Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 11, №3, 2021

Повернутися до номеру

Дозозалежний вплив кальцію та вітаміну D3 на показники мінерального обміну щурів (експериментальне дослідження)

Автори: Калашніков А.В. (1), Апуховська Л.І. (2), Ставінський Ю.О. (1), Літун Ю.М. (1)
(1) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Інститут біохімії імені О.В. Палладіна, м. Київ, Україна

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Актуальність. Кальцій є не тільки необхідним елементом, але й регулятором, каталізатором найважливіших процесів в організмі, що забезпечує підтримку гомеостазу та метаболізму різних тканин. Його дефіцит провокує значну кількість захворювань кісткової тканини. Недостатнє надходження кальцію з їжею призводить до порушень росту й формування піку кісткової маси в дітей, виникнення остеопорозу та його ускладнень у дорослих. На засвоєння кальцію активно впливають метаболіти вітаміну D. На сьогодні серед фахівців немає єдиної думки щодо кількості достатнього щоденного споживання кальцію, що й стало метою вивчення впливу різних доз кальцію на мінеральний обмін в експерименті.
Матеріали та методи. Експеpиментальнi дослiдження проводили на 50 щурах лінії Вістар масою 120 ± 5 г. Об’єктом дослідження стали біохімічні показники мінерального обміну та гістоморфологічний структурно-функціональний стан зон росту та кісткової тканини в щурів. Піддослідні тварини були розподілені на 4 серії (по 10 тварин у кожній) та контрольну групу. Щурам І–ІІІ серії протягом 30 діб вводили перорально по 10, 20, 60 мг кальцію в формі оксиду кальцію. Щурам ІV серії поряд із введенням 10 мг кальцію також додатково вводили 20 МО вітаміну D3. У піддослідних тварин у динаміці визначали рівень кальцію, лужної фосфатази та активних метаболітів вітаміну D3 у сироватці крові.
Результати та їх обговорення. У результаті дослідження встановлено відсутність однонаправленої корелятивної залежності між підвищенням кількості спожитого кальцію та його рівнем у сироватці крові. Так, у тварин ІV серії при введенні 10 мг кальцію спостерігали підвищення його вмісту в сироватці крові, тоді як у тварин ІІ та ІІІ серій наставало зниження рівня кальцію в сироватці крові при введенні 20 та 60 мг кальцію. У тварин І серії через місяць спостереження рівень кальцію в сироватці крові практично не змінювався й залишався в межах нормальних показників. При цьому дещо підвищувався вміст фосфору та зменшувалась активність лужної фосфатази. У тварин ІІ серії при введенні 20 мг кальцію порівняно до показників, отриманих на початку досліду, наставало зниження активності лужної фосфатази, підвищувався рівень фосфору, однак рівень кальцію в сироватці крові вірогідно зменшувався (на 11 %). Суттєвий вплив додаткового введення кальцію спостерігали в щурів ІІІ серії. При введенні тваринам 60 мг кальцію його рівень у сироватці крові знижувався на 35,7 %. При цьому в сироватці крові активність лужної фосфатази зростала на 12,7 % та знижувався рівень 1,25- та 24,25-діоксиметаболітів вітаміну D3 (відповідно на 55,5 та 52,1 % порівняно з початковим рівнем). У щурів ІV серії рівень кальцію в сироватці крові зріс на 10 % порівняно з вихідними даними, при цьому незначно підвищився рівень фосфору та лужної фосфатази.
Отримані дані свідчать про відсутність однонаправленої корелятивної залежності між збільшенням кальцію в харчовому раціоні та станом мінерального обміну в організмі. При введенні низьких доз кальцію показники залишаються в межах фізіологічних показників. Введення високих доз кальцію призводить до виникнення значних порушень не тільки мінерального обміну, але й обміну вітаміну D3. Можливим механізмом цього процесу є пригнічення синтезу кальцій-зв’язуючого білка в організмі за умови введення високих доз кальцію без вітаміну D3.
Висновки. В експерименті встановлено, що щоденне додавання щурам 10 мг кальцію протягом одного місяця, особливо у поєднанні з вітаміном D3, покращує структурно-функціональний стан кісткової тканини. Введення високих доз кальцію призводить до виникнення значних порушень не тільки мінерального обміну, але й обміну вітаміну D. Отримані дані свідчать про відсутність однонаправленої корелятивної залежності між збільшенням кальцію в харчовому раціоні та станом мінерального обміну в організмі.


Повернутися до номеру