Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Oral and General Health Том 2, №4, 2021

Повернутися до номеру

Зуболікарська освіта в Україні: історичні нариси

Автори: Шиміліна В.В. (1), Хлєбас С.В. (2), Слободяник М.В. (2)
(1) — ГО «Зубні лікарі України», КНП «Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка», м. Хмельницький, Україна
(2) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Історія медицини

Версія для друку


Резюме

Наприкінці ХІХ століття в Україні засновано приватні зуболікарські школи в Києві, Одесі, Харкові та Катеринославі. У 1920 році з формуванням нової організаційної моделі надання стоматологічної допомоги на засадах соціальної медицини підвищується потреба у забезпеченні системи охорони здоров’я стоматологічними кадрами. Реформування зуболікарської освіти в Україні має свої відмінності: з формуванням вищої стоматологічної освіти на одонтофаках медичних інститутів зберігаються та суттєво реформуються зуболікарські школи, що готують зубних лікарів, спеціалістів із середньою професійною медичною освітою. У статті подано архівні матеріали щодо реформування зуболікарських шкіл і особливості підготовки зубних лікарів на початку ХХ століття.

At the end of the 19th century, private dental schools were established in Ukraine in Kyiv, Odesa, Kharkiv, and Katerynoslav. In 1920, with the formation of a new organizational model for the provision of dental care on the basis of social medicine, the need to provide the health care system with dental staff increased. The reform of dental education in Ukraine has its differences: with the formation of higher dental education in the dental faculties of medical institutes, dental schools that train dentists, specialists with secondary professional medical education are preserved and significantly reformed. The article presents archival materials on the reform of dental schools and the peculiarities of the training of dentists in the early 20th century.


Ключові слова

стоматологічна допомога населенню України; зуболікарські школи; вища стоматологічна освіта; підготовка спеціалістів; нормативно-правові й архівні документи

dental care for the population of Ukraine; dental schools; higher dental education; training of specialists; normative-legal and archival documents


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Верхратський С.А. Історія медицини. 3-тє видання. Київ: Вища школа. Головне видавництво, 1983. С. 243; 351-352.
2. Мазур І.П. Історичні аспекти організації стоматологічної служби в Україні. Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя». 2019. № 21(466). С. 36-37. 
3. Мазур І.П. Стоматологічна освіта — рушійна сила в розвитку стоматологічної галузі. Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя». 2019. № 17(462). С. 30-31. https://health-ua.com/article/44043-stomatologchna-osvta--rushjna-sila-rozvitku-stomatologchno-galuz 
4. Объяснение к преподаванию специальных и добавочных предметов. ЦДАВО України. Ф. 342. Оп. 2. Спр. 164. Накази, інструкції і обіжники одонтологічного підвідділу. Оригінал. Машинопис.
5. Положение «О зубоврачебных школах». ЦДАВО України. Ф. 342. Оп. 2, Спр. 140. Реформа зубоврачебного образования. НКОЗ 30.09.1920 р. Арк. 29-30. Оригінал. Машинопис.
6. Постановление «О реформе зубоврачебного образования». ЦДАВО України. Ф. 342. Оп. 2. Спр. 140. «Реформа зубоврачебного образования». Арк. 2. Копія. Машинопис.
7. Постановление НКП и НКЗ УССР о поверочных испытаниях для лиц, окончивших зубоврачебные школы. ЦДАВО України. Ф. 342. Оп. 2. Спр. 164. Накази, інструкції і обіжники одонтологічного підвідділу. НКОЗ 10.08.1920 р. Арк. 118. Оригінал. Машинопис.
8. Программа для собеседования зубных врачей согласно инструкции Наркомздрава § 2 пункта 1 Приказа Наркомздрава № 4 от 10.04.1920 г. ЦДАВО України. Ф. 342. Оп. 2. Спр. 164. Накази, інструкції і обіжники одонтологічного підвідділу. Арк. 90. Оригінал. Машинопис.
9. Стоматологія України. Історичні нариси. За ред. І.П. Мазур, О.В. Павленка, І.Л. Скрипник. Харків: СІМ, 2017. 192 с.
10. Українська наукова стоматологічна школа: історичні нариси. За ред. І.П. Мазур, О.В. Павленка, І.Л. Скрипник. Кропивницький: Поліум, 2020. 224 с.  https://library.gov.ua/ukrayinska-naukova-stomatologichna-shkola/

Повернутися до номеру