Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Артеріальна гіпертензія те серцево-судинні захворювання" Том 14, №1, 2021

Повернутися до номеру

Поширеність і фактори ризику вторинної артеріальної гіпертензії серед молодих корейських чоловіків

Reference: Kim K., Kim J.Y., Choi E.Y., Kwon H.M.,
Rim S.J. Prevalence and risk factors for secondary
hypertension among young Korean men. Rev. Cardiovasc.
Med. 2020 Dec 30. 21(4). 627-634. doi: 10.31083/j.
rcm.2020.04.121. PMID: 33388008
Скринінг на вторинну артеріальну гіпертензію (АГ) рекомендується проводити для АГ з появою у ранньому віці. Однак досліджень щодо вторинної АГ серед молодих людей було небагато. Автори дослідження мали на меті дослідити поширеність і фактори ризику вторинної АГ у молодих військовозобов’язаних чоловіків. Для включення у це ретроспективне поперечне дослідження чоловіків із АГ (віком 19–29 років) шукали у базі даних електронних медичних записів (ЕМЗ) протягом 2011–2017 рр. Серед них відбирали пацієнтів із вторинною АГ шляхом огляду даних ЕМЗ. Дослідники використали клінічні характеристики та лабораторні дані, а також проаналізували незалежні предиктори вторинної АГ за допомогою бінарного логістичного регресійного аналізу. Вторинна АГ була підтвердженою в 140 із 6373 учасників (2,2 %). Загалом найпоширенішими причинами були полікістоз нирок (n = 47; 0,74 %) та ниркові паренхімні захворювання (n = 24; 0,38 %). Незалежними пре-дикторами вторинної АГ були відхилення від норми тесту функції щитоподібної залози (ТТГ) (відносний ризик (ВР) 9,50, 95% довірчий інтервал (ДІ) 4,84–19,45, Р < 0,001), протеїнурія (≥ аніж сліди) (ВР 6,13, 95% ДІ 2,97–12,99, Р < 0,001), гематурія (≥ аніж сліди) (ВР 4,37, 95% ДІ 2,15–9,01, Р < 0,001), тяжкий ступінь АГ (≥ 180/110 мм рт.ст.) (ВР 3,07, 95% ДІ 1,42–6,65, Р = 0,004) та відсутність ожиріння (ВР 3,03, 95% ДІ 1,69–5,26, Р < 0,001). Однак істотних відмінностей у сімейному анамнезі АГ, наявності головного болю, рівні загального холестерину та наявності цукрового діабету між пацієнтами з первинною та вторинною АГ не відзначалось. Тому з метою забезпечення економічної ефективності скринінг на вторинну АГ у молодих чоловіків з АГ слід проводити вибірково, беручи до уваги відхилення від норми ТТГ, протеїнурію, гематурію, тяжкий рівень АГ та надмірну вагу.


Повернутися до номеру