Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Клінічні дослідження

Гістологічні зміни слизової оболонки стравоходу при ахалазії
Автори: Бабій О.М., Шевченко Б.Ф., Милостива Д.Ф., Гайдар Ю.А., Пролом Н.В., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Журнал "Гастроентерологія" Том 58, №1, 2024
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль ендоскопічного ультразвукового дослідження в оцінці неспроможності фізіологічної кардії при діагностиці гриж стравохідного отвору діафрагми
Автори: Шевченко Б.Ф., Бабій О.М., Пролом Н.В., Тітова М.В., Тарабаров С.О., Ущіна С.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Журнал "Гастроентерологія" Том 58, №1, 2024
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Метаболічні порушення в пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки з імунною відповіддю на SARS-CoV-2
Автори: Yu.M. Stepanov, V.I. Didenko, I.A. Klenina, O.M. Tatarchuk, O.P. Petishko
State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

Журнал "Гастроентерологія" Том 58, №1, 2024
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив ожиріння на параметри калікреїн-кінінової системи і протеолізу при хронічному панкреатиті біліарного генезу
Автори: Бабінець Л.С., Кицай К.Ю., Микуляк В.Р.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна

Журнал "Гастроентерологія" Том 58, №1, 2024
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Предиктори вісцерального ожиріння в пацієнтів з патологією шлунково-кишкового тракт
Автори: Степанов Ю.М., Мосійчук Л.М., Кленіна І.А., Татарчук О.М., Петішко О.П., Шевцова О.М.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Журнал "Гастроентерологія" Том 58, №1, 2024
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Досвід застосування різних схем ерадикаційної терапії інфекції Helicobacter pylori та їх ефективність в Україні
Автори: Чернявський В.В., Павловський Л.Л., Решотько Д.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Журнал "Гастроентерологія" Том 58, №1, 2024
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ендоскопічна ультрасонографія в діагностиці захворювань органів травлення. Огляд клінічних випадків
Автори: Степанов Ю.М., Пролом Н.В., Тарабаров С.О., Тітова М.В., Адамська І.М., Зеленюк О.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Журнал "Гастроентерологія" Том 57, №4, 2023
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Зв’язок морфологічних проявів з клініко-гематологічними показниками та лімфоцитарними індексами при виразковому коліті
Автори: Стойкевич М.В., Гайдар Ю.А., Милостива Д.Ф., Тарасова Т.С., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Журнал "Гастроентерологія" Том 57, №4, 2023
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Психоемоційний стрес та його вплив на стан кишечника до та після артифіційного аборту
Автори: Подольський Вл.В. (1), Подольський В.В. (1), Медведовська Н.В. (2), Боцюк У.І. (1), Стовбан І.В. (3)
(1) ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ, Україна
(2) Науково-координаційне управління апарату президії НАМН України, м. Київ, Україна
(3) Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Журнал "Гастроентерологія" Том 57, №4, 2023
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка й порівняльний аналіз функції нирок у пацієнтів із цирозом печінки та фібриляцією передсердь
Автори: A.E. Baylo (1), V.V. Cherniavskyi (1), L.S. Hvozdetska (1), V.V. Tishchenko (1), D.O. Reshotko (2)
(1) — Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine
(2) — Medical Center “Consilium Medical”, Kyiv, Ukraine

Журнал "Гастроентерологія" Том 57, №4, 2023
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Диференційований підхід до вибору панкреатоєюноанастомозу під час панкреатодуоденектомії
Автори: Велигоцький М.М., Арутюнов С.Е., Велігоцький О.М.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Журнал "Гастроентерологія" Том 57, №4, 2023
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження