Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
Зала синя Зала жовта

Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
Зала синя Зала жовта

Журнал "Медицина невідкладних станів" 1(2) 2006

Повернутися до номеру

Указ президента Украины №1694/2005. Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення

З метою забезпечення ефективного розвитку системи охорони здоров’я, збереження генофонду нації, проведення глибоких структурних змін у медичній галузі, запровадження європейських стандартів забезпечення права громадян на медичну допомогу постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) розробити та подати в установленому порядку до 1 січня 2006 року проект Плану дій з реформування системи охорони здоров’я населення, в якому передбачити, зокрема, заходи щодо підвищення якості та доступності медичного обслуговування населення, впровадження обгрунтованих державних гарантій надання населенню безоплатної медичної допомоги, ефективної та прозорої моделі фінансування галузі, що орієнтована на реальні потреби пацієнтів, розробки та впровадження в діяльність закладів охорони здоров’я стандартів медичної допомоги, раціоналізації використання ресурсів у цій сфері, удосконалення системи управління галуззю, оптимізації мережі державних, комунальних і відомчих закладів охорони здоров’я, поліпшення підготовки медичних працівників та умов оплати їх праці, спрощення дозвільної системи в галузі, оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;

2) забезпечити розроблення в установленому порядку та внести на розгляд Верховної Ради України:

а) загальнодержавні програми щодо:

— попередження серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань — до 1 січня 2006 року;

— протидії захворюванню на тубер­кульоз — до 15 лютого 2006 року;

— боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки — до 15 травня 2006 року;

— розвитку сімейної медицини в Україні — до 1 червня 2006 року;

б) законопроект про медичне обслуговування та заклади охорони здоров’я — до 15 лютого 2006 року;

3) забезпечити розроблення в установленому порядку та затвердити державні програми:

— створення єдиної системи надання екс­треної медичної допомоги — до 1 березня 2006 року;

— інформатизації галузі охорони здоров’я — до 1 червня 2006 року;

4) передбачати під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» та під час розроблення проектів законів про Державний бюджет України на 2007 та наступні роки видатки на реалізацію Плану дій з реформування системи охорони здоров’я населення, державних цільових програм у галузі охорони здоров’я, спрямованих, зокрема, на боротьбу з ВІЛ-інфекцією / СНІДом, туберкульозом, серцево-судинними та судинно-мозковими, онкологічними захворюваннями, а також на соціальну рекламу;

5) створити до 1 липня 2006 року Всеукраїнський центр охорони здоров’я матері і дитини, здійснивши в установленому порядку заходи щодо визначення його організаційної структури, напрямів діяльності, фінансування та кадрового забезпечення;

6) забезпечити реалізацію заходів щодо підготовки та подання Президентові України щорічної доповіді про стан здоров’я населення України, санітарно-епідемічну ситуацію;

7) вжити заходів щодо запровадження сучасних економічних механізмів у діяльність закладів охорони здоров’я, чіткого розмежування бюджетних асигнувань на первинну, вторинну та третинну лікувально-профілактичну допомогу.

2. Утворити при Президентові України Національну раду з питань охорони здоров’я населення як консультативно-дорадчий орган (далі — Національна рада).

Установити, що основним завданням Національної ради є сприяння формуванню та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я населення.

3. Главі Секретаріату Президента України забезпечити підготовку за участю відповідних органів виконавчої влади, громадських організацій та внести у місячний строк:

— проект положення про Національну раду;

— пропозиції щодо персонального складу Національної ради.

4. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вирішити в установленому порядку питання про передачу з Державного бюджету України місцевим бюджетам цільових субвенцій на виконання державних програм у галузі охорони здоров’я.

5. Заснувати з 1 січня 2006 року 200 щорічних стипендій Президента України для видатних діячів галузі охорони здоров’я.

Кабінету Міністрів України подати у двомісячний строк проект положення про порядок призначення зазначених стипендій та передбачати починаючи з 2006 року у проектах Державного бюджету України видатки на їх виплату.

6. Міністерству охорони здоров’я України розробити та внести на розгляд в установленому порядку:

— Національний перелік основних лікарських засобів — до 1 березня 2006 року;

— проект положення про клінічну базу вищого медичного навчального закладу IV рівня акредитації (університетську клініку) — до 1 лютого 2006 року.

7. Міністерству охорони здоров’я України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

— невідкладно здійснити комплекс заходів щодо підвищення рівня забезпечення населення медичною допомогою та лікарськими засобами, особливо у сільській місцевості, виділення приміщень для сільських лікарських амбулаторій та вдосконалення системи профілактичних медичних оглядів населення;

— вирішувати в установленому порядку питання забезпечення медичних працівників житлом, службовим автомобільним транспортом та засобами зв’язку.

8. Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити висвітлення заходів, пов’язаних із реалізацією цього Указу. 

Президент України 
Віктор ЮЩЕНКО
6 грудня 2005 року


Повернутися до номеру