Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Травма"

Редакційна колегія

  • Бондаренко С.Є. – доктор медичних наук, головний науковий співробітник відділу патології суглобів, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка НАМН України», Харків, Україна.
  • Бур’янов О.А. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії, Національний медичний Університет імені О.О.Богомольця МОЗ України, Київ. Україна.
  • Головач І.Ю. – доктор мeдичних наук, професор, заслужений лікар України, керівник центру ревматології, остеопорозу та імунобіологічної терапії Клінічної лікарні «Феофанія», Київ. Україна.
  • Зазірний І.М. – доктор медичних наук, керівник центру ортопедії, травматології та спортивної медицини клінічної лікарні «Феофанія», Київ, Україна.
  • Страфун С.С. – доктор медичних наук, професор, член-кор. НАМН України, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу мікрохірургії та реконструктивної хірургії верхньої кінцівки, ДУ «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України», Київ, Україна.
  • Філіпенко В.А. – доктор медичних наук, професор, завідувач відділу патології суглобів, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка НАМН України», Харків, Україна.
  • Чернишова О.Є. –доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи, Донецький національний медичний університет МОЗ України, Краматорськ, Україна.
  • Шмаль Хаген – доктор медицини, професор, керівник клініки ортопедії та травматології університету Фрайбург, Фрайбург, Німеччина.
  • Шмигельський Роберт – доктор медицини, Завідувач відділення ортопедії та спортивної медицини, керівник Центру біологічного лікування Life Institute, Варшава, Польща.
  • Бенаціо Франческо – доктор медицини, професор, завідувач ортопедичної та травматологічної клініки Університету Павії, Павія, Італія.