Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 11, №3, 2021

Повернутися до номеру

Ультразвукова денситометрія в практиці сімейного лікаря

Автори: Барна О.М., Лук’янець Є.Ю., Новицька А.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Актуальність. Остеопороз (ОП) — системне захворювання скелета, що характеризується зменшенням кісткової маси тканини, порушенням мікроархітектоніки кістки, що призводить до підвищення крихкості кісток і збільшення ризику переломів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, ОП посідає четверте місце, поступаючись серцево-судинній, онкологічній та ендокринній патології за епідеміологічним, науковим, профілактичним і клінічним значеннями. В Україні ОП виявляється у 13,4 % жіночого та 2,9 % чоловічого населення. З віком частка хворих на остеопороз збільшується до 22 % у чоловіків і 53 % у жінок. Довгий час захворювання перебігає безсимптомно, будь-які прояви можуть бути відсутні. Ультразвукова денситометрія зарекомендувала себе як скринінг-метод ОП, що надає можливість раннього виявлення осіб з групи ризику та вчасно направляти на двохенергетичну рентгенівську абсорбціометрію. Це безпечний метод діагностики, адже в ньому не використовується іонізуюче випромінювання. При використанні ультразвукової денситометрії як скринінгу можливе раннє виявлення й підтвердження змін кісткової тканини, вчасна профілактика, зниження нераціонального призначення лікарських засобів. Даний метод є економічно вигідним і швидкісним, безпечним навіть для вагітних і дітей, і його можливо реалізувати в умовах первинної медичної допомоги.
Мета дослідження — оцінити мінеральну щільність кісткової тканини (МЩКТ) за допомогою ультразвукової та рентгенівської денситометрії у жінок у постменопаузі.
Матеріали та методи. Рентгенівську та ультразвукову денситометрію було виконано у 49 жінок, середній вік яких становив 65,1 ± 7,6 року (мінімум — 47 років; медіана — 66 років; максимум — 79 років). Вибірка обстежених проводилася за алгоритмом FRAX без урахування показника МЩКТ у віковому аспекті. Для оцінки структурно-функціонального стану кісткової тканини використовували метод ультразвукової денситометрії, обстеження проводили за допомогою ультразвукового кісткового денситометра Hitachi Aloka AOS100E на п’ятковій кістці. Визначали такі параметри: SOS (швидкість проходження ультразвуку), показники Z (порівняння із середнім показником норми в даній віковій групі) і T (порівняння з нормою для дорослої людини середнього віку з «піковою» кістковою масою). Вимірювання показників МЩКТ проводили також за допомогою двохфотонної рентгенівської денситометрії (ДРА) на приладі Hologic Discovery. Коморбідну патологію визначали методом анкетування.
Результати. За показниками ультразвукової денситометрії серед усіх 49 жінок нормальну МЩКТ виявлено у 3 жінок (6,1 %), остеопенію — у 40 осіб (81,6 %), остеопороз — у 6 жінок (12,3 %). Наявність остеопорозу було підтверджено методом ДРА у 6 із 6 жінок (100 %), які за даними ультразвукової денситометрії мали також ОП і потребували лікування. Остеопенію виявили у 13 (26,5 %) жінок за ДРА, остеопороз мали 36 (73,5 %) обстежених. Серед жінок з ОП за ДРА супутню патологію виявили у 32 осіб (88,9 %), загалом констатовано 88 захворювань, тобто в середньому на кожну особу припадало 2,75 випадку хронічних захворювань. Серед жінок з остеопенією за ДРА супутню патологію виявили у 12 осіб (92,3 %), загалом констатовано 35 захворювань, у середньому 2,92 випадку хронічних захворювань на особу.
Висновки. Ультразвукова денситометрія — це швидкісний, мобільний і безпечний метод скринінгу остеопорозу та остеопенії, який може бути використаним у практиці сімейного лікаря. За допомогою скринінг-методу можливо швидше та в більшому об’ємі охопити населення, виявити групи ризику стосовно остеопорозу та майбутніх переломів. Отримані дані дають нам можливість рекомендувати використання ультразвукової денситометрії для оцінки МЩКТ у практиці сімейного лікаря.


Повернутися до номеру