Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Вісник асоціації психіатрів України"
(04) 2013

1-я Украинская конференция по когнитивно-поведенческой терапии в Киеве
Автори: Пилягина Г.Я. - Профессор кафедры детской, социальной и судебной психиатрии НМАПО им. П.Л. Шупика; Ястреб Ю.Э. - психолог
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Когнитивно-поведенческая психотерапия в дискурсе украинской ментальности
Автори: Пономаренко Л.П. - Доцент кафедры психологии Одесского национального университета им. И.И. Мечникова
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Развитие когнитивно-поведенческой парадигмы. Традиции, тенденции, инновации
Автори: Ковпак Д.В., к.м.н. - Доцент кафедры психологии и педагогики Северо-Западного медицинского университета им. И.И. Мечникова, сопредседатель секции КПТ РПА, г. Санкт-Петербург, Россия
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Об обучении когнитивно-повенденческой терапии в Украине
Автори: Карачевский А.Б. - Доцент кафедры детской, социальной и судебной психиатрии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Когнітивно-поведінкова терапія тривожних розладів: модель розуміння, терапії та емпіричні докази ефективності
Автори: Романчук О.І. - Голова правління, Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, лікар-психотерапевт, дитячий та підлітковий психіатр, м. Львів
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Mindfulness и Acceptance and Commitment Therapy — направления третьей волны когнитивно-поведенческой терапии
Автори: Нойфельд В. - Частнопрактикующий психотерапевт, г. Берлин, Германия
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Интеграция семейной системной и когнитивно-бихевиоральной психотерапии в лечении больных с хронифицированными формами тревожных расстройств
Автори: Гаранян Н.Г., Холмогорова А.Б. - Московский НИИ психиатрии, Московский городской психолого-педагогический университет, Россия
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Схема-терапія: модель роботи з часткою «зранена внутрішня дитина» в осіб, які зазнали хронічного скривдження та занедбання в дитинстві
Автори: Романчук О.І. - Голова правління, лікар-психотерапевт, дитячий та підлітковий психіатр, Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, м. Львів
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Ситуация сложного жизненного выбора как психотравма: когнитивная модель и подходы к терапии
Автори: Бурдин М.В. - Пермский государственный национальный исследовательский университет, Россия
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Алгоритм применения экспозиционных интервенций
Автори: Радюк О.М., к.м.н., доцент - Белорусский государственный университет, г. Минск
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Пустое усилие как мишень когнитивного вмешательства
Автори: Бурно А.М. - к.м.н., доцент, кафедра психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, г. Москва, Россия
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Походження і корекція агресивності особистості у теорії та практиці когнітивно-поведінкової терапії
Автори: Томчук С.М. - к.психол.н., доцент, доцент кафедри педагогіки та психології Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Стан когнітивних функцій, сну та рівень тривожності у хворих на артеріальну гіпертензію, які зазнали електромагнітного випромінювання
Автори: Потаскалова В.С. - к.м.н., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Когнитивно-поведенческая психотерапия больных с расстройствами шизофренического спектра
Автори: Еричев А.Н. - Ведущий научный сотрудник отделения биопсихосоциальной реабилитации психически больных НИПНИ им. В.М. Бехтерева, соруководитель секции когнитивно-поведенческой психотерапии Российской психотерапевтической ассоциации, доцент кафедры психотерапии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург, Россия; Коцюбинский А.П. - д.м.н., профессор, главный научный сотрудник, руководитель отделения биопсихосоциальной реабилитации психически больных НИПНИ им. В.М. Бехтерева, г. Санкт-Петербург, Россия
Рубрики: Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця