Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Архів офтальмології України Том 11, №1, 2023

Повернутися до номеру

Деякі аспекти клініки та лікування увеальної глаукоми

Автори: Бездітко П.А. (1), Бездітко Н.В. (2), Мужичук О.П. (3), Мужичук В.О. (1)
(1) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) — Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету, м. Харків, Україна
(3) — Харківська клінічна лікарня імені проф. Гіршмана, м. Харків, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Глаукома є одним із руйнівних ускладнень увеїту. Загальна поширеність глаукоми в очах з увеїтом коливається від 10 до 20 %. Увеальна глаукома (УГ) визначається в тих випадках, коли у хворого на увеїт є підвищений внутрішньоочний тиск (ВОТ) та пошкодження зорового нерва за глаукомним типом. У розвитку УГ мають місце механізми відкритого та закритого кута. Особливості УГ пов’язані зі змінами продукції та складу камерної вологи та із застосуванням кортикостероїдів. Підвищення рівня простагландинів при увеїті збільшує увеосклеральний відтік, що сприяє гіпотонії ока і призводить до проблем при призначенні гіпотезивної терапії і хірургії УГ. Призначення різних гіпотензивних препаратів у цих випадках може непередбачувано порушити баланс вироблення камерної вологи, шляхів відтоку внутрішньоочної рідини, що може призвести до провалу в гіпотонію ока. Хірургія увеальної глаукоми при активній простагландиновій реакції та активізації увеосклерального відтоку небезпечна через післяопераційну гіпотонію, циліохоріоїдальне відшарування. Терапевтичний підхід до увеальної глаукоми індивідуальний, нерозривно пов’язаний із основною етіологією і включає лікування запалення ока та підвищеного очного тиску. З огля­ду на особливості перебігу увеальної глаукоми, нестабільність очного тиску підбір гіпотензивних препаратів у цих хворих потрібно проводити дуже ретельно, з постійним контролем ВОТ. У випадках, коли антиглаукомні препарати неадекватні (приблизно 25–30 %), розглядаються хірургічні методи лікування.

Glaucoma is one of the devastating complications of uvei­tis. The overall prevalence of glaucoma in eyes with uveitis ranges from 10 to 20 %. Uveitic glaucoma (UG) is detected in cases when a patient with uveitis has elevated intraocular pressure and damage to the optic nerve by the glaucomatous type. Open and closed angle mechanisms are involved in the development of UG. Features of UG are associated with changes in the production and composition of aqueous humor and with the use of corticosteroids. An increase in the level of prostaglandins in uveitis increases the uveoscleral outflow, which contributes to hypotony of the eye and leads to problems related to the prescription of hypotensive therapy and surgery for UG. The administration of various hypotensive drugs in these cases can unpredictably disrupt the balance of the production of aqueous humor, the ways of intraocular fluid outflow, which can lead to the fall into the ocular hypotony. Surgery for uveitic glaucoma with an active prostaglandin reaction and activation of uveoscleral outflow is dangerous due to postoperative hypotension, ciliochoroidal detachment. The therapeutic approach to uveitic glaucoma is individual, inextricably linked to the underlying etiology and includes treatment for eye inflammation and increased eye pressure. Taking into account the peculiarities of the course of uveitic glaucoma, instability of the eye pressure, the selection of hypotensive drugs in these patients should be carried out very carefully, with constant intraocular pressure monitoring. In cases when antiglaucoma drugs are inadequate (approximately 25–30 %), surgical methods of treatment are considered.


Ключові слова

увеїт; глаукома; увеальна глаукома; простагландини; аналоги простагландинів; увео­склеральний відтік; гіпотонія; кортикостероїди; безконсервантні кортикостероїди; гіпотензивні засоби; трабекулотомія; іридектомія; дренажна хірургія ока

uveitis; glaucoma; uveitic glaucoma; prostaglandins; prostaglandin analogues; uveoscleral outflow; hypotension; corticosteroids; preservative-free corticosteroids; hypotensive agents; trabeculectomy; iridectomy; eye drainage surgery


