Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (67) 2015

Back to issue

Effect of Infusion Therapy on Redox-Balance of Oxidant-Antioxidant Systems of Lung Tissues in Severe Concomitant Injury in an Experiment

Authors: Roshchin H.H., Kryliuk V.O., Kuzmin V.Yu. - Department of Emergency Medicine of National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Kyiv; Hudyma A.A. - State Higher Educational Institution «Ternopil State Medical University named after I.Ya. Horbachevskyi of Ministry of Healthcare of Ukraine», Ternopil; Ivanov V.I., Maksymenko M.A., Penkalskyi O.O. - State Institution «Ukrainian Scientific and Practical Center of Emergency Care and Disaster Medicine of Ministry of Healthcare of Ukraine», Kyiv, Ukraine

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Keywords

severe concomitant injury, malondialdehyde, diene conjugates, catalase, superoxide dismutase, oxidation index, experiment.

Summary. Against the background of experimental severe concomitant injury, there has been studied the effect of infusion therapy on cytotoxicity of prooxidant systems (malondialdehyde and diene conjugates) and the activity of antioxidant level of enzymes (superoxide dismutase and catalase) in the lung tissues of experimental animals. It has been established that in the context of early infusion therapy, already within 6 hours of the traumatic process, there occurs a decrease in the activity of these indicators, as well as the redox-balance of oxidant-antioxidant systems in the lung tissues. The best survival rates during 24 hours were in animals which were administered a drug of combined infusion therapy (HAES-LX 5%) based on 5% hydroxiethyl starch 130/0.4, 5% xylitol, 1.5% sodium lactate and balanced electrolyte solution.


Bibliography

1. Baraboy V.A., Sutkovoy D.A. Okyslytelno-antyoksydantnyy homeostaz v norme y pry patolohyy: monohrafyya / Pod red. akad. AMN Ukrayny Yu.A. Zozuly // K.: Chernobylynterynform. — 1997. — 220 s.

2. Borodin Ye. A., Yegorshina Ye. V., Samsonov V. P. Biokhimiya endotoksikoza. Mekhanizmy razvitiya i otsenka stepeni tyazhesti pri vospalitelnykh zabolevaniyakh legkikh // Blagoveshchensk : AGMA, 2003. — 129 s.

3. Vavin V.G, Grigorev Ye.V., Razumov A.S. Patogeneticheskoe obosnovanie intensivnoy korrektsii lipoperoksidaznogo statusa u postradavshikh s politravmoy // Vestnik intensivnoy terapii. — 2005. — №5. — S. 106-109.

4. Ghoncharuk Je. Gh., Korshun M. M. Viljnoradykaljne okyslennja jak universaljnyj nespecyfichnyj mekhanizm poshkodzhujuchoji diji shkidlyvykh chynnykiv dovkillja // Zhurnal AMN Ukrajiny. — 2004. — T. 10, # 1. — S. 131-150.

5. Yelskiy V.N., Klimovitskiy V.G., Zolotukhin S.Ye. i dr. Izbrannye aspekty patogeneza i lecheniya travmaticheskoy bolezni // Donetsk: OOO «Lebed». — 2002. — 360 s.

6. Kazimirko V.K., Maltsev V.I., Butylin V.Yu., Gorobets N.I. Svobodnoradikalnoe okislenie i antioksidantnaya terapiya // K.: Morion. — 2004. — 160 s.

7. Kalinkin O.G. Travmaticheskaya bolezn // Travma. — 2013. — №3(14) — S. 59-65.

8. Kozak D. V. Antioksidantno-prooksidantnoe sootnoshenie v tkanyakh legkikh v dinamike politravmy // Meditsina obrazovaniya Sibiri. — 2014. — №1. S. 14-16.

9. Korolyuk M. A., Ivanova L. I., Mayorova I. G., Tokarev V. Ye. Metod opredeleniya aktivnosti katalazy // Lab. delo. — 1988. — №1. — S. 16-19.

10. Kostyuk V. A., Potapovich A. I., Kovaleva Zh. V. Prostoy i chuvstvitelnyy metod opredeleniya aktivnosti superoksiddismutazy, osnovannyy na reaktsii okisleniya kvertsetina // Voprocy meditsinskoy khimii. — 1990. — №2. — S. 88-91.

