Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
Зала синя Зала жовта

Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
Зала синя Зала жовта

Журнал "Медицина невідкладних станів" 2 (49) 2013

Повернутися до номеру

Алгоритм використання кишень спеціального робочого одягу медичних працівників бригад екстреної медицини як складова своєчасності порятунку при масовому ураженні

Автори: Тихенко С.В., Тищенко В.А., Шваб О.Л., Ржевський А.В., Київський міський центр екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф, Всеукраїнська асоціація працівників швидкої і невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф

Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Ефективність надання медичної допомоги на догоспітальному етапі залежить не тільки від кваліфікації працівника, а й від наявності в нього медичних засобів і швидкості їх застосування за принципом «тут і зараз». Запровадження уніфікованої схеми розміщення медичних засобів у кишенях спеціального робочого одягу медичного персоналу дозволить надавати медичну допомогу потерпілим більш якісно та ефективно.
Забезпечення членів бригади індивідуальним рюкзаком-укладкою з типовим переліком засобів для порятунку уніфікує порядок та зменшує час надання екстреної медичної допомоги постраждалим при масовому ураженні.

Эффективность оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе зависит не только от квалификации работника, но и от наличия у него медицинских средств и скорости их применения по принципу «здесь и сейчас». Введение унифицированной схемы размещения медицинских средств в карманах специальной рабочей одежды медицинского персонала позволит оказывать медицинскую помощь потерпевшим более качественно и эффективно.
Обеспечение членов бригады индивидуальным рюкзаком-укладкой с типовым перечнем средств для спасения унифицирует порядок и сокращает время оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим при массовом поражении.

Effectiveness of health care in the prehospital stage depends not only on qualifications of the employee, but on the availability of medications and the speed of their application by «here and now» principle. The introduction of a uniform layout of medical devices in the pockets of specialized working clothes of medical personnel will made it possible to provide medical care to victims more efficiently and effectively.
Providing of team members with individual backpack with a typical list of medications for rescue unifies the order and reduces the time for emergency medical aid to victims of mass destruction.


Ключові слова

система екстреної медичної допомоги, спеціальний робочий одяг, медичні засоби, уніфікована схема розміщення.

система экстренной медицинской помощи, специальная рабочая одежда, медицинские средства, унифицированная схема размещения.

system of emergency medical care, specialized working clothes, medical supplies, unified layout.

Мета роботи: створення єдиного порядку розміщення медичних засобів у кишенях спеціального робочого одягу медичних працівників бригад екстреної медичної допомоги для забезпечення своєчасності надання допомоги постраждалим під час ліквідації медико­санітарних наслідків надзвичайної ситуації в умовах обмеженого часу.

Визначення: при наданні екстреної медичної допомоги постраждалим у невідкладних станах за умов масового ураження вирішальне значення має вміння медичного персоналу застосувати спеціальні знання та виконання спеціальних прийомів для порятунку постраждалих під час медичного сортування, підтримання в стабільному стані життєвих функцій тяжких постраждалих на сортувальному майданчику в черзі на евакуацію до лікарень. Разом з цим час, затрачений при наданні допомоги, великою мірою залежить від наявності необхідних засобів безпосередньо на місці. Іншими словами, медичні засоби мають бути «тут і зараз» у кожного рятувальника під рукою.

Методи: для впровадження даного порядку використання кишень спеціального робочого одягу в чотирьох чергових змінах бригад екстреної медичної допомоги виконувалися різні варіанти заповнен­ня необхідними медичними засобами для пропозиції оптимального варіанта.

Запропонована схема розміщення передбачає уніфікацію спеціального робочого одягу, а саме кількість кишень, їх розміру, розташування механізмів застібок тощо.

Зауважимо, що розміщення кишень на літньому та зимовому одязі має збігатися для полегшення використання в будь­яку пору року без зайвого навантаження на увагу медичного працівника.

Оскільки кожен із медичних працівників використовує однакову форму одягу та під час виконання своїх обов’язків може в будь­який момент зіткнутися з ситуацією з кількома постраждалими, розміщення медичних засобів запропоновано таким чином, щоб кожен із них мав можливість надати допомогу кільком постраждалим в автономному режимі.

Пропонується два види розміщення медичних засобів:

1) при виїзді на екстрений виклик з одним постраждалим;

2) при виїзді на виклик з двома і більше постраждалими в невідкладному стані.

Слід враховувати основні принципи роботи бригад екстреної допомоги, а саме:

1) Спеціальний робочий одяг — індивідуальний. Тому кожен медичний працівник має бути забезпечений відповідним майном.

2) Кількість майна при комплектації бригад регламентується наказом МОЗ України від 29.08.2008 р. № 500 «Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню в Україні», а саме:

Орієнтовний перелік оснащення виїзної бригади швидкої медичної допомоги (пункти наведені у зведеній таблиці № 1).

Враховуючи, що чинними нормами не передбачено типи укладок для розміщення в них медикаментів, засобів медичного призначення, необхідних для проведення медичного сортування постраждалих, засоби знаходиться в різних, не передбачених нормами, місцях салону санітарного автомобіля, що збільшує час для підготовки медичного персоналу бригади, комплектування одягу засобами для порятунку постраждалих. Для кожного члена бригади не передбачені рюкзак­укладка за європейськими стандартами.

Для забезпечення готовності за принципом «тут і зараз» при масовому ураження нами пропонується контейнер­укладка майна виїзних бригад для комплектування кишень одягу на три особи, що забезпечує швидке наповнення кишень мінімальною кількістю медикаментів та виробів медичного призначення при наданні допомоги постраждалим у разі виникнення надзвичайної ситуації.

3) Перераховане майно закріплюється за кожною окремою бригадою та зберігається в спеціальному контейнері/сумці/коробці. У разі виїзду на надзвичайну ситуацію бригада виймає медичні засоби з укладки та комплектує ними кишені.

4) Поповнення відбувається так же, як і поповнення іншого майна бригади.

Враховуючи дані, наведені в колонці 4 зведеної таблиці № 1, можемо відмітити, що перелік та кількість медичних засобів не такі вже й малі. Виникає закономірне запитання: яким чином все це розмістити на одній людині? Чи не буде це заважати при виконанні завдань?

Відповідаємо:

— переглянувши рис. 1–3 та табл. 2–4, впевнимось: розмістити весь перелік медичних засобів на одній людині нескладно;

— на власному досвіді медичних працівників виїзних бригад нашого Центру доведено: не тільки не заважає, а в екстремальних умовах допомагає (надає автономності та економить час).

— час, витрачений на укладання майна по кишенях, жодного разу не перевищував часу доїзду на виклик.Повернутися до номеру