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Akingbehin T., Villada J.R. Metipranolol-associated granulomatous anterior uveitis. British Journal of Ophthalmology. 1991. 75. 9. 519-523. 
 2. Al Obeidan S.A., Osman E.A., Mousa A., Al-Muammar A.M., Abu El-Asrar A.M. Long-term evaluation of efficacy and safety of deep sclerectomy in uveitic glaucoma. Ocular Immunology & Inflammation. 2015. 23. 82-89.
 3. Ang M., Ho C.L., Tan D., et al. Severe vernal keratoconjunctivitis requiring trabeculectomy with mitomycin C for corticosteroid-induced glaucoma. Clin. Experiment. Ophthalmol. 2012 May-Jun. 40(4). e149-155. 
 4. Arruabarrena Sánchez C., Muñoz-Negrete F.J., Márquez C., Rebolleda G. Results of nonpenetrating deep sclerectomy in inflammatory glaucoma: one year follow up. Archivos de la Sociedad Espanola de Oftalmologia. 2007. 82. 8. 483-487. 
 5. Asrani S., Moore D.B., Jaffe G.J. Paradoxical changes of retinal nerve fiber layer thickness in uveitic glaucoma. JAMA Ophthalmol. 2014 Jul. 132(7). 877-880.
 6. Baneke A.J., Lim K.S., Stanford M. The Pathogenesis of Raised Intraocular Pressure in Uveitis. Curr. Eye Res. 2016. 41(2). 137-149.
 7. Beer G.J. Die Lehre vd Augenkrankheiten. Vein, 1813. 1. 633. 
 8. Bezditko P.A. Znovu pro inhibitory karboanhidrazy: suchasni aspekty yikh zastosuvannya v oftal’molohi. Arkhiv Oftal’molohiyi Ukrayiny. 2021. 9. 2. 
 9. Bodh S.A., Kumar V., Rayna U.K. et al. Inflammatory glaucoma. Oman J. Oftalmol. 2011. 4. 3-9; 2004. 13. 461-465. 
 10. Broadway D.C., Bates A.K., Lightman S.L., et al. The importance of cellular changes in the conjunctiva of patients with uveitic glaucoma undergoing trabeculectomy. Eye. 1993. 7. 495-501. 
 11. Buchacra O., Duch S., Milla E., Stirbu O. One-year analysis of the istent trabecular microbypass in secondary glaucoma. Clinical Ophthalmology. 2011. 5. 1. 321-326.
 12. Casado A., Cabarga C., de la Fuente M.A., Muñoz-Negrete F.J. Suspected granulomatous anterior uveitis associated with brimonidine tartrate 0.2% and timolol maleate 0.5% ophthalmic solution. Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology. 2013. 251. 11. 2659-2660. 
 13. Ciancaglini M., Carpineto P., Agnifili L. et al. Filtering bleb functionality: a clinical, anterior segment optical coherence tomography and in vivo confocal microscopy study. J. Glaucoma. 2008 Jun-Jul. 17(4). 308-317. 
 14. Epstein D.L., Hashimoto J.M., Grant W.M. Serum obstruction of aqueous outflow in enucleated eyes. Am. J. Ophthalmol. 1978. 86. 101-105.
 15. Foster S.C., Neri P., Azuara-Blanco A., Forrester J.V. Incidence of glaucoma in patients with uveitis. J. Glaucoma. 2004. 13. 461-465. 
 16. Foster S.C., Vitale A.T. Diagnosis and treatment of uveitis. Philadelphia: WB Sounders, 2001. 17-23. 
 17. Heinz C., Koch J.M., Zurek-Imhoff B., Heiligenhaus A. The prevalence of uveitis secondary glaucoma and the success of non-surgical treatment in adults and children in a tertiary referral center. Ocul. Immunol. Inflamm. 2009. 17. 243-8.
 18. Iverson S.M., Bhardwaj N., Shi W. et al. Surgical outcomes of inflammatory glaucoma: a comparison of trabeculectomy and glaucoma-drainage-device implantation. Japanese Journal of Ophthalmology. 2015. 59. 3. 179-186. 
