Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Артеріальна гіпертензія те серцево-судинні захворювання" Том 14, №1, 2021

Повернутися до номеру

Артеріальна гіпертензія під час вагітності пов’язана з когнітивними порушеннями у старшому віці: словесне навчання та робоча пам’ять погіршуються через 15 років

Reference: Adank M. et al. Hypertensive disorders
of pregnancy and cognitive impairment: A prospective
cohort study. Neurology. 2020.
DOI: 10.1212/WNL.0000000000011363
Проспективне дослідження продемонструвало, що в жінок, у яких артеріальна гіпертензія розвинулась під час вагітності, частіше виникали когнітивні порушення через 15 років. «Порівняно з жінками з нормальним рівнем артеріального тиску під час вагітності в жінок, у яких розвинулась гестаційна гіпертензія або прееклампсія, виявилися гірші показники при негайному та відстроченому повторному тестуванні в середньому через 14,7 року», — повідомили доктор медичних наук Марія Аданк із Медичного центру університету імені Еразма в Роттердамі (Нідерланди) та її колеги в журналі «Неврологія». Це порушення здебільшого спостерігалося в жінок з гестаційною гіпертензією і не залежало від етнічної приналежності, рівня освіти та ІМТ до вагітності.
«Те, що артеріальна гіпертензія під час вагітності, навіть за відсутності прееклампсії, асоціювалась із такими негативними віддаленими наслідками, повинно служити закликом до дії та профілактики», — зазначили Ліза Лефферт, доктор медицини, співробітник Массачусетської загальної лікарні, та її колеги у супровідній статті.
«Гестаційна гіпертензія відрізняється від тяжкої прееклампсії відсутністю протеїнурії або ознак інших уражень органів-мішеней, — зазначили вони. — Можна було б припустити, що жінки з гестаційною гіпертензією страждають менше, ніж жінки з прееклампсією, а тому і менш схильні до розвитку в майбутньому пов’язаних із цим захворювань. Натомість дослідження Adank та співавторів продемонструвало довготривалі когнітивні, судинно-мозкові та кардіологічні захворювання як наслідок у жінок з гестаційною гіпертензією».
Прееклампсія була пов’язана з суб’єктивними когнітивними симптомами в попередніх дослідженнях, але до цього не було продемонстровано чітких доказів порушення за результатами стандартних нейрокогнітивних тестів. Гестаційна гіпертензія асоціювалася з вищими показниками постійно підвищеного артеріального тиску та інших супутніх захворювань, тоді як гестаційна гіпертензія та прееклампсія були пов’язані з атеросклеротичними серцево-судинними захворюваннями матері незалежно від традиційних факторів ризику.
М. Аданк та її колеги дослідили когорту вагітних жінок у дослідженні ORACLE, в яких відбулися пологи в період між квітнем 2002 та січнем 2006 року та які брали участь у популяційному перспективному дослідженні покоління R у Роттердамі. Когорта включала 481 жінку з нормальною вагітністю та 115 жінок з гіпертонічними розладами вагітності (80 — з гестаційною гіпертензією та 35 — з прееклампсією).
Оцінка когнітивних функцій, яку проводили через 14,7 року, включала виконавчу функцію, швидкість обробки, словесне навчання та пам’ять, дрібну моторику та зорово-просторові тести, що були об’єднані у складений глобальний фактор когніції. Середній вік учасниць під час когнітивного тестування становив 46 років. 20 % жінок із гіпертонічними розладами вагітності мали депресію на момент когнітивного тестування.
Приблизно за 6 місяців до когнітивного тестування 68 жінок були класифіковані як пацієнти з АГ. Жінки з гіпертонічними розладами вагітності в анамнезі частіше страждали на АГ (30,4 %) порівняно із нормотензивними під час вагітності жінками (6,9 %).
У жінок із гестаційними гіпертонічними розладами спостерігалися гірші результати негайного та відстроченого відкликання, виміряні кількістю правильних відповідей у трьох випробуваннях із навчального тесту з 15 слів порівняно з жінками, в яких була нормотензивна вагітність. Ці взаємозв’язки залишалися достовірними і після внесення поправок на додаткові фактори (негайне відкликання –0,25; 95% ДІ з –0,44 до –0,06; відкладене відкликання –0,30; 95% ДІ з –0,50 до –0,10).
Аналіз чутливості, у який включили жінок з прееклампсією, продемонстрував, що жінки з гестаційною гіпертензією виконували всі складові навчального тесту з 15 слів гірше, ніж жінки з нормотензивною вагітністю, навіть після внесення поправок на додаткові фактори. Гіпертензивні розлади вагітності негативно асоціювалися з іншими когнітивними оцінками та загальним фактором когніції, але ці взаємозв’язки виявилися недостовірними після внесення поправок.
Залишилося незрозумілим те, як гестаційна гіпертернзія або прееклампсія пов’язані з подальшою дисфункцією. «Очевидно, що після того, як у жінки діагностували один із гіпертензивних розладів вагітності, надзвичайно важливо, аби вона отримала інформацію про свій майбутній ризик розвитку судинних захворювань, а також про потенційні когнітивні наслідки та пройшла ретельне та всебічне спостереження, — зауважили редактори. — Підвищення обізнаності серед медичних працівників про існування пізнього когнітивного компонента в жінок з гіпертензивними розладами вагітності може допомогти визначити групу жінок, які мають ризик когнітивних порушень у майбутньому».
Автори дослідження відзначили, що воно мало кілька обмежень. Жодних когнітивних тестів не проводили ні до, ні під час вагітності, а тому неможливо дослідити динаміку когнітивних функцій для однієї й тієї ж жінки. Залишається ймовірність упередженого вибору, а тому на результати могли вплинути невідомі незрозумілі фактори.


Повернутися до номеру