Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Pain. Joints. Spine." Том 11, №2, 2021

Back to issue

Life quality of men with ankylosing spondylitis: association with the disease course and the structural and functional state of bone tissue

Authors: Шевчук С.В.(1, 2), Павлюк О.М.(1)
(1) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(2) — Науково-дослідний інститут реабілітації осіб з інвалідністю (ННЛК) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Численні особливості перебігу анкілозивного спондиліту (АС) негативно впливають на фізичний, психічний і соціальний стан хворих. Не винятком є й системна втрата кісткової тканини, що проявляється розвитком остеопорозу та його ускладнень. Однак чітких даних щодо впливу остеопорозу та його метаболічних складових, а також особливостей перебігу захворювання на фізичні та психічні компоненти здоров’я у хворих на АС на сьогодні недостатньо. Мета: дослідити показники якості життя за допомогою опитувальників SF-36 та HAQ у чоловіків, хворих на АС, та оцінити їх зв’язок із перебігом захворювання та структурно-функціональним станом кісткової тканини. Матеріали та методи. Обстежені 105 чоловіків, хворих на АС, та 25 практично здорових осіб відповідного віку та статі, які становили групу контролю. Для оцінки якості життя використані опитувальники SF-36 та HAQ. Результати. Установлено, що в чоловіків, хворих на АС, вірогідно нижчими є показники як фізичного (37,3 ± 1,5 бала), так і психічного (44,2 ± 1,7 бала) компонентів здоров’я порівняно з групою контролю (99,1 ± 0,3 бала та 97,4 ± 0,7 бала відповідно). А за умов низької мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) показники якості життя (PSH; MSH) були лише на 12,2–7,1 % нижчими, ніж у хворих із нормальними показниками МЩКТ. Показано, що в умовах дефіциту вітаміну D складові якості життя були вірогідно гіршими саме за рахунок психічного компонента здоров’я (р < 0,05). Також установлено, що низька якість життя тісно асоціювалася з високою активністю запального (ASDAS-СРБ, BASDAI) процесу й високою дозою глюкокортикоїдів. Висновки. У хворих на АС чоловіків виявлене суттєве зниження показників якості життя за SF-36 (PSH та MSH) та HAQ, які не мають зв’язку з віком хворих (окрім MSH), формою та тривалістю захворювання, структурно-функціональним станом кісткової тканини, однак є вірогідно гіршими в осіб із дефіцитом вітаміну D, високою дозою глюкокортикоїдів та високою активністю захворювання.

Background. Multiple peculiarities of ankylosing spondylitis clinical course have a significant influence on the phy­sical, mental and social status of patients. Systemic loss of bone tissue manifesting itself through the development of osteoporosis and its complications is not excluded either. However, currently there is no sufficiently clear information on the influence of osteoporosis or its metabolic components, as well as peculiarities of the disease clinical course on the physical and mental health components in the patients suffering from ankylosing spondylitis. Purpose: to study the quality of life indices using the SF-36 and HAQ questionnaires in men suffering from ankylosing spondylitis and to assess the associations of these indexes with the disease cli­nical course as well as structural and functional state of bone tissue. Materials and methods. 105 men suffering from ankylo­sing spondylitis and 25 practically healthy persons of the appropriate age and sex forming the control group were examined. In order to assess the quality of life indices, the SF-36 and HAQ questionnaires were used. Results. It was established that men suffering from ankylo­sing spondylitis showed reliably lower indices of phy­sical (37.3 ± 1.5 points) and mental (44.2 ± 1.7 points) health components if compared to the control group (99.1 ± 0.3; 97.4 ± 0.7 points respectively). Under conditions of the low bone mineral density, quality of life indices (PCS; MCS) were only 12.2–7.1 % lower than in the patients with a preserved bone mineral density. It was shown that under conditions of the Vitamin D deficiency, quality of life components were significantly worse, specifically on account of the mental health component (р < 0.05). It was also established that the lower quality of life was closely associa­ted with a high activity of the inflammatory process (ASDAS-СRP, BASDAI) and a high dose of glucocorticoids. Conclusions. Men suffering from ankylosing spondylitis show a significant reduction of life quality indices by the SF-36 (PCS; MCS) and HAQ questionnaires, which demonstrate no association with the age of the patients (except for MCS), di­sease form and duration, structural and functional state of bone tissue. However, they are significantly worse in subjects with the Vitamin D deficiency, a high dose of glucocorticoids and high disease activity.


