Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Артеріальна гіпертензія те серцево-судинні захворювання" Том 14, №1, 2021

Повернутися до номеру

Клінічні характеристики та результати при коронавірусній хворобі 2019 року у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та без неї

Reference: Yao Q., Ni J., Hu T.T., Cai Z.L., Zhao J.H.,
Xie Q.W., Liu C., Wu Q.Q. Clinical characteristics and
outcomes in coronavirus disease 2019 (COVID-19)
patients with and without hypertension: a retrospective
study. Rev. Cardiovasc. Med. 2020 Dec 30. 21(4). 615-
625. doi: 10.31083/j.rcm.2020.04.113. PMID: 33388007
Нова коронавірусна хвороба (COVID-19) за короткий час поширилася по всьому світу. Інформація про відмінності перебігу COVID-19 у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та без неї обмежена. Для вивчення відмінностей між характеристиками та результатами у пацієнтів з COVID-19 з артеріальною гіпертензією та без неї були проаналізовані дані медичних записів і серцевих біомаркерів у 414 осіб. Загалом у 149 пацієнтів в анамнезі була артеріальна гіпертензія, тоді як 265 осіб не мали артеріальної гіпертензії, а групи були порівнянними за даними клінічних характеристик і лабораторних результатів, а також ризику комбінованих наслідків, включаючи госпіталізацію до відділення інтенсивної терапії, штучну вентиляцію легень або смерть. 
Результати: при надходженні у 22,1 % пацієнтів у групі з артеріальною гіпертензією спостерігалося підвищення високочутливого тропоніну I (hs-TNI > 26 пг/мл), рівень якого був вищим порівняно з групою без артеріальної гіпертензії (6,4 %). Середній рівень NT-proBNP у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (141,9 пг/мл) виявився вищим, ніж у пацієнтів без гіпертензії (77,3 пг/мл). Рівень внутрішньолікарняної смерті виявився вищим у пацієнтів із артеріальною гіпертензією (ЧСС 2,57, 95% ДІ 1,46 — ~ 4,51). Однак вплив артеріальної гіпертензії на прогноз виявився незначущим після внесення поправок на вік і стать. Результати багатофакторної регресії Кокса підтвердили, що рівень NT-proBNP у найвищому тертилі (верхній 75 % у пацієнтів з артеріальною гіпертензією) є незалежним фактором ризику внутрішньолікарняної смерті в усіх пацієнтів з COVID-19. Загалом артеріальна гіпертензія сама по собі не мала значущого впливу на прогноз у пацієнтів із COVID-19. У пацієнтів із COVID-19 з артеріальною гіпертензією та без неї рівень NT-proBNP може бути кращим предиктором прогнозу, ніж високочутливий тропонін І.


Повернутися до номеру