Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал Том 19, №8, 2023

Повернутися до номеру

Присінкові (вестибулярні) порушення при вибухових ураженнях: додаткові симптоми

Автори: Бєлявський С.К. (1), Борисов Б.М. (1), Луценко В.І. (2), Трінус К.Ф. (1), Шипило Л.М. (1), Тріщинська М.А. (3)
(1) - Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни, м. Київ, Україна
(2) - ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка», м. Київ, Україна
(3) - Національний університет охорони здоров’я імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Попередньо нами було показано, що в учасників АТО виявили виражені скарги на присінкові (вестибулярні) порушення, об’єктивне і суб’єктивне головокружіння, кінетоз. Усього обстежено 110 хворих, серед яких учасників ATO з легким травматичним ушкодженням мозку (лТУМ) було 65 (група АТО), осіб, які не були учасниками АТО, без лТУМ — 44 (група не-АТО). Опитувальник «Види запаморочень» використовували згідно з Міжнародним клінічним протоколом з присінкових порушень (запаморочень). Скарги на оптокінетичні порушення (оптокінетичний ністагм, ОКН) зустрічали в 43,08 % (27) хворих групи АТО і 15,91 % (7) хворих групи не-АТО, Ф-тест = 0,04, Т-тест = 0,0026. Отже, скарги на ОКН виявились специфічною рисою хворих із синдромом вибухового пошкодження. Скарги на нудоту зустрічали в 58,46 % (38) хворих групи АТО і 25,00 % (11) хворих групи не-АТО, Ф-тест = 0,38, Т-тест = 0,00035; отже, ця скарга наявна і кількісно більше виражена у хворих групи АТО, але не є притаманною саме хворим із лТУМ. Скарги на блювання зустрічали в 29,23 % (19) хворих групи АТО і 13,64 % (11) хворих групи не-АТО, Ф-тест = 0,055, Т-тест = 0,046; отже, ця скарга не є специфічною саме для хворих із лТУМ. Скарги на безпричинну тривогу зустрічали в 53,85 % (35) хворих групи АТО і 34,09 % (15) хворих групи не-АТО, Ф-тест = 0,75, Т-тест = = 0,041; отже, ця скарга наявна і кількісно більш виражена у хворих групи АТО. Скарги на затьмарення зустрічали в 63,08 % (41) хворих групи АТО і 36,36 % (16) хворих групи не-АТО, Ф-тест = 0,98, Т-тест = 0,006; отже, ця скарга наявна і кількісно більше виражена в хворих групи АТО, але вона не є специфічною саме для хворих із лТУМ. Скарги на депресію й заніміння не відрізнялись вірогідно за використаними статистичними показниками. Виявлена низка кореляцій. ОКН: зі скотомами при мігренозних болях голови, кінетозами, десцендофобією і ніктофобією. Нудота: з інтенсивністю запаморочень, нападами блювання, затьмарень, мігренозними болями голови, прискоренням пульсу, кінетозами, ніктофобією, клаустрофобією. Блювання: з асцендофобією, мігренозними болями голови, прискоренням пульсу. Тривожність без причини: з порушенням координації рухів, депресією, затьмареннями, гіперакузією, метеочутливістю, асцендофобією. Депресія без причини: із суб’єктивним головокружінням, агорафобією, затьмареннями, занімінням, пульсуючими болями голови, метеочутливістю, надмірною чутливістю до магнітних полів, збільшенням частоти серцевих скорочень. Затьмарення: зі збільшенням ваги, об’єктивним головокружінням, ортостатикою і пульсуючим болем голови. Заніміння: із запамороченням і його інтенсивністю, агорафобією, асцендофобією, мігренозними болями голови і збільшенням частоти серцевих скорочень. Кореляції обговорені з погляду порушення присінкового стану.

