Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Артеріальна гіпертензія те серцево-судинні захворювання" Том 14, №1, 2021

Повернутися до номеру

Поширеність самоконтролю артеріального тиску під час вагітності

Reference: Tucker K.L., Hodgkinson J., Wilson H.M.,
Crawford C., Stevens R., Lay-Flurrie S., Dale M.,
Astbury N., Chappell L.C., McManus R.J. Current prevalence
of self-monitoring of blood pressure during pregnancy:
the BUMP Survey. J. Hypertens. 2021 Jan 4. Publish Ahead
of Print. doi: 10.1097/HJH.0000000000002734. Epub ahead
of print. PMID: 33399304
Мета. Зрозуміти сучасну поширеність і ставлення до самоконтролю артеріального тиску (АТ) під час вагітності.
Методи. 5555 вагітних жінок у перинатальних центрах 16 лікарень Англії були запрошені пройти опитування.
Основна оцінка результатів. Первинним результатом була частка жінок, які на момент опитування здійснювали самоконтроль АТ. Вторинні результати включали графіки самоконтролю та взаємодії жінок із клініцистами щодо самоконтролю. Були оцінені характеристики популяції, включаючи фактори ризику прееклампсії, етнічну приналежність і рівень депривації.
Результати. Завершила опитування та була придатною для аналізу 5181 вагітна жінка (93 % відповіді). Порівняння з демографічними даними лікарні показало, що респонденти були представниками населення Великобританії. 983 з 5181 (19 %) жінки на момент опитування самостійно контролювали свій АТ, включаючи 189 із 389 (49 %) жінок, які страждали на артеріальну гіпертензію, і 794 з 4792 (17 %) жінок, у яких артеріальної гіпертензії не було. Однак лише 482 з 983 (49 %) жінок повідомили, що коли-небудь передавали цю інформацію командам допологової допомоги. Серед тих жінок, які здійснювали самоконтроль, 68 % (668/983) змогли надати попередні показники АТ порівняно з 1 % (67/5181) тих, які не здійснювали самоконтроль.
Висновок. Зараз багато жінок вирішують самостійно контролювати свій АТ під час вагітності, і клініцисти повинні активно про це запитувати та розглянути можливість надання кращої інформації щодо моніторингу АТ. Очевидно, що ті жінки, які регулярно вимірюють АТ, краще обізнані про свій рівень АТ. Якби ці висновки були повторені в масштабах усієї країни, то виявилося б, що близько 125 000 вагітних жінок на сьогодні здійснювали самоконтроль АТ у Великобританії, однак лише половина цих жінок може повідомити свої дані службі допологової допомоги, що свідчить про втрачену можливість посиленого догляду. Нові дослідження у цій галузі допоможуть зрозуміти місце самоконтролю при вагітності.


Повернутися до номеру