Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Архів офтальмології України Том 9, №2, 2021

Повернутися до номеру

Факоемульсифікація катаракти і прогресування вікової макулярної дегенерації

Автори: Денисюк О.Ю.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Актуальність. На даний час неможливо зробити остаточних висновків щодо того, чи є факоемульсифікація катаракти (ФЕК) безпечною для людей з віковою макулярною дегенерацією (ВМД). Мета — проаналізувати можливий зв’язок ФЕК із виникненням та прогресуванням ВМД у ранньому та віддаленому післяопераційному періоді. Матеріали та методи. Під спостереженням знаходилися 86 пацієнтів (93 ока), 37 чоловіків і 49 жінок віком від 60 до 82 років, які були прооперовані з приводу ФЕК (імплантація м’якої інтраокулярної лінзи на апараті Infiniti фірми Alcon, США). ВМД оцінювали за класифікацією Американської академії офтальмологів (AREDS, 2001). Пацієнтів обстежували через 1, 3, 6, 12 і 18 місяців після операції. Для статистичної обробки отриманих даних використовували програми Statistica 10 (StatSoft, Inc., США) та MedCalc Statistical Software 18 (MedCalc Software bvba, Бельгія). Результати. У 69,9 % очей із катарактою була наявна ВМД: рання і проміжна стадії (категорія 2 і 3 AREDS) були виявлені у 16,1 % випадків, пізня стадія (категорія 4.1 AREDS) — у 25,8 % і ексудативна форма (категорія 4.2 AREDS) — у 28,0 %. Гострота зору до ФЕК відповідала стадії ВМД — була гіршою при категорії 4 AREDS. Для оцінки прогресування ВМД був розроблений індекс прогресування (ІПВМД), який характеризує середню швидкість змін клінічних проявів ВМД. Установлено, що у 12,9 % пацієнтів після ФЕК вперше встановлений діагноз ВМД; усього розвиток та прогресування ВМД після втручання відмічені у 33,3 % випадків (ІПВМД > 0). Пацієнти без прогресування ВМД були на 6 років молодшими за тих, які мали прогресування (р = 0,001). При ІПВМД = 0,100 ум.од. прогресування ВМД відбувалося на ранніх термінах (3 місяці), при ІПВМД = 0,033 ум.од. — на пізніх (12 і 18 місяців). Після операції ФЕК гострота зору вірогідно збільшувалася, що залежало від початкової стадії ВМД (гострота зору була гіршою при пізній стадії та при вологій ВМД — категорія 4 AREDS) та прогресування ВМД (гострота зору була гіршою при ІПВМД > 0, а у випадках прогресування — при ІПВМД = 0,033, тобто при пізньому прогресуванні). Висновки. Надана характеристика стадій ВМД та динамика гостроти зору після ФЕК дозволяє припустити наявність позитивного впливу ФЕК на прогресування ВМД.

Background. It is currently impossible to draw definitive conclusions whether phacoemulsification (PhE) is safe for people with age-related macular degeneration (ARMD). It is not clear if PhE causes the progression of ARMD and affects visual acuity (VA). The purpose was to analyze the possible association of PhE with ARMD progression in the early and late (up to 18 months after surgery) period. Materials and methods. The study included 86 patients (93 eyes), 37 men and 49 women aged 60 to 82 years, who were operated for PhE (implantation of soft intraocular lens on the camera Infiniti, “Alcon”, USA). ARMD was assessed based on the classification of the American Academy of Ophthalmologists (AREDS, 2001). Patients were examined 1, 3, 6, 12 and 18 months after surgery. For statistical processing of obtained data, Statistica 10 (StatSoft, Inc., USA) and MedCalc Statistical Software 18 (MedCalc Software bvba, Belgium) were used. Results. In 69.9 % of eyes with cataract, ARMD was registered: early and midstage (AREDS 2 and 3) was diagnosed in 16.1 % of cases, late stage (AREDS 4.1) — in 25.8 %, and exudative (AREDS 4.2) — in 28.0 %. VA before surgery was consistent with the stage of ARMD and was worse in AREDS 4. To evaluate the progression of ARMD, the index of progression (IP) was developed characterizing the average rate of ARMD clinical manifestations change. The progression of ARMD within 18 months (IP > 0) after the PhE was observed in 33.3 % of cases, including 12.9 % of first determined ARMD. Patients without ARMD progression were 6 years younger than those that had progression (p = 0.001). When IP = 0.100, the disorder progressed at the early stages (3 months); when IP = 0.033, in the later period (12 and 18 months). After surgery, VA was significantly increased, which depended on the initial stage of ARMD (VA was worse at the late stage and in AREDS 4) and ARMD progression (VA was worse when IP > 0, and in the cases of progression when IP = 0.033, that is, with the later ARMD progression). Conclusions. The characteristics of the stages of ARMD and VA dynamics after PhE suggest a positive impact of PhE on the ARMDS progression.