Previously, we showed that Anti-Terrorist Operation (ATO) participants had significant complaints of vestibular disturbances, objective and subjective vertigo, kinetosis. One hundred and ten patients were examined, including 65 participants of ATO with mild traumatic brain injury (mTBI), 44 non-ATO without mTBI. The questionnaire “Types of dizziness” was used according to the International Clinical Protocol for Vertigo Disorders (Dizziness). Complaints of optokinetic nystagmus (OKN) were found in 27 (43.08 %) ATO and 7 (15.91 %) non-ATO patients, F-test = = 0.04, T-test = 0.0026. Thus, complaints of OKN turned out to be a specific feature of patients with blast injury syndrome. Complaints of nausea were detected in 38 (58.46 %) ATO and 11 (25.00 %) non-ATO patients, F-test = 0.38, T-test = 0.00035, indicating that this complaint is present and quantitatively more pronounced in ATO patients, but it is not specific for patients with mTBI. Complaints of vomiting were found in 19 (29.23 %) ATO and 11 (13.64 %) non-ATO patients, F-test = 0.055, T-test = 0.046, showing that this complaint is not typical for patients with mTBI. Complaints of anxiety without a reason were detected in 35 (53.85 %) ATO and 15 (34.09 %) non-ATO patients, F-test = 0.75, T-test = 0.041. Thus, this complaint is present and quantitatively more significant in ATO patients. Complaints of blackout were found in 41 (63.08 %) ATO and 16 (36.36 %) non-ATO patients, F-test = 0.98, T-test = 0.006, demonstrating that this complaint is present and quantitatively more pronounced in ATO patients, but it is not specific for patients with mTBI. Complaints of depression and numbness did not differ reliably according to the statistical indicators used. There were certain correlations. OKN: with scotomas in migraine headaches, kinetoses, descendophobia, and nyctophobia. Nausea: with severity of dizziness, vomiting episodes, blackouts, migraine headaches, increased heart rate, kinetoses, nyctophobia, claustrophobia. Vomiting: with ascendophobia, migraine headaches, increased heart rate. Anxiety without a reason: with impaired movement coordination, depression, blackouts, hyperacusis, weather sensitivity, ascendophobia. Depression without a reason: with subjective vertigo, agoraphobia, blackouts, numbness, throbbing headaches, weather sensitivity, electromagnetic hypersensitivity, increased heart rate. Blackouts: with weight gain, objective vertigo, orthostatic and throbbing headache. Numbness: with dizziness and its severity, agoraphobia, ascendophobia, migraine headaches and increased heart rate. Correlations are discussed from the point of view of vestibular dysfunction


Ключові слова

вибухова хвиля; присінок; оптокінетичні порушення (миготіння); нудота; блювання; тривога

blast wave; vestibulum; optokinetic nystagmus (flickering); nausea; vomiting; anxiety


