Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 11, №3, 2021

Повернутися до номеру

Визначення якості життя у пацiєнтів з саркопенією: валідація української версії опитувальника SarQoL

Автори: Джус М.Б. (1), Джус М.Ю. (2), Кулик М.С. (1)
(1) — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Актуальність. Саркопенія — геріатричний синдром, що характеризується прогресивною генералізованою втратою маси та сили скелетних м’язів. За результатами досліджень, проведених під егідою Української асоціації остеопорозу, частота І стадії саркопенії у пацієнтів Українського науково-медичного центру проблем остеопорозу віком ≥ 65 років зростала з віком і становила 7 %, при виключенні жінок з ожирінням — 10 %. В осіб чоловічої статі віком ≥ 65 років встановлено, що частота І стадії саркопенії підвищувалась з віком та досягала 50 %. За наявності саркопенії відзначають підвищення ризику падінь, погіршення якості життя, порушення рухової активності, зниження тривалості життя та зростання летальності пацієнтів. Відтак, для оцінки якості життя пацієнтів з саркопенією у 2015 році було розроблено опитувальник SarQoL (http://www.sarqol.org), який з того часу перекладено на 32 мови.
Мета дослідження — впровадження нової української версії опитувальника SarQoL для оцінки якості життя осіб з саркопенією в контексті їх культурних особливостей. Оскільки поняття якості життя не є універсальним у всіх країнах, необхідними є певні адаптації та валідація психометричних властивостей в окремих країнах. Це дослідження мало на меті адаптувати й оцінити надійність та обґрунтованість нового опитувальника SarQoL українською мовою.
Матеріали та методи. Переклад опитувальника проходив у 5 етапів:
1) незалежний прямий переклад двома двомовними перекладачами (один з яких мав медичну освіту, інший — ні), обидва — носії української мови;
2) синтез початкових перекладів зі створенням єдиної «Версії 1»;
3) незалежні зворотні переклади «Версії 1» з української на англійську двома двомовними перекладачами, носіями англійської мови без медичної освіти, незнайомими з оригінальною версією анкети SarQoL;
4) порівняння «Версії 1» та зворотних перекладів експертним комітетом, що призвело до попередньої версії української анкети SarQoL та повного письмового звіту про проблеми, що виникають на кожному етапі;
5) тестування попередньої версії на 10 пацієнтах із саркопенією для забезпечення розуміння мети та значення кожного запитання, що призвело до остаточної версії SarQoL-UA.
Згодом для валідаційного дослідження було залучено 49 осіб. Для скринінгу на саркопенію ми застосовували такі змінні: вік, сила стискання та окружність литок, відповідно до тесту, розробленого S. Ishii та співавт. Валідаційне дослідження для оцінки психометричних показників включало оцінку дискримінаційної сили, внутрішньої узгодженості опитувальника, ефекту «підлоги та стелі», вірогідності конструкції та надійності повторного тестування. Ми порівняли опитувальник SarQoL з двома іншими опитувальниками якості життя — Short-Form 36 та EuroQoL-5 Dimensions.
Результати. На підставі скринінгового тесту, розробленого S. Ishii та співавт., загалом 28 осіб було класифіковано як ймовірно саркопенічні та 21 особа — як ймовірно не саркопенічна. Перші мали значно нижчу якість життя (загальний бал становив 58,43 ± 17,13 проти 69,89 ± 13,31; р = 0,01). Така ж тенденція спостерігалася, коли пацієнтів класифікували на основі низької/нормальної сили стискання й низької/нормальної швидкості ходьби. Внутрішня узгодженість опитувальника була адекватною (α = 0,898), причому жоден домен не виявляв непропорційного впливу на його однорідність. Також була підтверджена правильність конвергентної конструкції. Результати вказують на майже ідеальний ступінь надійності повторного тестування.
Висновки. Перша українська версія анкети еквівалентна доступній оригінальній англійській версії та доступна на сайті http://www.sarqol.org/sites/sarqol/files/Questionnaire_SarQoL-UA-2017-09_0.pdf. Результати психометричного аналізу свідчать про те, що розроблено надійну нову українську версію SarQoL, яку можна з упевненістю використовувати для клінічних і дослідницьких цілей.


Повернутися до номеру