Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"

Редакційна колегія

 • Авдосьєв Юрій Володимирович — д. мед. н., завідувач рентгенхірургічним відділенням, ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України", Харків, Україна.
 • Більченко Олександр Вікторович — д. мед. н., професор, завідувач кафедри терапії, нефрології та загальної практики – сімейної медицини, Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, Україна.
 • Воротинцев Сергій Іванович — д.мед.н., професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя, Україна.
 • Георгіянц Маріне Акопівна — д. мед. н., професор, завідувачка кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії, Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, Україна.
 • Кобеляцький Юрій Юрійович — д. мед. н., професор, завідувач кафедри анестезіології та медицини невідкладних станів, Дніпровський державний медичний університет, Дніпро, Україна.
 • Курсов Сергій Володимирович —  д. мед. н., професор кафедри медицини невідкладних станів та медицини катастроф, Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, Україна.
 • Лахно Ігор Вікторович — д. мед. н., професор кафедри акушерства і гінекології, медичний факультет, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Харків, Україна.
 • Лоскутов Олег Анатолійович — д. мед. н., професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ, Україна.
 • Михайлусов Ростислав Миколайович — д. мед. н., доцент кафедри ендоскопії та хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти, Харків, Україна. 
 • Пархоменко Кирило Юрійович — д.мед.н, професор кафедри онкологічної хірургії, променевої терапії та паліативної допомоги, ХМАПО, Харків, Україна.
 • Підгірний Ярослав Михайлович — д. мед. н., професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького, Львів, Україна.
 • Тарабан Ігор  Анатолійович — доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії № 1, Харківського національного медичного університету, Харків, Україна.
 • Феськов Олександр Ернстович — к. мед. н., доцент кафедри медицини невідкладних станів та медицини катастроф, Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, Україна.
 • Целуйко Віра Йосипівна — д. мед. н., професор, завідувачка кафедри кардіології, Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, Україна.
 • Andrius Macas — д.мед.н., професор, завідувач клініки анестезіології Литовського університету медичних наук, Каунас, Литва.
 • Stefan De Hert — д.мед.н., професор, директор по дослідженням університетської лікарні Гента, Гентський університет; Голова Комітету з освіти та навчання Європейської асоціації анестезіологів, Гент, Бельгія.