Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" 6 (77) 2016

Повернутися до номеру

Вплив стресу на зниження когнітивних функцій у молодих пацієнтів із травмами при операціях металоостеосинтезу

Автори: Георгіянц М.А.(1), Богуславська Н.М.(2), Богуславський Д.П.(2) - (1) Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна; (2) КЗОЗ «Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня», м. Харків, Україна

Рубрики: Анестезіология-реаніматологія, Медицина невідкладних станів

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Статтю опубліковано на с. 24

 

Мета: вивчення рівня маркерів стресу, когнітивних функцій (КФ) та їх взаємозв’язків у молодих хворих із травмами кінцівок в умовах різних видів анестезії. 

Матеріали і методи. Залежно від виду анестезії 102 пацієнти віком від 18 до 45 років розподілені на 3 групи: I — провідникова анестезія (ПА), II — ПА із седацією (ПАС), III — внутрішньовенна анестезія (ВВА). За віком, статтю, антропометричними даними, супутньою патологією, рівнем освіти, обсягом та тривалістю операції групи не відрізнялись. У періопераційному періоді визначали рівень глюкози, кортизолу та інсуліну, кортизол-інсулінове співвідношення (К/І) та індекс НОМА на етапах: І — до операції, ІІ — на травматичному етапі, ІІІ — у кінці операції, IV — у 1-шу післяопераційну (п/о) добу. КФ оцінювались за Монреальською шкалою (МОСА) до операції та у 1-шу п/о добу.
Результати. У групі ПА на ІІ та ІІІ етапах K/І зростало до 98,6 ± 10,9 та 80,8 ± 7,6 (р = 0,001), а у 1-шу п/о добу глікемія — до 6,5 ± 0,3 ммоль/л (p = 0,001) та НОМА — до 3,2 ± 0,4 (p = 0,001). У групі ВВА у 1-шу п/о добу відбувалося зростання кортизолу до 574,4 ± 49,7 нмоль/л (p = 0,001) та K/І — до 140,8 ± 20,5 (p = 0,003). Зниження КФ було у 12,5 ± 5,8 % пацієнтів І групи, у 13,6 ± 5,2 % — ІІ групи та у 26,9 ± 8,7 % — ІІІ групи. У 1-шу п/о добу при ПА глікемія корелювала з увагою (r = –0,50; р = 0,004), а у групі ВВА кортизолемія — МОСА (r = –0,51; р = 0,008), K/І — мислення (r = –0,40; р = 0,014).
Висновки. 1. Підвищення К/І на травматичному етапі операції, зростання глікемії та НОМА у 1-шу п/о добу при ПА, тенденція до гіперкортизолемії та підвищення К/І при ВВА свідчать про розвиток стрес-реакцій у періопераційному періоді. 2. Найбільш сприятливий профіль зв’язків між КФ та маркерами стресу в групі пацієнтів визначався в умовах ПАС.


Повернутися до номеру