Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 11, №3, 2021

Повернутися до номеру

Особливості болю в спині у жінок дорослого віку

Автори: Яременко О.Б., Сидорова А.О., Федьков Д.Л., Добрянський Д.В., Смірнова О.В., Жукова В.С.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Мета дослідження — визначити поширеність запального характеру болю в спині у жінок дорослого віку без встановленого діагнозу спондилоартриту, оцінити його провідні характеристики та наявність статевих відмінностей.
Матеріали та методи. Проведено опитування 1019 дорослих жінок без встановленого діагнозу спондилоартриту за допомогою анкети, яка включала 39 питань і була розроблена для уточнень характеристик та поширеності болю в спині. З цієї групи було відібрано 894 анкети жінок, які відмічали проблеми зі спиною (біль, дискомфорт чи скутість) за винятком ізольованого ураження шийного відділу хребта. Група чоловіків включала 696 пацієнтів, з яких за аналогічним принципом було відібрано 591 анкету. Запальний характер больового синдрому визначався за наявності ≥ 4 із 5 критеріїв ASAS або Calin. Середній вік пацієнток, які відмічали проблеми зі спиною, становив 41,9 ± 17,5 року, а осіб, які відповідали критеріям ASAS, — 37,3 ± 15,8 року. Визначення вірогідності відмінності показників оцінювали за допомогою точного критерію Фішера (різниця вважалася вірогідною при p < 0,05). Проведено оцінку асоціації болю в спині з іншими суглобовими та позасуглобовими проявами, проаналізовано наявність гендерних відмінностей.
Результати. За результатами анкетування наявність проблем зі спиною (за винятком ізольованого ураження шийного відділу хребта) відмітили 87,6 % жінок, з приводу чого близько половини з них зверталися до лікаря. Поширеність больового синдрому не відрізнялася між особами різних статей. Запальний характер болю за критеріями ASAS визначався у 8,2 % пацієнток, а за критеріями Calin — у 17,6 % жінок без встановленого діагнозу спондилоартриту (без вірогідних відмінностей між чоловіками та жінками). Найчастіше дебют больового синдрому припадав на вік 20–30 років (45,1 %), а його найбільш типовою локалізацією був поперековий відділ хребта. При порівнянні груп запального (за критеріями ASAS) та механічного болю в спині жінки із запальним характером болю частіше виконували магнітно-резонансну томографію хребта (37,3 та 26,4 % відповідно), частіше спостерігався біль у реберно-м’язовій частині грудної клітки (41,3 та 28,0 % відповідно). Однак вірогідних відмінностей у частоті інших суглобових (артриту, синовіту, ранкової скутості та ін.) та позасуглобових проявів (псоріазу, талалгій, іриту/увеїту та ін.) знайдено не було. Серед основних гендерних відмінностей у чоловіків травма вірогідно частіше передувала початку болю в спині (30,3 та 21,0 % відповідно), а фізичні навантаження частіше приносили полегшення (52,1 та 45,3 % відповідно). І чоловікам, і жінкам був притаманний поступовий початок болю та його зменшення після відпочинку. Серед супутніх ознак у жінок з болем у спині часто спостерігалися біль у суглобах (35,1 %), біль у реберно-м’язовій частині грудної клітки (29,1 %), кон’юнктивіти (27,5 %), дактиліти (21,5 %) і талалгії (23,9 %). Значно рідше спостерігали псоріаз (2,8 %), увеїти (1,2 %), ірити (1,3 %), негонококові уретрити/цервіцити за місяць до або на фоні артриту (2,1 %) та запальні захворювання кишечника (1,5 %). Серед позасуглобових проявів основною гендерною відмінністю були кон’юнктивіти та уретрити/цервіцити, які частіше спостерігалися у жінок (p < 0,05). Для купірування больового синдрому близько половини як чоловіків, так і жінок використовували нестероїдні протизапальні препарати, які виявилися ефективними відповідно в 85,7 та 89,8 % випадків їх застосування.
Висновки. Серед жінок дорослого віку поширеність болю у спині є досить високою (87,6 %). Виявлення ≥ 4 із 5 критеріїв запального болю в спині у 17,6 % жінок за Calin та 8,2 % за ASAS наводить на думку про наявність серед жінок певного сегмента осіб з недіагностованим спондилоартритом/спондилітом.


Повернутися до номеру