 19. Jah P., Bora P.S., Bora N.S. The role of complement in the immune response of the eye. In: Drath D.A., Dana R., D’amore P., Niederkorn J.Yu. Immunology, inflammation and eye diseases. Oxford, UK: Academic Press, 2011. 37. 
 20. Kalin-Hajdu E., Hammamji K., Gagné S., Harasymowycz P. Оutcome of viscodilation and tensioning of Schlemm’s canal for uveitic glaucoma. Canadian Journal of Ophthalmology. 2014. 49. 5. 414-419. 
 21. Kalogeropoulos Dimitrios, Velota C.T. Sung. Pathogenesis of Uveitic Glaucoma. Journal of Current Glaucoma Practice. 2018 Sep-Dec. 12(3). 125-138.
 22. Kashiwagi K., Tsukahara S. Effect of non-steroidal antiinflammatory ophthalmic solution on intraocular pressure reduction by latanoprost. Br. J. Ophthalmol. 2003. 87. 297-301.
 23. Kaufman H.E., Varnell E.D., Thompson H.W. Latanoprost increases the severity and recurrence of herpetic keratitis in the rabbit. Am. J. Ophthalmol. 1999. 127. 531-536.
 24. Kersey J.P., Broadway D.C. Corticosteroid-induced glaucoma: a review of the literature. Eye (Lond). 2006. 20. 407-416. 
 25. Kuchtey R.W., Lowder C.Y., Smith S.D. Glaucoma in patients with ocular inflammatory disease. Ophthalmology Clinics of North America. 2005. 18. 3. 421-430.
 26. Kulkarni A., Barton K. Uveitic glaucoma. In: Glaucoma. Medical Diagnosis &Therapy. Shaarwy T.M., Sherwood M.B., Hitching R.A., Crowston J.G., Eds. Elsevier Saunders, London, UK, 2015. 410-424.
 27. Ladas J.G., Yu F., Loo R., et al. Relationship between aqueous humor protein level and outflow facility in patients with uveitis. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2001. 42. 2584-2588. 
 28. Lopilly Park H.Y., Jung K.I., et al. Serial intracameral visualization of the Ahmed glaucoma valve tube by anterior segment optical coherence tomography. Eye (Lond). 2012 Sep. 26(9). 1256-1262. 
 29. Mata A.D., Burk S.E., Netland P.A., Baltatzis S., Christen W., Foster C.S. Management of uveitic glaucoma with Ahmed glaucoma valve implantation. Ophthalmology. 1999. 106. 11. 2168-2172. 
 30. Merio-Lloves J., Power W.J., Rodriguez A. et al. Secondary glaucoma in patients with uveitis. Ophthalmologica. 1999. 213. 300-4. 
 31. Moore D.B., Jaffe G.J., Asrani S. Retinal nerve fiber layer thickness measurements: uveitis, a major confounding factor. Ophthalmology. 2015 Mar. 122(3). 511-517. 
 32. Moorthy R., Mermoud A., Baerveldt G., et al. Glaucoma associated with uveitis. Surv. Ophthalmol. 1997. 41. 361-394.
 33. Muñoz-Negrete F.J., Moreno-Montañés J., Hernández-Mar–tínez P., et al. Current Approach in the Diagnosis and Management of Uveitic Glaucoma. Biomed Res. Int. 2015. 2015. 742792.
 34. Neri P., Azuara-Blanco A., Forrester J.V. Incidence of glaucoma in patients with uveitis. J. Glaucoma. 2004. 13. 461-465.
 35. Netland P.A., Denton N.C. Uveitis glaucoma. Contemp. Ophthalmol. 2006. 5. 1-6.
 36. Ohira S., Inoue T., Iwao K., et al. Factors Influencing Aqueous Proinflammatory Cytokines and Growth Factors in Uveitic Glaucoma. PLoS One. 2016 Jan 15. 11(1). e0147080.
 37. Panek W., Krupin J. et al. Uveitis glaucoma. Contemp. Ophthalmol. 2006. 5. 1-6. 
 38. Pattabiraman P.P., Rao P.V. Mechanisms of Rho GTPase-induced extracellular matrix synthesis in trabecular meshwork cells. Am. J. Physiol. Cell Physiol. 2010. 298. C749-63.9. 
