнтів слід розглянути для ранньої госпіталізації в разі інфікування SARS-CoV-2 разом з тісним залученням команди із центру ДВВС.
12. Для пацієнтів групи високого ризику робоча група рекомендує ретельне соціальне дистанціювання, уникати прямого контакту з клієнтами або студентами, коли це можливо, і віддати перевагу роботі в домашньому офісі. У разі зараження SARS-CoV-2 можна розглянути раннє надходження навіть у безсимптомних пацієнтів разом з консультацією спеціалістів центру ДВВС. Рекомендується раннє планування стратегій лікування, включно з впливом лікування на специфічну фізіологію серцево-судинної системи в пацієнта.
13. Особливе занепокоєння у хворих із кровообігом Фонтена викликають такі їх особливості: непереносимість підвищеного тиску в легеневій артерії, що спостерігається при гострому респіраторному дистрес-синдромі, погана переносимість вентиляції з позитивним тиском на видиху й схильність до тромбоемболічних ускладнень, які можуть спостерігатися при COVID-19.
Оригінал статті: 
Diller G.P., Gatzoulis M.A., Broberg C.S. et al.
Coronavirus Disease 2019 in Adults With Congenital Heart
Disease: A Position Paper From the ESC Working Group
of Adult Congenital Heart Disease, and the International
Society for Adult Congenital Heart Disease. Eur. Heart J.
2020. Dec 12


Повернутися до номеру