Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Артеріальна гіпертензія те серцево-судинні захворювання" Том 14, №1, 2021

Повернутися до номеру

Ефективність і безпека терапії статинами в дітей

Reference: Kavey R.W., Manlhiot C., Runeckles K. et al.
Effectiveness and Safety of Statin Therapy in Children: 
A Real-World Clinical Practice Experience. CJC
Open. 2020 Jun 6. 2(6). 473-482. doi: 10.1016/j.
cjco.2020.06.002. PMID: 33305206; PMCID:
PMC7710927
Передумови. Про досвід використання статинів для лікування гіперхолестеринемії в дітей переважно повідомляється за результатами короткочасних клінічних випробувань. У цьому дослідженні автори оцінили ефективність і безпеку лікування статинами у клінічній педіатричній практиці.
Методи. Вивчались медичні записи всіх пацієнтів, які починали прийом статинів у віці < 18 років і продовжували приймати статини протягом > 6 місяців у 5 дитячих клініках при лікуванні дисліпідемії. Автори оцінювали всю важливу інформацію на початку дослідження та усі значущі клінічні дані після початку терапії статинами, включаючи рівні ліпідів, співвідношення «препарат/доза статину», оцінку безпеки (антропометрія, печінкові ферменти, рівень креатинкінази) та симптоми. Проводили аналіз динаміки ліпідів крові на фоні терапії статинами, що оцінювали як зміну рівня щодо початкового рівня до 6 ± 3 місяців та від 6 ± 3 місяців до останнього дня спостереження, розрахунок виконували за допомогою моделі змішаних ефектів з використанням фрагментарно-лінійних сплайнів для опису тимчасових змін, з урахуванням повторних вимірів, статі та віку.
Результати. Були включені 289 пацієнтів із середнім рівнем холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) 5,3 ммоль/л (інтерквартильний діапазон (ІКД) 4,5–6,5) та середнім віком 12,4 ± ± 2,9 року на початку прийому статинів. Середня тривалість терапії становила 2,7 року (ІКД 1,6–4,5), причому 95 % пацієнтів продовжували прийом статинів під час останнього візиту. Зафіксовано значне зниження рівнів загального холестерину, холестерину ЛПНЩ та холестерину ліпопротеїдів невисокої щільності (не-ЛПВЩ) від вихідного рівня через 6 ± 3 місяці (Р < 0,001) та від 6 ± 3 місяці до останнього дня спостереження (Р < 0,001). Рівні тригліцеридів та ЛПВЩ залишалися незмінними, але відношення тригліцеридів до ЛПВЩ достовірно знизилося пізніше. Остаточний аналіз показав, що в середньому рівень ЛПНЩ знизився на 3,4 ммоль/л (ІКД 2,8–4,2). Жоден пацієнт не припинив прийом статинів через побічні реакції або симптоми.
Висновки. У реальній клінічній практиці проміжне за тривалістю лікування статинами є ефективним і безпечним у дітей та підлітків зі значним підвищенням рівня ЛПНЩ.


Повернутися до номеру