Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Архів офтальмології України Том 9, №2, 2021

Повернутися до номеру

Імунологічні аспекти бактеріальних кератитів у хворих на цукровий діабет

Автори: Заволока О.В.(1), Бездітко П.А.(1), Абрамова Л.П.(2), Векшин В.О.(2)
(1) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) — Центральна науково-дослідна лабораторія, Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Мета роботи: провести аналіз цитокінового балансу слізної рідини у хворих на бактеріальний кератит і цукровий діабет (ЦД) при першому зверненні до лікаря та виявити імунологічні аспекти захворювання. Матеріали та методи. Був проведений аналіз концентрації про- та протизапальних цитокінів у слізній рідині 17 хворих на ЦД 1-го типу й бактеріальні кератити та 15 хворих на бактеріальні кератити без ЦД при першому зверненні до офтальмолога. Для порівняння використовували дані 14 здорових осіб. Крім стандартних, методи офтальмологічного дослідження включали бактеріологічне дослідження, флюоресцеїновий тест, оптичну когерентну томографію переднього відрізка ока, безконтактне дослідження чутливості рогівки. Рівень IЛ-1β, ІЛ-6 та ІЛ-10 у слізній рідині хворого та контрлатерального ока визначали за допомогою кількісного колориметричного імуноферментного аналізу з використанням наборів ІФА. Результати. У хворих на ЦД і бактеріальний кератит концентрація IЛ-1β й ІЛ-6 у слізній рідині хворого ока перевищувала таку у здорових осіб (р < 0,05) та вірогідно не відрізнялась від показників хворих на бактеріальний кератит без ЦД (р > 0,05). У слізній рідині контрлатерального ока хворих на ЦД та бактеріальний кератит рівень IЛ-1β й ІЛ-6 перевищував відповідні показники хворих на бактеріальний кератит без ЦД та здорових осіб (р < 0,05). Концентрація IЛ-10 у слізній рідині контрлатерального ока у хворих на ЦД і бактеріальний кератит перевищувала таку у здорових осіб (р < 0,05) та вірогідно не відрізнялась від показників хворих на бактеріальний кератит без ЦД (р > 0,05). Висновки. У хворих на ЦД і бактеріальний кератит відзначаються імунологічні особливості захворювання.

Background. The purpose was to analyze the cytokine balance of lacrimal fluid in patients with bacterial keratitis and diabetes mellitus (DM) at the first visit and to identify the immunological aspects of the disease. Materials and methods. The analysis of pro- and anti-inflammatory cytokine concentration in the lacrimal fluid was performed in 17 patients with type 1 DM and bacterial keratitis and 15 nondiabetic patients with bacterial keratitis at the first visit. Data from 14 healthy individuals were used for comparison. In addition to standard ones, ophthalmic examination methods included bacteriological examination, fluorescein test, anterior segment optical coherence tomography, non-contact corneal aesthesiometry. The levels of interleukin (IL) 1β, IL-6 and IL-10 in the lacrimal fluid of the sick and the contralateral eye were determined by a quantitative colorimetric enzyme-linked immunosorbent assay using ELISA kits. Results. In DM patients with bacterial keratitis, the concentration of IL-1β and IL-6 in the lacrimal fluid of the sick eye exceeded that in healthy individuals (p < 0.05) and did not differ significantly from nondiabetic patients with bacterial keratitis (p > 0.05). In the lacrimal fluid of the contralateral eye of DM patients with bacterial keratitis, the level of IL-1β and IL-6 exceeded the corresponding indicators of nondiabetic patients with bacterial keratitis and healthy individuals (p < 0.05). The concentration of IL-10 in the lacrimal fluid of the contralateral eye in DM patients with bacterial keratitis exceeded that in healthy individuals (p < 0.05) and did not significantly differ from those in nondiabetic patients with bacterial keratitis (p > 0.05). Conclusions. DM patients with bacterial keratitis have immunological features of the disease.