11. Kostyuk V.A., Potapovich A.I. Bioradikaly i bioantioksidanty // Minsk. BGU. — 2004. — 174 s.

12. Kurashvili L.V., Vasilkov V.G. Lipidnyy obmen pri neotlozhnykh sostoyaniyakh // Penza — 2003. — 198 s.

13. Lushchak V. І., Bagnyukova T. V., Luzhna L. І. Pokazniki oksidativnogo stresu. Peroksidi lіpіdіv // Ukr. bіokhіm. zhurn. — 2006. — T. 78, № 5. — S. 113-119.

14. Menshchikova Ye.V., Zenkov I.P. Antioksidanty i ingibitory radikalnykh okislitelnykh protsessov // Uspekhi sovremennoy biologii. — 1993. — tom 113. — vyp.4. — S. 442-455.

15. Miroshnichenko O.S. Biogenez, fiziologicheskaya rol i svoystva katalazy // Biomembrany i kletka. — 1989. — №7. — S. 32-41.

16. Petukhova O. V., Ustyantseva I. M., Agadzhanyan V. V. Soderzhanie lipoproteidov i produktov perekisnogo okisleniya lipidov u bolnykh v ostrom periode politravmy // Politravma. — 2006. — №3. — S. 65-68.

17. Mishhenko I.V. Reakciji perekysnogho okyslennja lipidiv i ghemostazu u riznykh tkanynakh pry ghostromu emocijno-boljovomu stresi // Fiziol. zhurn. — 2002, — T.48, — #6. — S. 66-69.

18. Poberezkina N.B., Osinskaya L.F. Biologicheskaya rol superoksiddismutazy // Ukrainskiy biokhim. zhurnal. — 1989. — T. 61, N 2. — C. 14-23.

19. Tymochko M.F., Jelisjejeva O.P., Kobyljansjka L.I., Tymochko I.F. Metabolichni aspekty formuvannja kysnevogho ghomeostazu v ekstremaljnykh stanakh // Ljviv. — 1998. — 142 s.

20. Yakovlev M.Yu., Zubairova L.D., Krupnik A.N., Permyakov N.K. Alveolyarnye makrofagi v fiziologii i patologii legkikh // Arkhiv patologii. — 1991. — №4. — S. 3-7.

21. Bedard K, Krause K. The NOX family of ROS-generating NADPH oxidases: physiology and pathophysiology. // Physiol. Rev. — 2007. — 87 (1). Р. 245-313. doi: 10.1152/physrev.00044.2005

22. Clark J.A., Coopersmith C.M. Intestinal crosstalk: a new paradigm for understanding the gut as the “motor” of critical illness // Shock. — 2007. — Vol.28. — P. 384-393. doi: 10.1097/shk.0b013e31805569df

23. Esterbauer H., Gebicki J., Puhl H., Jurgens G. The role of lipid peroxidation and antioxidants in oxidative modification of LDL // Free Radic. Biol. Med. — 1992. — 13. — P. 341-390. PMID: 1398217

24. Gueraud F., Atalay M., Bresgen N., Cipak A., Eckl P.M., Huc L., Jouanin I., Siems W., Uchida K. Chemistry and biochemistry of lipid peroxidation products // Free Radic. Res. — 2010. — Vol. 44, 10. — P. 1098-1124. doi: 10.3109/10715762.2010.498477

25. Lamb NJ, Gutteridge JMC, Baker C, et al. Oxidative damage to proteins of bronchoalveolar lavage fluid in patients with acute respiratory distress syndrome: evidence for neutrophil-mediated hydroxylation, nitration and chlorination. // Intens Care Med 1999;25:1738-1744.

26. Richter C. Biophysical consequences of lipid peroxidation in membranes // Chemistry and physics of lipids. — 1987. — Т. 44. — №. 2. — P. 175-189.

27. Tscherne H., Regel G. Surgical procedures in the stabilized patient. The Integrated Approach to Trauma Care: The First 24 Hours // Eds. RJ.A. Goris, O. Trents. — Berlin. — 1995. — P. 188-190.


Back to issue