 39. Rao P.V., Deng P., Maddala R., Epstein D.L., Li C.Y., Shimokawa H. Expression of the dominant-negative Rho-binding domain of Rho-kinase in cultured organs of the anterior segments of the human eye increases aqueous humor outflow. Mol. Vis. 2005. 27. 288-97. 
 40. Razeghinejad M.R., Katz LJ. Steroid-induced iatrogenic glaucoma. Ophthalmic Res. 2012. 47. 66-80.
 41. Shaarwy T.M., Sherwood M.B., Hitching R.A., Crowston J.G., Eds. Glaucoma. Elsevier Saunders, London, UK, 2015. 410-424.
 42. Shah G.B., Sharma S., Mehta A.A., et al. Oculohypotensive effect of angiotensin-converting enzyme inhibitors in acute and chronic models of glaucoma. J. Cardiovasc. Pharmacol. 2000. 36. 169-175.
 43. Shimizu A., Maruyama K., Yokoyama Y., Tsuda S., Ryu M., Nakazawa T. Characteristics of uveitic glaucoma and evaluation of its surgical treatment. Clinical Ophthalmology. 2014. 8. 2383-2389. 
 44. Shrestha S., Thapa M., Shah D.N. Pattern of intraocular pressure fluctuation in uveitic eyes treated with corticosteroids. Ocul. Immunol. Inflamm. 2014 Apr. 22(2). 110-115.
 45. Siddique S.S., Suelves A.M., Baheti U., et al. Glaucoma and uveitis. Surv. Ophthalmol. 2013. 58. 1-10. 
 46. Smith P. Pathology and treatment of glaucoma. London: J. and A. Churchill; 1891.
 47. Sng C.C., Ang M., Barton K. Uveitis and glaucoma: new insights in the pathogenesis and treatment. Prog. Brain Res. 2015. 221. 243-269. 
 48. Souissi K., El Afrit M.A., Troje S.T., Kraiem A. Deep sclerectomy for the management of uveitic glaucoma. Journal Francais d’Ophtalmologie. 2006. 29. 3. 265-268. 
 49. Spencer N.A., Hall A.J.H., Stawell R.J. Nd:YAG laser irido–tomy in uveitic glaucoma. Clinical and Experimental Ophthalmology. 2001. 29. 4. 217-219.
 50. Sponsel W.E., Paris G., Trigo Y., et al. Latanoprost and brimonidine; D.B. Byles, P. Frith, J.F. Salmon. Anterior uveitis as a side effect of topical brimonidine. American Journal of Ophthalmology. 2000. 130. 3. 287-291. 
 51. Stavrou P., Murray P.I. Long-term follow-up of trabeculectomy without antimetabolites in patients with uveitis. Am. J. Ophthalmol. 1999. 128. 434-439.
 52. Sung V.C.T., Barton K. Management of inflammatory glaucomas. Current Opinion in Ophthalmology. Curr. Opin. Ophthalmol. 2004 Apr. 15(2). 136-140.
 53. Takahashi T., Otani S., Miyata K., et al. Clinical evaluation of secondary glaucoma associated with uveitis. Jpn. J. Ophthalmol. 2002. 46. 556-62. 
 54. Taylor S.R.J., Gurbaxani A., Sallam A., Lightman S. Topical prostaglandin analogues and conjunctival inflammation in uveitic glaucoma. Open Ophthalmology Journal. 2012. 6. 75-78. 
 55. Toris C.B., Koepsell S.A., Yablonski M.E., et al. Aqueous humor dynamics in ocular hypertensive patients. J. Glaucoma. 2002. 11. 253-258.
 56. Toris C.B., Yablonski M.E., Wang Y.-L., et al. Aqueous humor dynamics in the aging human eye. Am. J. Ophthalmol. 1999. 127. 407-412. 
 57. Towler H.M.A., McCluskey P., Shaer B., Lightman S. Long-term follow-up of trabeculectomy with intraoperative 5-fluorouracil for uveitis-related glaucoma. Ophthalmology. 2000. 107. 10. 1822-1828. 
 58. Townsend W.M., Kaufman H.E. Pathogenesis of glaucoma and endothelial changes in herpetic kerato-uveitis in rabbits. Am. J. Ophthalmol. 1971. 71. 904-910.
 59. Vuori M.-L. Molteno aqueous shunt as a primary surgical intervention for uveitic glaucoma: long-term results. Acta Ophthalmologica. 2010. 88. 1. 33-36.

Повернутися до номеру