Keywords

якість життя; анкілозивний спондиліт; остеопороз

life quality; ankylosing spondylitis; osteoporosis


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Geusens P., De Winter L., Quaden D. et al. The prevalence of vertebral fractures in spondyloarthritis: relation to disease characteristics, bone mineral density, syndesmophytes and history of back pain and trauma. Arthritis Res. Ther. 2015. 17. 294.
 2. Ozdemir O. Quality of life in patients with ankylosing spondylitis: relationships with spinal mobility, disease activity and functional status. Rheumatol. Int. 2011. 31(5). 605-610. doi: 10.1007/s00296-009-1328-2.
 3. Elolemy G., Aboughanima A., Ganeb S., Elziat H. Health-Related Quality of Life in Patients with Ankylosing Spondylitis: Relationship with Disease-Related Variables. Curr. Rheumatol. Rev. 2020. 16(4). 311-318. doi: 10.2174/1573397115666191018162606. 
 4. Шевчук С.В., Звягіна О.В. Якість життя у пацієнтів з анкілозивним спондилітом, зв’язок з перебігом захворювання та наявністю анемічного синдрому. Український ревматологічний журнал. 2020. 79(1). 76-82. doi: 10.32471/rheumatology.2707-6970.79.14825.
 5. Rencber N., Saglam G., Huner B., Kuru O. Presence of Fibromyalgia Syndrome and Its Relationship with Clinical Parameters in Patients with Axial Spondyloarthritis. Pain Physician. 2019. 22(6). 579-585.
 6. Ribeiro S., Albuquerque E., Bortoluzzo A. et al. Quality of life in spondyloarthritis: analysis of a large Brazilian cohort. Rev. Bras. Reumatol. Engl. Ed. 2016. 56(1). 22-27.
 7. Ulu M., Batmaz İ., Dilek B., Çevik R. Prevalence of osteoporosis and vertebral fractures and related factors in patients with ankylosing spondylitis. Chin. Med. J. (Engl.). 2014. 127(15). 2740-2747.
 8. Pray C., Feroz N., Nigil Haroon N. Bone Mineral Density and Fracture Risk in Ankylosing Spondylitis: A Meta-Analysis. Calcif. Tissue Int. 2017. 101(2). 182-192. doi: 10.1007/s00223-017-0274-3.
 9. Takada J., Iba K., Yamashita T., Katahira G. QOL in osteoporotic patients with vertebral fractures. Clin. Calcium. 2004. 14(3). 442-446.
 10. Rudwaleit M., van der Heijde D., Landewé R. et al. The development of Assessment of SpondyloArthritis international Society classification criteria for axial spondyloarthritis (part II): validation and final selection. Ann. Rheum. Dis. 2019. 78(6). 59.
 11. Lukas C., Landewé R., Sieper J. et al. Assessment of SpondyloArthritis international Society. Development of an ASAS-endorsed disease activity score (ASDAS) in patients with ankylosing spondylitis. Annals of the rheumatic diseases. 2009. 68(1). 18-24.
 12. Zochling J. Measures of symptoms and disease status in ankylosing spondylitis: Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS), Ankylosing Spondylitis Quality of Life Scale (ASQoL), Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI), Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI), Bath Ankylosing Spondylitis Global Score (BAS-G), Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index (BASMI), Dougados Functional Index (DFI), and Health Assessment Questionnaire for the Spondylarthropathies (HAQ-S). Arthritis care & research. 2011. 63(11). 47-58.
 13. Амирджанова В.Н., Койлубаева Г.М. Методология оценки качества жизни в практике ревматолога. Научно-практическая ревматология. 2003. 2. 72-76.
 14. Bruce B., Fries J. The Health Assessment Questionnaire (HAQ). Clin. Exp. Rheumatol. 2005. 23(5). 14-18.
 15. Revicki D., Rentz A., Luo M., Wong R. Psychometric characteristics of the short form 36 health survey and functional assessment of chronic illness Therapy-Fatigue subscale for patients with ankylosing spondylitis. Health Qual. Life Outcomes. 2011. 9. 36-45.
 16. Law L., Beckman Rehnman J., Deminger A. et al. Factors related to health-related quality of life in ankylosing spondylitis, overall and stratified by sex. Arthritis Res. Ther. 2018. 20(1). 284.
 17. Huang J., Qian B., Qiu Y. et al. Quality of life and correlation with clinical and radiographic variables in patients with ankylosing spondylitis: a retrospective case series study. BMC Musculoskelet. Disord. 2017. 18(1). 352. doi: 10.1186/s12891-017-1711-1.
 18. Hamdi W., Haouel M., Ghannouchi M., Mansour A., Kchir M.M. Validation de la version dialectale tunisienne de l’ankylosing spondylitis quality of life (ASQoL). Tunis. Med. 2012. 90(7). 564-570.
 19. Bodur H., Ataman S., Rezvani A. et al. Quality of life and related variables in patients with ankylosing spondylitis. Qual. Life Res. 2011. 20(4). 543-549. doi: 10.1007/s11136-010-9771-9.
 20. Salaffi F., Carotti M., Gasparini S., Intorcia M., Grassi W. The health-related quality of life in rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, and psoriatic arthritis: a comparison with a selected sample of healthy people. Health Qual. Life Outcomes. 2009. 18. 7-25.
 21. Anglin R., Samaan Z., Walter S. et al. Vitamin D deficiency and depression in adults: systematic review and meta-analysis. Br. J. Psychiatry. 2013. 202. 100-107.
 22. Verde Z., Giaquinta A., Sainz C., Ondina M., Araque A. Bone Mineral Metabolism Status, Quality of Life, and Muscle Strength in Older People. Nutrients. 2019. 11(11). 2748. doi: 10.3390/nu11112748.
 23. Raczkiewicz A., Kisiel B., Kulig M., Tłustochowicz W. Vitamin D status and its association with quality of life, physical activity, and disease activity in rheumatoid arthritis patients. J. Clin. Rheumatol. 2015. 21(3). 126-130. doi: 10.1097/RHU.0000000000000233.
 24. Ata E., Kosem M. Vitamin D Status and Its Association With Quality of Life, Physical Activity, and Disease Activity in Rheumatoid Arthritis Patients. J. Clin. Rheumatol. 2017. 23(8). 448.
 25. Wen Q., Yang J., Ji X. et al. Clinical value of Short Form-36 and clinical measures in a prospective cohort study of ankylosing spondylitis patients. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2016. 96(9). 681-684.
 26. Turan Y., Duruöz M., Cerrahoglu L. Quality of life in patients with ankylosing spondylitis: a pilot study. Rheumatol. Int. 2007. 27(10). 895-899.

Back to issue