Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Травма" Том 14, №1, 2013

Повернутися до номеру

Клініко-анатомічна характеристика постраждалих із переломами таза внаслідок ДТП

Автори: Гур’єв С.О., Максименко М.А., Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, м. Київ

Рубрики: Травмотологія та ортопедія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Дана стаття розкриває проблему травми тазової ділянки як важливого компонента багатокомпонентної полісистемної травми в аспекті аналізу впливу типу перелому кісток таза на перебіг травматичної хвороби.

Статья освещает проблему травмы тазовой области как важной составляющей многокомпонентной полисистемной травмы в аспекте анализа влияния типа перелома костей таза на течение и исход травматической болезни.

The article deals with the problem of pelvic injuries as an important part of a multicomponent polysystemic injury in terms of the analysis of the influence of the type of fracture of the pelvis on the clinical course and outcome of traumatic disease.


Ключові слова

травма, полісистемні пошкодження, переломи кісток таза за АО.

травма, полисистемные повреждения, клиническая картина, переломы таза по АО.

trauma, polysystemic injuries, clinical picture, fractures of the pelvis according to AO.

Як відомо, основними причинами летального кінця травматичного процесу в постраждалих унаслідок ДТП є масивна кровотеча, тип перелому, вік та стать постраждалого [1, 4, 6, 9, 10]. Крім стандартизованої системи оцінки тяжкості пошкодження, клінічна характеристика суто пошкоджень тазових кісток також потребує певної стандартизації та уніфікації внаслідок різноманітності клініко­анатомічних характеристик пошкоджень [2, 5, 8, 12].

Матеріали та методи

Було вивчено клініко­анатомічну характеристику масиву пацієнтів — 255 осіб, які постраждали внаслідок ДТП. Дослідження та порівняння показників проводили в контрольованих рандомізованих групах, сформованих за ознакою результату перебігу травматичного процесу та характеристикою пошкодження за класифікацією АО. Розрахунки проводилися відповідно до критеріїв та вимог доказової медицини, тому всі положення та висновки знаходяться в межах поля вірогідності.

Результати та обговорення

Крім стандартизованої системи оцінки тяжкості пошкодження, клінічна характеристика суто пошкоджень тазових кісток також потребує певної стандартизації та уніфікації внаслідок різноманітності клініко­анатомічних характеристик пошкоджень. Нами вивчено можливий вплив клініко­анатомічної характеристики перелому на результат перебігу травматичного процесу. Аналіз розподілу масиву постраждалих за ознакою перелому в результативних групах наведено в табл. 1.

Дані табл. 1 свідчать про таке: по­перше, летальність залежить від типу пошкодження. Так, найбільша летальність серед постраждалих із переломами типу С — 55,56 % від загального масиву постраждалих. На другому місці, як не дивно, переломи типу А, на третьому — переломи типу В.

Ми вважали за доцільне розподілити загальний масив постраждалих за ознакою статі за класифікацією переломів таза АО. Результати наведені в табл. 2.

Аналіз даних, що наведені в табл. 2, вказує на те, що має місце суттєва розбіжність у структурі пошкоджень таза за ознакою статі. Так, тип А у чоловіків зустрічається в 78,26 %, у жінок — у 64,89 % випадків, тобто у чоловіків на 13,37 % в абсолютному значенні інтенсивного показника або на 20,61 % базового рівня частіше за жінок. Переломи типу В зустрічаються у чоловіків у 17,39 %, у жінок — у 32,98% випадків, тобто в чоловіків на 15,59 % в абсолютному значенні інтенсивного показника або на 47,27 % базового рівня переломи даного типу зустрічаються рідше. Переломи типу С зустрічаються у чоловіків у 4,35 %, у жінок — у 2,12 % випадків, тобто у 2 рази рідше.

Для більш ретельного аналізу, зважаючи на дані попередніх досліджень, залежно від клініко­анатомічних характеристик відносно статі постраждалих нами було проведено інтегральний аналіз розподілу масиву вивчення за ознакою статі та клініко­анатомічними характеристиками переломів кісток таза в результативних групах, що показано в табл. 3.

