Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Oral and General Health Том 2, №4, 2021

Повернутися до номеру

Вплив пародонтологічного лікування на товщину цементу коренів зубів у пацієнтів із генералізованим пародонтитом

Автори: Супрунович І.М.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Важливу роль у процесах регенерації пародонтального комплексу у хворих на генералізований пародонтит відіграє цемент кореня зуба. Мета дослідження: вивчити вплив механічної обробки поверхні коренів зубів на товщину цементу при проведенні пародонтологічного лікування у пацієнтів із генералізованим пародонтитом. Матеріали та методи. У дослідження включено 14 пацієнтів із генералізованим пародонтитом, яким було проведено пародонтологічне обстеження. Матеріалом дослідження стали 24 зуби з генералізованим пародонтитом II–III ступеня тяжкості, видалених за ортопедичними і пародонтологічними показаннями. Результати. Товщина цементу коренів зубів (на поздовжніх шліфах), що оброблялися зоноспецифічними кюретами Грейсі, була найнижчою, її середні показники становили 5,47 ± 3,35 мкм, тоді як товщина цементу верхньої третини коренів зубів, що не підлягали інструментальному впливу, була 44,09 ± 15,32 мкм. За результатами морфометрії цементу поздовжніх шліфів зубів встановлено значний вплив зоноспецифічних кюрет Грейсі на товщину цементу кореня порівняно з магнітострикційним ультразвуковим скалером (p = 0,020). Висновки. На товщину цементу коренів зубів впливають зміни pH ротової рідини, мікробний біофільм, інфекційно-запальні процеси в тканинах пародонта та інструментальна обробка коренів зубів. У пацієнтів із пародонтитом зменшення товщини цементу коренів зубів разом із підвищеним жувальним навантаженням у результаті травматичної оклюзії та низькими регенеративними властивостями цементу пришийкової частини кореня зуба є чинниками розвитку гіперестезії та цервікальних уражень.

Background. The cementum of the tooth roots plays an important role in the regeneration of the periodontal complex. The study was aimed to examine the effect of mechanical treatment of the surface of the tooth roots on the thickness of the cementum during periodontal treatment in patients with gene-ralized periodontitis. Materials and methods. Fourteen patients with generalized periodontitis who underwent periodontal examination were clinically examined. The material of the study was 24 teeth with generalized periodontitis grade III–IV extracted for orthopedic and periodontal indications. Results. The thickness of the cementum of the tooth roots (on longitudinal sections) trea-ted with area-specific Gracey curettes was the lowest, its average was 5.47 ± 3.35 μm. The thickness of the cementum of the upper third of tooth roots the surface of which was not subject to instrumental impact was 44.09 ± 15.32 μm. The results of the cementum morphometry of longitudinal sections of teeth demonstrated a significant effect of area-specific Gracey curettes on the thickness of root cementum compared to a magnetostrictive ultrasonic scaler (p = 0.020). Conclusions. The thickness of the cementum of the tooth roots is affected by the changes in the oral fluid pH, the microbial biofilm, infectious-inflammatory processes in periodontal tissues, and instrumental treatment of the teeth roots. In patients with periodontitis, a decrease in the thickness of the tooth roots cementum together with increased masticatory load due to traumatic occlusion and low regenerative properties of the cervical root cementum is a factor in the development of hyperesthesia and cervical lesions.


Ключові слова

цемент кореня зуба; генералізований пародонтит; скануюча електронна мікроскопія; морфометрія; первинне пародонтологічне лікування

tooth root cementum; generalized periodontitis; scanning electron microscopy; morphometry; primary periodontal treatment


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Larsen T., Fiehn N.E. Dental biofilm infections — an update. APMIS. 2017. 125. 376-84.
2. Bilgin E., Gurgan C.A., Arpak M.N., Bostanci H.S., Guven K. Morphological changes in diseased cementum layers: a scanning electron microscopy study. Calcif. Tissue Int. 2004. 74. 476-85.
3. Bosshardt D.D., Selvig K.A. Dental cementum: the dynamic tissue covering of the root. Periodontol. 2000. 1997. 13. 41-75.
4. Arzate H., Zeichner-David M., Mercado-Celis G. Cementum proteins: role in cementogenesis, biomineralization, periodontium formation and regeneration. Periodontol. 2000. 2015. 67(1). 211-33.
5. Grzesik W.J., Narayanan A.S. Cementum and periodontal wound healing and regeneration. Crit. Rev. Oral Biol. Med. 2002. 13. 474-84.
6. Bozbay E., Dominici F., Gokbuget A.Y. et al. Preservation of root cementum: a comparative evaluation of power-driven versus hand instruments. International Journal of Dental Hygiene. 2018. 16. 202-209.
7. Ritz L., Hefti A.F., Rateitschak K.H. An in vitro investigation on the loss of root substance in scaling with various instruments. J. Clin. Periodontol. 1991. 18. 643-7.

Повернутися до номеру