Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 11, №3, 2021

Повернутися до номеру

Біль у ліктьовому куті зап’ястка: сучасний стан проблеми у пацієнтів літнього віку

Автори: Страфун С.С., Білявський В.О.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Біль у ліктьовому куті зап’ястка часто є викликом для сімейних лікарів і власне ортопедів-травматологів, кистьових хірургів. Така репутація спричинена комплексом діагностичних проблем, які повинні вирішити вищезгадані спеціальності. Біль може бути гострим або хронічним, а диференційний діагноз буде включати травми кісток зап’ястка, пошкодження капсульно-зв’язкового апарату, теносиновіїти сухожилків, псевдоподагру, при якій у 74 % кальцифікується ліктьовий кут зап’ястка (Saffar), нестабільність дистального радіоульнарного суглоба (ДРУС), яка у 50 % випадків первинного звернення не діагностується (Wassink), васкулярні, неврологічні порушення та власне деформуючий остеоартроз дистального радіоульнарного та міжзап’ясткових суглобів. Анамнез є важливою складовою у пацієнтів літнього віку, оскільки остеопоротичні переломи дистального епіметафізу променевої кістки без зміщення уламків у майбутньому спричиняють нестабільність (від 11 до 19 % за даними Qualbauer) та артрози ДРУС. Фізикальне обстеження базується на знаннях анатомії та на розумінні семіотики захворювань даної ділянки (більше 50 патологій) разом із провокативними маневрами, наприклад тестом клавіші, балотування голівки ліктьової кістки, півмісяцево-тригранного перекочування та іншими специфічними тестами. Значного розвитку досягли додаткові методи досліджень, особливо магнітно-резонансна томографія кистьового суглоба, але правильна укладка пацієнта для дослідження є запорукою успіху. Останніми роками в Україні починають використовувати діагностичну та лікувальну артроскопію кистьового суглоба, яка є методом вибору у пацієнтів зі значними супутніми патологіями та в літніх пацієнтів. Доповідь ґрунтується на приблизно 600 пацієнтах з болем у ліктьовому куті зап’ястка, обстежених і пролікованих в умовах ДУ «ІТО НАМН України» в період з 2014 року й середнім віком 50–75 років, та дозволяє визначити алгоритм прийняття рішень у пацієнтів з даною проблемою.Повернутися до номеру