Дані табл. 3 свідчать про таке: летальність із переломами типу А у постраждалих із полісистемною травмою в чоловіків становить 28,57 %, що більше як удвічі вище такого показника у жінок, а летальність із переломами типу В у чоловіків становить 7,14 %, що на 9,16 % в абсолютному значенні інтенсивного показника або на 56,20 % базового рівня менше за жінок. При переломах типу С летальність серед чоловіків становить 42,86 %, а серед жінок — 100 %. У цілому ж летальність серед чоловіків — 34,17 %, у жінок — 18,99 % випадків, тобто чоловіки гинуть майже в два рази частіше, в основному за рахунок переломів типу А.

Висновки

1. Клініко­анатомічна характеристика пошкодження таза у постраждалих внаслідок ДТП є важливим причинним фактором, що впливає на характер та результат перебігу травматичного процесу.

2. Клініко­анатомічна характеристика пошкодження таза в постраждалих внаслідок ДТП визначається превалюванням пошкоджень типу А.

3. Летальний кінець перебігу травматичного процесу найбільше притаманний постраждалим із типом перелому С — 55,56 % загального масиву постраждалих, на другому місці — переломи типу А (23,53 %), на третьому — переломи типу В (відповідно 11,86 %).

4. Летальність залежить не тільки від клініко­анатомічної характеристики, а й від статі: летальність вища в постраждалих жіночої статі, особливо з переломами типу В і С, але, що важливо, чоловіки гинуть майже у два рази частіше за жінок при переломах типу А (34,17 %).


Список літератури

1. Скелетная травма, как компонент полисистемных повреждений (структурно­нозологический аспект) / Гурьев С.О., Барамия Н.Н., Новиков Ф.Н. и др. // Київська мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Збірник наукових праць. — К., 2000. — Вип. 9, кн. 2. — С. 25­30.

2. Абакумов М.М., Лебедев Н.В., Малярчук В.И. Объективная оценка тяжести травмы у пострадавших с сочетанными повреждениями // Вестник хирургии им. Грекова. — Т. 160, № 6. — 2001. — С. 42­45.

3. Анализ травматических повреждений при тяжелом ДТП / Вил. Доков, И. Стоянов, В. Доков; Болгария. http://www.medlinks.ru/article.php?sid=28856.

4. Діагностика та лікування переломів кісток таза в постраждалих із політравмою / С.В. Ринденко // Медицина неотложных состояний. — 2007. — 5(12).

5. Стандартизация хирургического лечения повреждений тазовой области у пострадавших с политравмой / Анкин Л.Н., Барамия Н.Н., Кукурудз Я.С. и др. // Проблеми військової охорони здоров’я: Зб. наук. праць УВМА. — Київ, 2006. — С. 392­398.

6. Анкин Л.Н., Пипия Г.Г., Заруцкий Я.Л., Лябах А.П., Барамия Н.Н., Анкин Н.Л. Лечение повреждений таза у пострадавших с политравмой // Российский нац. конгресс «Человек и его здоровье». — СПб., 2005. — С. 4.

7. Голобородько М.К., Голобородько М.М. Політравма життєво важливих органів: принципи інтенсивної терапії та інтенсивної хірургії // Одеський медичний журнал. — 2004. — № 4(84). — С. 4­6.

8. Скелетная травма в структуре полисистемных повреждений / Гурьев С.Е., Гуселетова Н.В., Сацык С.П., Гайдаев Ю.А., Резниченко В.И. // Травма. — 2004. — Том 5, № 2. — С. 189­191.

9. Гурьев С.Е., Лябах А.П., Пипия Г.Г., Ковальчук В.Н. Травма таза как компонент множественных повреждений // Проблеми військової охорони здоров’я: Збірник наукових праць Української військово­медичної академії. — 2006. — Випуск 17. — 640 с.

10. Leutenegger A., von Planta A., Ruedi T. Fractures of acetabulum and pelvic ring – epidemiology and clinical outcome // Swiss. Surg. — 1999. — Vol. 5 (2). — P. 47­54.

11. Broos P.L.O., Janzing H.M.L., Vandermeeren L.A.S., Klocrats K.S.A. Life saving surgery in polytrauma patients // Przeglad lekarski. — 2000. — t. 56, № 5. — P. 118­119.

12. Karlbauer J., Woidke R. Оценка тяжести травмы: обзор наиболее часто используемых систем для оценки тяжести повреждений у травматологических больных // Вестник травм. и ортопед. им. Н.Н. Приорова. —2003. — № 113. — C. 15­16.


Повернутися до номеру