Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет"
Том 10, №2, 2020

Trabecular bone score and vertebral fracture assessment in portuguese premenopausal women with hyperthyroidism
Автори: Ana Paula Gouveia dos Santos Barbosa(1), Mário Rui Guerreiro Mascarenhas(1), Manuel Diamantino Pires Bicho(2), António Manuel Gouveia de Oliveira(3)
(1) — University Clinic of Endocrinology, Environmental Health Institute, Lisbon University Medical School, Endocrinology, Diabetes and Metabolism Department, Santa Maria University Hospital, Lisbon, Portugal
(2) — Genetics Laboratory, Environmental Health Institute, Lisbon University Medical School, Lisbon, Portugal
(3) — Pharmacy Department, Health Sciencies Center, Federal University Rio Grande do Norte, Natal, Brazil

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Референтні рівні карбокситермінального телопептиду колагену I типу в сироватці крові в жителів України різного віку та статі
Автори: Поворознюк В.В., Заверуха Н.В., Солоненко Т.Ю., Мусієнко А.С.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ, Україна

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Нефармакологічний менеджмент і фізична реабілітація пацієнтів із неспецифічним болем у нижній частині спини
Автори: Єгудіна Є.Д.(1), Головач І.Ю.(2), Тер-Вартаньян С.Х.(1)
(1) — Клініка сучасної ревматології, м. Київ, Україна
(2) — Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
«Переигранная рука» как междисциплинарная проблема: вчера, сегодня, завтра. Часть І
Автори: Березуцкий В.И.(1), Березуцкая М.С.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия», г. Днепр, Украина
(2) — Днепропетровская академия музыки им. М. Глинки, г. Днепр, Украина

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Біль у шиї: сучасні підходи до використання методів немедикаментозного лікування. Частина І
Автори: Григор’єва Н.В., Поворознюк В.В., Немерська С.В.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Клинико-патогенетические особенности сниженной костной массы у постменопаузальных женщин
Автори: Синяченко О.В., Климовицкий Ф.В., Морозюк Д.М., Ермолаева М.В., Ливенцова Е.В.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця