Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 7 (54) 2013

Back to issue

Побачив світ перший всеукраїнський підручник з анестезіології та інтенсивної терапії для системи післядипломної освіти

Побачив світ перший том підручника «Анестезіологія та інтенсивна терапія» за редакцією професора І.П. Шлапака. Підручник рекомендований для лікарів­інтернів та лікарів­анестезіологів різного рівня підготовки, а також для лікарів хірургічного профілю та лікарів консультантів (терапевтів, кардіологів тощо).

Унікальність цього наукового видання полягає в тому, що підручник, який нещодавно побачив світ, написаний колективом авторів, які представляють низку провідних наукових і лікувальних установ, що займаються проблемами анестезіології та інтенсивної терапії в Україні. У цьому проекті взяв участь великий колектив авторів — фахівці 22 кафедр і курсів, відділів і відділень закладів післядипломної освіти, науково­дослідних інститутів і великих клінічних лікарень України.

Анестезіологія та інтенсивна терапія — одна з провідних галузей медицини, що розвивається швидкими темпами. Це доволі молода спеціальність, що знаходиться на перехресті фундаментальних галузей медицини, таких як хірургія і терапія, фізіологія і патологія, фармакологія і токсикологія, вона тісно пов’язана і з багатьма іншими розділами медичної науки. Сьогодні у світовому інформаційному просторі містяться величезні масиви інформації з указаних проблем. Готуючи підручник, автори ставили перед собою мету систематизувати наявну інформацію з позиції доказової медицини відповідно до сучасної програми післядипломної підготовки лікарів. Декілька слів про структуру видання. Підручник складається з п’яти розділів, які для зручності користування розділені на дві книжки.

У першому розділі описані історія та організація анестезіології та інтенсивної терапії в Україні та світі. Важливе місце в цій частині посідає висвітлення можливостей застосування методів доказової медицини та інформаційних технологій у практичній роботі анестезіолога. Описані юридичні та деонтологічні аспекти в анестезіології та інтенсивній терапії, а також можливі професійні шкідливості в анестезіології.

Сучасний лікар повинен мати фундаментальні знан­ня з фізіології та патофізіології невідкладних станів. Тому другий розділ присвячений основам клінічної фізіології для анестезіолога. У розділі знайшли відображення проблеми клінічної фізіології серцево­судинної системи, органів дихання, травлення та вивідної системи, описані механізми основних порушень водно­електролітного обміну та кислотно­лужної рівноваги.

У повсякденній практиці лікарю доводиться призначати фармацевтичні препарати, вибираючи їх з великого арсеналу медикаментів. Тому третій розділ присвячений клінічній фармакології основних засобів для наркозу, місцевих анестетиків, опіоїдів, міорелаксантів та засобів для інфузійно­трансфузійної терапії.

Четверта частина цього підручника присвячена загальним питанням хірургічного знеболювання та інтенсивної терапії. Тут розміщено інформацію щодо ведення периопераційного періоду, особливостей застосування різних методів анестезії, проблем післяопераційного знеболення, респіраторної підтримки та клінічного харчування.

У кожному розділі надано список рекомендованої літератури, а для самоконтролю знань та навичок подано контрольні запитання та тестові завдання. Для зручності пошуку матеріалів в кінці тому розміщено докладний предметний покажчик.

У написанні підручника взяли участь автори з численних колективів, що представляють не тільки різні регіони України, а й різні анестезіологічні школи. При такому підході могла проявитися деяка відмінність у поглядах на певні теоретичні положення. І тут треба зазначити, що під час підготовки матеріалів до друку колектив редакторів під керівництвом головного редактора — доктора медичних наук, професора І.П. Шлапака намагався максимально зберегти авторську думку. І не тільки тому, що подібні розбіжності важко усунути, а здебільшого тому, що автори є не тільки викладачами, а й відомими клініцистами. І їх погляди та підходи базуються на великому практичному досвіді, ціна якого — життя багатьох вилікуваних хворих. 

Анестезіологію і сьогодні називають невідомою спеціальністю. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров’я, анестезіологія посідає 4­те місце в госпітальній службі, залишаючись при цьому найбільш невідомою. Анестезіологія в США входить у десятку найбільш престижних професій, але лише 50 % пацієнтів вважають представників цієї професії лікарями, в Україні лише 30 % населення має якесь уявлення про те, чим займається лікар­анестезіолог. Часто анестезіологи називають себе бійцями невидимого фронту. І в цьому є своя правда. Насправді, в анестезіології поєдналися дві заповітні мрії людства — позбавлення від болю та воскресіння після смерті.

Саме питанням інтенсивної терапії критичних станів, що часто обтяжують перебіг різноманітних захворювань, присвячений другий том підручника, що готується до випуску. Крім сучасних рекомендацій із діагностики та лікування основних невідкладних станів, із якими доводиться мати справу лікарям різних фахів, другий том містить також інформацію про окремі питання анестезіології, розділ про особливості інтенсивної терапії в педіатрії та розділ, присвячений лікуванню основних видів отруєнь.

Сподіваємось, що підручник стане у нагоді не тільки анестезіологам, але й усім фахівцям, які читають журнал «Медицина невідкладних станів». Спеціально для читачів цього чудового часопису ми подаємо в журнальному варіанті деякі розділи зі згаданого видання.

 

З повагою до читачів журналу

«Медицина невідкладних станів»,

колектив авторів підручника

«Анестезіологія та інтенсивна терапія»

за ред. проф. І.П. Шлапака   Back to issue