Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Тrauma" Том 13, №3, 2012

Back to issue

Анатолій Олександрович Лобенко

17 липня виповнилося 75 років видатній особистості та відомому вченому в галузі ортопедії­травматології та морської медицини Анатолію Олександровичу Лобенку.

Анатолій Олександрович народився в селі Мостове Доманівського району на Миколаївщині. У 1957 році закінчив Київське військове медичне училище № 2 і працював фельдшером в Одеському лікувально­санаторному управлінні. З 1957 року стає студентом Одеського медичного інституту, після закінчення якого в 1963 році починає свою трудову діяльність як судовий лікар.

У 1968 році Анатолій Олександрович — аспірант Одеського медичного інституту на кафедрі травматології та ортопедії, у 1970 році захищає кандидатську дисертацію на тему «Патология позвоночника у грузчиков Одесского порта». З грудня 1972 року А.О. Лобенко працює головним лікарем медично­санітарної частини Одеського порту та Чорноморської центральної басейнової клінічної лікарні на водному транспорті. На базі цих закладів завдяки великим зусиллям Анатолія Олександровича було створено медичний діагностичний центр з найсучаснішою діагностичною апаратурою, що дало можливість піднести на новий рівень діагностично­лікувальний процес. У 1978 році йому було присвоєне звання заслуженого лікаря України. У 1983 році А.О. Лобенку за видатні досягнення в галузі науки і техніки присуджено почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України. У 1984 році він захищає докторську ди­сертацію на тему «Вопросы травматизма на морском флоте СССР», у 1985 році йому присуджено звання професора.

У 1986 році на базі Чорноморської центральної басейнової клінічної лікарні на водному транспорті було створено науково­практичне об’єднання «Медицина транспорту», яке в 1992 році було реорганізовано в державне підприємство «Український інститут морської медицини», директором якого був призначений А.О. Лобенко. Це був могутній поштовх у розвитку морської медицини. Спільними зусиллями фізіологів, гігієністів, клініцистів, судових лікарів в інституті проводилась величезна робота з вивчення шкідливого впливу на організм моряків під час рейсів таких чинників, як суднова качка, вібрація, електромагнітні хвилі тощо.

Анатолій Олександрович Лобенко також брав активну участь у створенні Академії медичних наук України та введенні спеціальності «морська медицина». У 1993 році він обраний дійсним членом АМН України. А.О. Лобенко був одним із фундаторів створення проблемної комісії та вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю «авіаційна, морська та космічна медицина».

На сьогодні під керівництвом Анатолія Олександровича Лобенка підготовлено 17 докторів та 55 кандидатів медичних наук, написано понад 800 наукових праць, зокрема 18 монографій, 9 навчальних посібників та 58 патентів на винаходи. А.О. Лобенко — засновник і головний редактор журналу «Вісник морської медицини», що користується авторитетом серед вчених та лікарів і затверджений рішенням ВАК України для друку матеріалів дисертаційних робіт. Поряд із цим у 2006 році за активної участі А.О. Лобенка створено журнал «Вісник водного транспорту» — всеукраїнське фахове науково­практичне та нормативно­довідкове видання, де він є головою наукової ради, а також заступником голови координаційної ради.

А.О. Лобенко — видатний політичний і державний діяч України. Він стояв біля джерел української державності. Будучи депутатом Верховної Ради 1–2­го скликання (1990–1998 рр.), він брав участь у проголошенні незалежності нашої держави та створенні першої Конституції молодої України.

За багаторічну сумлінну та плідну працю А.О. Лобенко нагороджений багатьма урядовими нагородами (Почесними грамотами Верховної Ради, медалями тощо). Результати його наукових досліджень неодноразово представлено на міжнародних вітчизняних та зарубіжних конференціях.

А.О. Лобенко — дійсний член Академії медичних наук України, член Нью­Йоркської академії наук, дійсний член Міжнародної академії інформатизації, почесний член ради Міжнародного біографічного центру (Кембридж), шеф­директор Українського інституту екології людини.

Нині Анатолій Олександрович у розквіті сил, повний життєвої енергії та натхнення. Він створив навколо себе школу талановитих та перспективних учнів, активно працює на відродження морської медицини у великій морській державі світу — Україні.

Щиро вітаємо Анатолія Олександровича та його сім’ю з ювілеєм та бажаємо міцного здоров’я, творчої наснаги, невичерпної енергії для нових наукових пошуків і перемог.

Українська асоціація ортопедів­травматологів

Колектив кафедри травматології та ортопедії ОНМедУ

Одеський обласний осередок Української асоціації ортопедів­травматологів

Донецька медична асоціація

Колектив НДІ травматології і ортопедії,

кафедра травматології, ортопедії і ХЕС ФІПО

Донецького національного медичного університету ім. М. Горького

Колектив Донецької обласної клінічної травматологічної лікарні

Редакційна колегія журналу «Травма»Back to issue