Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 11, №3, 2021

Повернутися до номеру

Тези ІV Наукового симпозіуму з міжнародною участю «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», присвяченого пам’яті В.В. Поворознюка (21–22 жовтня 2021 року, м. Київ, on-line)

Ультразвукова денситометрія в практиці сімейного лікаря

Стан кісткової тканини та забезпеченість вітаміном D у дітей з хворобою Вільсона

Фактори ризику зниження мінеральної щільності кісткової тканини та розвитку синдесмофітів у чоловіків з анкілозуючим спондилітом: ретроспективний аналіз

Мінеральна щільність субхондральної кісткової тканини в жінок з остеоартритом колінних суглобів

Визначення якості життя у пацiєнтів з саркопенією: валідація української версії опитувальника SarQoL

Вивчення тілобудови та фізичної активності у молодих дорослих з ювенільним ідіопатичним артритом

Структурно-функціональний стан кісткової тканини в чоловіків і жінок із гіперурикемією та подагрою

Дозозалежний вплив кальцію та вітаміну D3 на показники мінерального обміну щурів (експериментальне дослідження)

Поєднане застосування вітамінів D та E покращує стан кісткової та хрящової тканини на фоні прийому глюкокортикоїдів

Особливості хірургічного лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки у пацієнтів літнього віку

Альтернативний метод діагностики остеопорозу

Ceчoкaм’янa хвoрoбa, кальцифікація судин та вторинний гіперпаратиреоз — невирішені питaння кoмoрбіднocті

Особливості діагностики та лікування подагричних тофусів атипової локалізації

Результати вибіркового моніторингу поліморфізмів Bsml та Fokl гена VDR у дітей

Харчовий патерн і остеопороз: приховані ризики

Спіронолактон у хворих на ревматоїдний артрит старшого віку в поєднанні з резистентною артеріальною гіпертензією: ефективність дії на структурну перебудову міокарда

Біль у ліктьовому куті зап’ястка: сучасний стан проблеми у пацієнтів літнього віку

Вивчення впливу аспірату кісткового мозку на денервований м’яз за даними електроміографічного дослідження

Причини протезування плечового суглоба у хворих із травматичними ушкодженнями проксимального відділу плечової кістки та їх наслідками

Часткові (парціальні) ушкодження великого грудного м’яза

Ускладнення хірургічного лікування хворих літнього віку з переломами проксимального відділу стегнової кістки

Полярні варіанти маси тіла і механіка дихання при коморбідності ХОЗЛ і цукрового діабету

Спектр дебютних клініко-лабораторних проявів системного червоного вовчака в осіб різних вікових категорій

Остеопороз у хворих зі спондилоартритом: результати DEXA

Особливості болю в спині у жінок дорослого віку

Клінічна і рентгенограмометрична діагностика патології кульшового суглоба у пацієнтів із ДЦППовернутися до номеру