Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


Ukrainian journal of surgery 1-2 (30-31) 2016

Непряма реваскуляризація нижніх кінцівок при хронічній ішемії як альтернатива ампутації
Authors: Русин В.І., Корсак В.В., Русин В.В., Горленко Ф.В., Машура В.В., Пекарь М.І. - Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Інтраопераційні зміни гемостазу при реконструктивних операціях на атеросклеротично уражених магістральних артеріях
Authors: Венгер І.К., Костів С.Я., Вайда А.Р., Буднік Д.Ю. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Вибір терміну каротидної ендартеректомії  у хворих із симптоматичним стенозом внутрішньої сонної артерії
Authors: Кополовець І.І. - Клініка судинної хірургії, Cхідно-Словацький інститут серцево-судинних хвороб «VÚSCH», Університет П.Й. Шафарика, медичний факультет, м. Кошице, Словаччина; Ужгородський національний університет, медичний факультет, кафедра хірургічних хвороб, м. Ужгород, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Ультрасонографічна діагностика та моніторинг лікування тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок
Authors: Василюк С.М., Клим’юк В.М. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Оцінка безпосередніх і віддалених результатів преперитонеальних пластик у лікуванні пахвинних гриж
Authors: Клименко В.М., Клименко А.В., Білай А.І. - Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Радикальное хирургическое лечение больших солитарных кист печени
Authors: Лупальцов В.И. - Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Нейронавігація в лікуванні абсцесів головного мозку
Authors: Яшаров Ю.А. - ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Пластика обширных ран стоп мегалоскутами на суральной артерии с использованием Рropeller-техники
Authors: Самойленко Г.Е. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Краматорск, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Опыт применения иммунофлазида в комплексном лечении различных форм герпесвирусных инфекций у детей с врожденными пороками кишечной трубки
Authors: Веселый С.В., Климанский Р.П. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман, Украина
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Хірургічна корекція травм сечоводу при гінекологічних операціях
Authors: Серняк Ю.П.(1), Рощин Ю.В.(2), Слободянюк Є.М.(3), Фуксзон О.С.(1), Мех В.А.(3) - (1) Міський урологічний центр, Олександрівська клінічна лікарня, м. Київ, Україна; (2) Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна; (3) Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Лиман, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Діагностика та фактори ризику післяопераційних жовчотеч
Authors: Волченко І.В. - ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», м. Харків, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Діагностика гострого біліарного панкреатиту
Authors: Василюк С.М., Іванина В.В. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Роль лапароскопической контактной термометрии в диагностике интерстициального панкреатита
Authors: Капшитарь А.В. - Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Особливості фетальної адаптації при хронічному пієлонефриті та прееклампсії на тлі хронічного пієлонефриту
Authors: Ольшевська О.В., Ольшевський В.С. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Лиман, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Морфоанатомическое обоснование раннего удержания мочи после выполнения радикальной простатэктомии
Authors: Серняк Ю.П.(1), Фуксзон А.С.(1), Рощин Ю.В.(2), Литвинов А.И.(1), Дядык Е.А.(3), Бургело Е.В., Фролов А.С.(1) - (1) Городской урологический центр, Александровская клиническая больница, г. Киев, Украина; (2) Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина; (3) Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Успішне лікування тяжкого ускладненого холангіту з використанням регіонарної антибактеріальної терапії (випадок із практики)
Authors: Десятерик В.І., Котов О.В., Бровко О.В., Алімов К.П., Гуль О.А. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна; Міська клінічна лікарня, м. Кривий Ріг, Україна
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual
Формы усовершенствования качества обучения врачей-интернов
Authors: Чернышева О.Е., Самойленко И.Г., Балычевцева И.В., Хапченкова Д.С., Герасименко В.В., Полесова Т.Р. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман, Украина
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual