Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Архів офтальмології України Том 11, №1, 2023

Повернутися до номеру

Застосування куркуміну в комплексній терапії HLA-B27-асоційованих увеїтів

Автори: Зборовська О.В., Дорохова О.Е.
ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова НАМН», м. Одеса, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Потенційним кандидатом для лікування увеїтів є куркумін завдяки його протизапальному ефекту при мінімумі побічних явищ, оскільки він є натуральним рослинним продуктом. Мета дослідження: підвищити ефективність лікування передніх HLA-B27-асоційованих увеїтів шляхом додавання до комплексної терапії препарату, що містить у своєму складі куркумін. Матеріали та методи: 27 пацієнтів (47 очей) з переднім HLA-B27-асоційованим увеїтом. Термін спостереження становив 24 місяці. Усі включені пацієнти отримували системну терапію метилпреднізолоном і метотрексатом. Пацієнти основної групи протягом усього терміну спостереження приймали комплексний препарат з куркуміном. Пацієнти контрольної групи отримували комплексні препарати з подібним складом, але без куркуміну. Результати. Ми не виявили різниці між групами щодо кількості рецидивів. Ми встановили значущу різницю між групами щодо інтенсивності запалення, виявленої за даними лазерної фотометрії при рецидивах. Більшість епізодів рецидиву увеїту в пацієнтів основної групи були з показниками фотометрії в межах від 20 до 50, а в контрольній групі — від 50 до 100. У пацієнтів основної групи при 6 епізодах увеїту показники фотометрії були нижче за 20. При цьому в пацієнтів контрольної групи дані фотометрії нижче за 20 не спостерігались взагалі. Показники фотометрії понад 100 в основній групі визначались лише при двох епізодах, а в контрольній — при п’яти. Ми спостерігали різницю між групами в гостроті зору на початку рецидиву: в основній групі гострота зору становила 0,52 (SD 0,24) проти 0,32 (SD 0,21), p = 0,0003. Встановлено сильний кореляційний зв’язок між показниками фотометрії та гостротою зору під час рецидиву увеїту. Тривалість рецидиву в основній групі становила 9,62 (SD 1,98) дні, а в контрольній групі — 10,14 (SD 2,24), різниця статистично незначуща. Висновки. Додавання до комплексної терапії препарату, що містить у своєму складі куркумін, дозволяє підвищити ефективність лікування передніх HLA-B27-асоційованих увеїтів. При його постійному прийомі суттєво знижується тяжкість рецидиву увеїту і менше порушується зір, але прийом куркуміну не впливає на частоту рецидивів.

Background. Curcumin is a potential candidate for the treatment of uveitis due to its anti-inflammatory action with a minimum side effect, as it is a natural plant product. The purpose of the study was to increase the effectiveness of treatment for anterior HLA-B27-associated uveitis by addition of curcumin-containing drug to comprehensive therapy. Materials and methods. Twenty-seven patients (47 eyes) with anterior HLA-B27-associated uveitis were examined. The observation period was 24 months. All included patients received systemic therapy with methylprednisolone and methotrexate. Patients of the main group took a combination drug with curcumin during the entire observation period. Controls received combination drugs with a similar composition, but without curcumin. Results. We found no difference in the number of relapses between groups. A significant difference between groups was detected in the intensity of inflammation using laser flare photometry during relapses. Most uveitis episodes in the main group had photometry indicators in the range from 20 to 50, and in the control group — from 50 to 100. The photometry data were below 20 during 6 episodes of uveitis in patients of the main group. At the same time, photometry data below 20 were not observed at all in the control group. Photometry data above 100 in the main group were only in two episodes, and in five in the control group. We observed a difference between groups in visual acuity at the onset of relapse: in the main group, visual acuity was 0.52 (standard deviation (SD) 0.24) vs. 0.32 (SD 0.21), p = 0.0003. A strong correlation was found between photometric parameters and visual acuity during uveitis recurrence. The duration of relapse in the main group was 9.62 (SD 1.98) days, and in the control group 10.14 (SD 2.24) days, the difference was not statistically significant. Conclusions. Addition of curcumin-containing drug to comprehensive therapy increases the effectiveness of treatment for anterior HLA-B27-associated uveitis. With its constant intake, the severity of uveitis recurrences is significantly reduced, and vision is less impaired, but curcumin intake does not affect the frequency of relapses.


Ключові слова

увеїт; терапія; куркумін

uveitis; therapy; curcumin


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Askarizadeh A., Barreto G.E., Henney N.C., Majeed M., Sahebkar A. Neuroprotection by curcumin: A review on brain delivery strategies. Int. J. Pharm. 2020 Jul 30. 585. 119476. doi: 10.1016/j.ijpharm.2020.119476. Epub 2020 May 27. PMID: 32473377.
 2. Balevic S.J., Rabinovich C.E. Profile of adalimumab and its potential in the treatment of uveitis. Drug Des. Devel. Ther. 2016. 10. 2997-3003. doi: 10.2147/DDDT.S94188.
 3. Bouzid N. et al. Impact of systemic treatments on the course of HLA-B27-associated uveitis: A retrospective study of 101 patients. PLoS One. 2020. 15(3). e0230560. doi: 10.1371/journal.pone.0230560.
 4. Bucolo C., Drago F., Maisto R., Romano G.L., D’Agata V., Maugeri G., Giunta S. Curcumin prevents high glucose damage in retinal pigment epithelial cells through ERK1/2-mediated activation of the Nrf2/HO-1 pathway. J. Cell. Physiol. 2019. 234. 17295-17304.
 5. Becker M.D., Adamus G., Davey M.P., Rosenbaum J.T. The role of T cells in autoimmune uveitis. Ocul. Immunol. Inflamm. 2000. 8. 93-100. PMID: 10980681.
 6. Castiblanco С., Foster C.S. Review of Systemic Immunosuppression for Autoimmune Uveitis. Ophthalmol. Ther. 2014. 3(1–2). 17-36.
 7. Chainani-Wu N. Safety and anti-inflammatory activity of curcumin: a component of tumeric (Curcuma longa). The Journal of Alternative & Complementary Medicine. 2003. 9(1). 161-168. DOI: 10.1089/107555303321223035.
 8. Cho J.W., Lee K.S., Kim C.W. Curcumin attenuates the expression of IL-1beta, IL-6, and TNF-alpha as well as cyclin E in TNF-alpha-treated HaCaT cells; NF-kappaB and MAPKs as potential upstream targets. Int. J. Mol. Med. 2007 Mar. 19(3). 469-74. PMID: 17273796.
 9. Cole G.M., Teter B., Frautschy S.A. Neuroprotective effects of curcumin. Adv. Exp. Med. Biol. 2007. 595. 197-212. doi: 10.1007/978-0-387-46401-5_8. PMID: 17569212; PMCID: PMC2527619.
 10. Fadus M.C. et al. Curcumin: An age-old anti-inflammatory and anti-neoplastic agent. Journal of traditional and complementary medicine. 2017. 7(3). 339-346. doi: 10.1016/j.jtcme.2016.08.002.
 11. Franzone F., Nebbioso M., Pergolizzi T., Attanasio G., Musacchio A., Greco A. et al. Anti-inflammatory role of curcumin in retinal disorders (Review). Experimental and Therapeutic Medicine. 2021 May 21. 790. https://doi.org/10.3892/etm.2021.10222.
 12. García-Lagunar M.H. et al. Reasons for discontinuation and adverse effects of TNFα inhibitors in a cohort of patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis. Annals of Pharmacotherapy. 2017. 51(5). 388-393.
 13. Jain S.K., Rains J., Croad J., Larson B., Jones K. Curcumin supplementation lowers TNF-alpha, IL-6, IL-8, and MCP-1 secretion in high glucose-treated cultured monocytes and blood levels of TNF-alpha, IL-6, MCP-1, glucose, and glycosylated hemoglobin in diabetic rats. Antioxid. Redox Signal. 2009 Feb. 11(2). 241-9. doi: 10.1089/ars.2008.2140. PMID: 18976114; PMCID: PMC2933148.
 14. Jurenka J.S. Anti-inflammatory properties of curcumin, a major constituent of Curcuma longa: a review of preclinical and clinical research. Altern. Med. Rev. 2009 Sep. 14(3). 277. PMID: 19594223.
 15. Lal B., Kapoor A.K., Asthana O.P., Agrawal P.K., Prasad R., Kumar P., Srimal R.C. Efficacy of curcumin in the management of chronic anterior uveitis. Phytother. Res. 1999 Jun. 13(4). 318-22. doi: 10.1002/(SICI)1099-1573(199906)13:4<318::AID-PTR445>3.0.CO;2-7. PMID: 10404539.
 16. Menon V.P., Sudheer A.R. Antioxidant and anti-inflammatory properties of curcumin. Adv. Exp. Med. Biol. 2007. 595. 105-125. doi: 10.1007/978-0-387-46401-5_3.
 17. Pérez-Guijo V. et al. Tumour necrosis factor-alpha levels in aqueous humour and serum from patients with uveitis: the involvement of HLA-B27. Curr. Red. Res. Opin. 2004. 20(2). 155-157.
 18. Sampaio-Barros P.D., van der Horst-Bruinsma I.E. Adverse effects of TNF inhibitors in SpA: are they different from RA? Best Practice & Research Clinical Rheumatology. 2014 Oct. 28(5). 747-763. doi: 10.1016/j.berh.2014.10.001. Epub 2014 Oct 31.
 19. Taylor S.R., Isa H., Joshi L. et al. New developments in corticosteroid therapy for uveitis. Ophthalmologica. 2010. 224 Suppl. 1. 46-53. doi: 10.1159/000318021.
 20. Tracey D., Klareskog L., Sasso E.H. et al. Tumor necrosis factor antagonist mechanisms of action: a comprehensive review. Pharmacol. Ther. 2008 Feb. 117(2). 244-279. doi: 10.1016/j.pharmthera.2007.10.001.
 21. Wakefield D., Chang H.J., Amjadi S., Maconochie Z., el-Asrar A.A., McCluskey P. What is new HLA-B27 acute ante–rior uveitis? Ocul. Immunol. Inflamm. 2011 Apr. 19(2). 139-44. doi: 10.3109/09273948.2010.542269.

Повернутися до номеру