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Трінус К. Присінкові (вестибулярні) порушення при вибухових ураженнях. Роль соматотропного гормону. Міжнародний неврологічний журнал. 2023. Т. 19. № 5. doi: http://dx.doi.org/10.22141/2224-0713.19.5.2023.1013.
2. Bayat A., Hoseinabadi R., Saki N., Sanayi R. Disability and Anxiety in Vestibular Diseases: A Cross-Sectional Study. Cureus. 2020 Nov. 12(11). e11813. doi: 10.7759/cureus.11813 PMCID: PMC7781499. PMID: 33409058.
3. Bertolini G., Straumann D. Moving in a Moving World: A Review on Vestibular Motion Sickness. Front. Neurol. 2016. 7. 14. doi: 10.3389/fneur.2016.00014. PMCID: PMC4753518. PMID: 26913019.
4. Clarence E. Rash. Awareness of Causes and Symptoms of Flicker Vertigo Can Limit Ill Effects. Human Factors and Aviation Medicine. 2004. Vol. 51. № 2. 1-6. https://flightsafety.org/hf/hf_mar-apr04.pdf.
5. Greer N., Sayer N., Kramer M. et al. Prevalence and Epidemiology of Combat Blast Injuries from the Military Cohort 2001–2014. Washington (DC): Department of Veterans Affairs (US), 2016 Feb. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK447477.
6. Hoge C.W., Goldberg H.M., Castro C.A. Care of war vete–rans with mild traumatic brain injury-flawed perspectives. N. Engl. J. Med. 2009. 360. 1588-1591. PMID: 19369664. doi: 10.1056/NEJMp0810606.
7. Ishikawa S., Ozawa H., Aoki S., Miyata M. Disturbed balance in chronic organophosphate intoxication. Vestibular and visual control on posture and locomotion equilibrium. 7th Int. Symp. Int. Soc. Postulography. Igarashi M., Black F.O. (Eds.). Basel: Karger, 1985. 295-301.
8. Karlin A. Chemical modification of the active site of the acetylcholine receptor. Gen. Physiol. 1969. Vol. 54. № 1. Рt 2. 245-254. PMID: 19873644. PMCID: PMC2225893. DOI: 10.1085/jgp.54.1.245.
9. Kwon H., Kwon E., Kim H.-J., Choi J.-Y., Kim J.-S. Vestibular syncope: clinical characteristics and mechanism. Ann. Clin. Transl. Neurol. 2022 Oct. 9(10). 1616-1625. Published online 2022 Sep 2. doi: 10.1002/acn3.51661. PMCID: PMC9539380. PMID: 36056529.
10. MacDougall M.R., Sharma S. Physiology, Chemoreceptor Trigger Zone. PMID: 30725818. Bookshelf ID: NBK537133. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537133.
11. Mankowska N.D., Grzywinska M., Winklewski P.J., Marcinkowska A.B. Neuropsychological and Neurophysiological Mechanisms behind Flickering Light Stimulus Processing. Biology. 2022. 11(12). 1720; https://doi.org/10.3390/biology11121720.
12. Mitchelson F.J. Emesis. In: Offermanns S., Rosenthal W. (eds) Encyclopedia of Molecular Pharmacology. Berlin, Heidelberg: Springer, 2008. https://doi.org/10.1007/978-3-540-38918-7_161. Print ISBN 978-3-540-38916-3. Online ISBN 978-3-540-38918-7.
13. Money K.E., Cheung B.S. Another function of the inner ear: facilitation of the emetic response to poisons. Aviat. Space Environ. Med. 1983. Vol. 54. № 3. 208-211. PMID: 6847555. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6847555.
14. Ozawa H., Ishikawa S., Mukuno K. Balance study of methyl mercury poisoning. Vestibular and visual control on posture and locomotor equilibrium: 7th Int. Symp. Int. Soc. Postulography, Igarashi M., Black F.O. (eds.). Basel: Karger, 1985. 302-308.
15. Scherer M.R., Schubert M.C. Traumatic brain injury and vestibular pathology as a comorbidity after blast exposure. Phys. Ther. 2009. 89(9). 1-13. PMID: 19628578. DOI: 10.2522/ptj.20080353. Epub 2009 Jul 23.
16. Stommel F.W., Stephens R.E., Alkon D.L. Motile statocyst cilia transmit rather than directly transduce mechanical stimuli. Cell. Biol. 1980. Vol. 87. 652-662. PMC211078. doi: 10.1083/jcb.87.3.652.
17. Tham R., Bunnfors I., Eriksson B., Larsby B., Lindgren S., Ödkvist L.M. Vestibulo-ocular disturbances in rats exposed to organic solvets. Acta Pharmacol. Toxicol. 1984. Vol. 54. 58-63. https://doi.org/10.1111/j.1600-0773.1984.tb01895.x.
18. Trinus K.F., Claussen C.-F. International Clinical Protocol on Vestibular Disorders (Dizziness). Neurootology Newsletter. 2016. Vol. 10. № 1. ISSN 1023-6422; Трінус К.Ф., Клауссен К.Ф. Міжнародний клінічний протокол з присінкових порушень (запаморочень). Східно-європейський неврологічний журнал. 2015. № 4. 4-47. http://nbuv.gov.ua/UJRN/cenj_2015_4_3.
19. Yuan Q., Yu L., Shi D., Ke X., Zhang H. Anxiety and Depression Among Patients With Different Types of Vestibular Peri-pheral Vertigo. Medicine (Baltimore). 2015 Feb. 94(5). e453. Published online 2015 Feb 6. doi: 10.1097/MD.0000000000000453. PMCID: PMC4602710. PMID: 25654382.
20. Zhong W., Shahbaz O., Teskey G., Beever A., Kachour N., Venketaraman V., Darmani N.A. Mechanisms of Nausea and Vomiting: Current Knowledge and Recent Advances in Intracellular Emetic Signaling Systems. Int. J. Mol. Sci. 2021. 22(11). 5797. https://doi.org/10.3390/ijms22115797.

Повернутися до номеру