Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 11, №3, 2021

Повернутися до номеру

Клінічна і рентгенограмометрична діагностика патології кульшового суглоба у пацієнтів із ДЦП

Автори: Яцуляк М.Б., Немеш М.М., Марциняк С.М., Філіпчук В.В.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Актуальність. Труднощі діагностики, що виникають при виборі лікувально-профілактичних заходів, направлених на попередження підвивиху, вивиху й контрактур у кульшовому суглобі у пацієнтів з дитячим церебральним паралічем (ДЦП), є актуальним об’єктом досліджень. 
Мета дослідження — покращити результати діагностики патології кульшового суглоба шляхом встановлення об’єктивних рентгенограмометричних показників.
Матеріали та методи. Загальна кількість пацієнтів становила 20 (40 суглобів) у 10 хлопчиків та 10 дівчаток. Серед них 16 суглобів прооперовано. Вік хворих коливався від 3 до 15 років. Рентгенограмометрично визначали шийково-діафізарий кут (ШДК) і торсію стегна (проєкційні та істинні за Ковалем за допомогою таблиць), ацетабулярний кут і кут нахилу западини (кут Шарпа). Клінічно визначали торсію стегна за Ruwe. Інтраопераційно визначали торсію власним способом (патент № a200512793). Усіх пацієнтів обстежували власним способом (патент № 137567).
Результати. За допомогою критерію Стьюдента для незалежних вибірок було проведено порівняння показників кульшового суглоба і виявлено вірогідні відмінності між ШДК у стандартній укладці й ШДК в укладці власним способом (p < 0,05), а також між ШДК у стандартній укладці і ШДК за Ковалем істинним (p < 0,05). За критерієм Фішера встановлено, що торсія за Ruwe і торсія за Ковалем вірогідно відрізняються (p < 0,05) — Fемп 1,87 > Fкр 1,7. За допомогою методу «відношення шансів» (OR) ми визначили, що чутливість вимірювання торсії за Ruwe Se становить 0,7, специфічність вимірювання торсії за Ruwe Sp — 0,83 (OR = 11,67; 95% довірчий інтервал 1,94–70,18), що свідчить про те, що шанс отримати збіг, вимірюючи торсію за Ruwe, в 11,67 раза більший, ніж за Ковалем, порівнюючи з інтраопераційними даними. Точно визначена величина торсії стегна за Ruwe забезпечує отримання істинних показників кульшового суглоба власним способом.
Висновки. Власний спосіб забезпечує визначення об’єктивних клініко-рентгенограмометричних (діагностичних) показників у пацієнтів з патологією кульшового суглоба. При виконанні однієї рентгенограми можна визначити всі основні параметри кульшового суглоба (торсія стегна, ШДК, кут Віберга, індекс Реймерса, індекс вертикальної міграції, ацетабулярний кут, кут нахилу западини) і стандартизувати обстеження пацієнтів із ДЦП, які підлягають скринінгу протягом усього періоду їх розвитку. Таким способом можна отримати рентгенограмометричні показники у пацієнтів з вираженими нервово-м’язовими розладами (ІІІ і ІV за GMFCS).


Повернутися до номеру