Ключові слова

факоемульсифікація катаракти; вікова макулярна дегенерація; виникнення; прогресування

phacoemulsification; age-related macular degeneration; occurrence; progression


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Flaxman S.R., Bourne R.R.A., Resnikoff S., Ackland P., Braithwaite T., Cicinelli M.V., Das A. et al. Vision Loss Expert Group of the Global Burden of Disease Study. Global causes of blindness and distance vision impairment 1990-2020: a systematic review and meta-analysis. Lancet Glob. Health. 2017 Dec. 5(12). e1221-e1234. doi: 10.1016/S2214-109X(17)30393-5. Epub 2017 Oct 11.
 2. Wong W.L., Su X., Li X. et al. Global prevalence of age-related macular degeneration and disease burden projection for 2020 and 2040: a systematic review and meta‐analysis. Lancet Glob Health. 2014. 2(2). е106-e116.
 3. Офтальмология: клинические рекомендации. Алябьева Ж.Ю., Астахов Ю.С., Волобуева Т.М., Городничий В.В. и др. Под ред. Л.К. Мошетовой, А.П. Нестерова, Е.А. Егорова. 2009. 352 с.
 4. Kovacević D., Misljenović T., Njirić S., Mikulicić M., Vojniković B. Appearance of age related maculopathy after cataract surgery. Coll. Antropol. 2008 Oct. 32 (Suppl. 2). 9-10.
 5. Baatz H., Darawsha R., Ackermann H., Scharioth G.В., de Ortueta D., Pavlidis M., Hattenbach L.O. Phacoemulsification does not induce neovascular age-related macular degeneration. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2008 Mar. 49(3). 1079-83. doi: 10.1167/iovs.07-0557.
 6. Ehmann D.S., Ho A.C. Cataract surgery and age-related macular degeneration. Curr. Opin. Ophthalmol. 2017 Jan. 28(1). 58-62. doi: 10.1097/ICU.0000000000000331.
 7. Starr M.R., Mahr M.A., Barkmeier A.J., Iezzi R., Smith W.М., Bakri S.J. Outcomes of Cataract Surgery in Patients With Exudative Age-related Macular Degeneration and Macular Fluid. Am. J. Ophthalmol. 2018 Aug. 192. 91-97. doi: 10.1016/j.ajo.2018.05.014.
 8. Casparis H., Lindsley K., Kuo I.С., Sikder S., Bressler N.M. Surgery for cataracts in people with age-related macular degeneration. Cochrane Database Syst. Rev. 2017 Feb 16. 2. CD006757. doi: 10.1002/14651858.CD006757.pub4.
 9. Age-Related Eye Disease Study Research Group. A randomized, placebo-controlled, clinical trial of high-dose supplementation with vitamins C and E, beta carotene, and zinc for age-related macular degeneration and vision loss: AREDS report no. 8. Arch. Ophthalmol. 2001 Oct. 119(10). 1417-36.
 10. Денисюк О.Ю. Спосіб оцінювання впливу хірургічного лікування катаракти на прогресування вікової макулярної дегенерації. Архів офтальмології України. 2018. 6(2). 58-61.
 11. Денисюк О.Ю., Риков С.А., Могілевський С.Ю. Спосіб прогнозування розвитку макулярної дегенерації після хірургічного лікування катаракти. Патент на корисну модель 130989 Україна. Заяв. 06.04.2018. Опубл. 10.01.2019. Бюл. № 1.
 12. Umfress A.С., Brantley M.А. Jr. Eye Care Disparities and Health-Related Consequences in Elderly Patients with Age-Related Eye Disease. Semin. Ophthalmol. 2016. 31(4). 432-8. doi: 10.3109/08820538.2016.1154171.
 13. Anastasopoulos E., Haidich A.B., Coleman A.L. et al. Risk factors for Age-related Macular Degeneration in a Greek population: The Thessaloniki Eye Study. Ophthalmic Epidemiol. 2018 Oct — Dec. 25(5-6). 457-469. doi: 10.1080/09286586.2018.1512634.
 14. Rappoport D., Goldberg M., Bukelman A., Katz H., Goldberg L., Pollack A. Phacoemulsification in eyes with neovascular age-related macular degeneration (AMD). Harefuah. 2017 Feb. 156(2). 79-83. [Article in Hebrew]
 15. Rim T.H., Lee C.S., Lee S.C., Kim S., Kim S.S. Epidemiologic Survey Committee Of The Korean Ophthalmological Society. Association between Previous Cataract Surgery and Age-Related Ma–cular Degeneration. Semin. Ophthalmol. 2017. 32(4). 466-473. doi: 10.3109/08820538.2015.1119861.
 16. Ho J.D., Xirasagar S., Kao L.Т., Lin H.C. Neovascular age-related macular degeneration is associated with cataract surgery. Acta Ophthalmol. 2018 Mar.  96(2).  e213-e217. doi: 10.1111/aos.13511.

Повернутися до номеру