Ключові слова

цукровий діабет; бактеріальний кератит; цитокіни; інтерлейкіни

diabetes mellitus; bacterial keratitis; cytokines; interleukins


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Chang Y.S., Tai M.C., Ho C.H., Chu C.C., Wang J.J., Tseng S.H., Jan R.L. Risk of Corneal Ulcer in Patients with Diabetes Mellitus: A Retrospective Large-Scale Cohort Study. Sci Rep. 2020 Apr 30. 10(1). 7388. doi: 10.1038/s41598-020-64489-0. 
 2. Wang B., Yang S., Zhai H.L., Zhang Y.Y., Cui C.X., Wang J.Y., Xie L.X. A comparative study of risk factors for corneal infection in diabetic and non-diabetic patients. Int. J. Ophthalmol. 2018 Jan 18. 11(1). 43-47. doi: 10.18240/ijo.2018.01.08. 
 3. Badawi A.E., Moemen D., El-Tantawy N.L. Epidemiological, clinical and laboratory findings of infectious keratitis at Mansoura Ophthalmic Center, Egypt. Int. J. Ophthalmol. 2017 Jan 18. 10(1). 61-67. doi: 10.18240/ijo.2017.01.10. 
 4. Rabinovitch A., Suarez-Pinzon W.L. Role of cytokines in the pathogenesis of autoimmune diabetes mellitus. Rev. Endocr. Metab. Disord. 2003 Sep. 4(3). 291-9. doi: 10.1023/a:1025160614313. 
 5. Yamaguchi T., Calvacanti B.M., Cruzat A., Qazi Y., Ishikawa S., Osuka A., Lederer J., Hamrah P. Correlation between human tear cytokine levels and cellular corneal changes in patients with bacterial keratitis by in vivo confocal microscopy. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2014. 55(11). 7457-66. http://doi: 10.1167/iovs.14-15411
 6. Konstantopoulos A., Cendra M.D.M., Tsatsos M., Elabiary M., Christodoulides M., Hossain P. Morphological and cytokine profiles as key parameters to distinguish between Gram-negative and Gram-positive bacterial keratitis. Sci Rep. 2020 Nov 18. 10(1). 20092. doi: 10.1038/s41598-020-77088-w. Erratum in: Sci Rep. 2021 Feb 26. 11(1). 5168. 
 7. Yao Y., Li R., Du J., Long L., Li X., Luo N. Interleukin-6 and Diabetic Retinopathy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Curr. Eye Res. 2019. 44(5). 564-74. http://doi: 10.1080/02713683.2019.1570274
 8. Bonyek-Silva I., Nunes S., Santos R.L., Lima F.R., Lago A., Silva J., Carvalho L.P., Arruda S.M., Serezani H.C., Carvalho E.M., Brodskyn C.I., Tavares N.M. Unbalanced production of LTB4/PGE2 driven by diabetes increases susceptibility to cutaneous leishmaniasis. Emerg. Microbes Infect. 2020. 9(1). 1275-86. http://doi: 10.1080/22221751.2020.1773744 
 9. Mehta P., McAuley D.F., Brown M., Sanchez E., Tattersall R.S., Manson J.J.; HLH Across Speciality Collaboration, UK. COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression. Lancet. 2020. 395(10229). 1033-34. http://doi: 10.1016/S0140-6736(20)30628-0
 10. Geerlings S.E., Brouwer E.C., Van Kessel K.C., Gaastra W., Stolk R.P., Hoepelman A.I. Cytokine secretion is impaired in women with diabetes mellitus. Eur. J. Clin. Invest. 2000. 30. 995-1001. 
 11. Yende S., van der Poll T., Lee M., Huang D.T., Newman A.B., Kong L., Kellum J.A., Harris T.B., Bauer D., Satterfield S., Angus D.C. The influence of pre-existing diabetes mellitus on the host immune response and outcome of pneumonia: analysis of two multicentre cohort studies. Thorax. 2010. 65. 870-877. 
 12. Stegenga M.E., Vincent J.-L., Vail G.M., Xie J., Haney D.J., Williams M.D., Bernard G.R., van der Poll T. Diabetes does not alter mortality or hemostatic and inflammatory responses in patients with severe sepsis. Crit. Care Med. 2010. 38. 539-545.
 13. Заволока О.В., Бездітко П.А., Луханін О.О. Ефективність нового пристрою для безконтактної діагностики чутливості рогівки при визначенні її нейротрофічного стану у хворих на цукровий діабет I типу та бактеріальний кератит. Офтальмол. журн. 2019. 6. 29-33. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201962933 

Повернутися до номеру