Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" 5 (84) 2017

Повернутися до номеру

Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Завідувач кафедри: Клигуненко Олена Миколаївна — доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я ДОА за фахом «анестезіологія та інтенсивна терапія».
На кафедрі працює 15 осіб, із них 2 професори (О.М. Клигуненко, В.І. Снісарь), 5 доцентів (В.В. Єхалов, Ю.А. Площенко, О.В. Кравець, Д.М. Станін, В.А. Седінкін), 5 асистентів: 2 кандидати медичних наук (О.В. Лященко, О.Ю. Муризіна), 3 молоді вчені (В.В. Халімончик, С.В. Єгоров, К.О. Кущ), 3 лаборанти (Н.П. Козачук, І.В. Муха та О.П. Куратович).

Історія

Кафедра анестезіології і реаніматології ФПО створена у 1986 р. на базі міської лікарні швидкої медичної допомоги м. Дніпропетровська. Перший завідувач — доц. Ю.С. Петренко. Штат кафедри складався з 2 доцентів (В.П. Туз та В.В. Фроленко), 4 асистентів та 2 лаборантів. З вересня 1993 р. завідувачем кафедри стала д.м.н., проф. О.М. Клигуненко, під керівництвом якої кафедра освоює нові клінічні бази: КЗ «Дніпровська шоста міська клінічна лікарня» ДОР, КЗ «Дніпровська міська клінічна лікарня № 9» ДОР, КЗ «Дніпропетровське клінічне об’єднання швидкої медичної допомоги» ДОР, КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР, КЗ «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром» ДОР та клініку «Гарвіс». У 1997 р. при кафедрі створено орендний колектив «Гіпербарист», а у 2003 р. кафедру було перейменовано в кафедру анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО. 
Навчання лікарів-інтернів зі спеціальності «анестезіологія та інтенсивна терапія» було розпочато з 1989 р., «медицина невідкладних станів» — з 1999 р., «дитяча анестезіологія» — з 2000 р., «сімейна медицина» — з 2002 р. З 2006 р. на кафедрі проходять підготовку до ліцензійного екзамену «Крок-3» лікарі-інтерни 27 суміжних кафедр. Паралельно проводяться курси тематичного удосконалення та передатестаційні цикли для лікарів-анестезіологів, акушерів-гінекологів та лікарів загальної практики.

Видатні вчені кафедри

Професор О.М. Клигуненко у 1991 р. захистила докторську дисертацію на тему «Механізми адаптації до тяжкої черепно-мозкової травми та способи захисту головного мозку від гіпоксії», у січні 1993 р. отримала звання професора, у 2000 р. за розробку та впровадження «Медичної системи життєзабезпечення потерпілих у техногенних аваріях і катастрофах» була нагороджена у складі авторського колективу Державною премією України у галузі науки та техніки. У 2009 р. стала кавалером ордена княгині Ольги III ступеня. Автор та співавтор понад 570 наукових праць, у тому числі 13 монографій, 6 підручників, 5 навчальних посібників, 6 винаходів. Член спеціалізованої вченої ради Д 08.601.01, член правління Асоціації анестезіологів України та Дніпропетровської області, член Європейської асоціації анестезіологів, член редакційної ради науково-практичних журналів «Біль, знеболення та інтенсивна терапія», «Медицина невідкладних станів», «Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва». Під керівництвом О.М. Клигуненко захищено 3 докторські і 12 кандидатських дисертацій, заплановані та виконуються 3 докторські та 5 кандидатських дисертацій.
Професор В.І. Снісарь працює на кафедрі з 2000 р. У 2004 р. став деканом ФПО. Член спеціалізованої вченої ради Д 08.601.01, правління Асоціації анестезіологів України та Дніпропетровської області, член редакційної ради науково-практичних журналів «Актуальні питання дитячої хірургії та анестезіології» (Росія), «Гострі та невідкладні стани в практиці лікаря». Під керівництвом професора В.І. Снісаря виконано 1 докторську та 9 кандидатських дисертацій, заплановані та виконуються 2 докторські і 3 кандидатські роботи.

Найбільш вагомі наукові досягнення

До 2004 р. основний напрямок наукової діяльності кафедри був пов’язаний з науковою школою члена-кореспондента НАН та НАМН України професора Л.В. Усенко, велася робота над проблемою «Розробка та оптимізація методів інтраопераційного та післяопераційного знеболення, інтенсивної терапії, у тому числі з використанням негемоглобінового переносника кисню — перфторану, при критичних станах різного генезу». З 2004 р. співробітники кафедри виконують самостійну науково-дослідну роботу: «Органопротекторні технології у знеболюванні, інтенсивній терапії та невідкладних станах у хворих різних вікових категорій на догоспітальному та госпітальному етапах» (державний реєстраційний номер 0113U006504), керівниками якої стали професори О.М. Клигуненко та В.І. Снісарь.
Під час наукових досліджень доведені органопротективні властивості наркозу севофлюраном при операції кесаревого розтину (О.О. Волков), виявлена протизапальна дія низькомолекулярних гепаринів (О.С. Козіна), місцевих анестетиків (В.В. Доценко), нестероїдних протизапальних засобів (О.В. Лященко, О.Ю. Муризіна). Доведена доцільність обмеження загального об’єму поповнення акушерської крововтрати завдяки зменшенню проявів синдрому поліорганної відповіді (В.А. Седінкін). Вивчені шляхи формування синдрому гострого пошкодження шлунка в абдомінальній хірургії та методи корекції (О.О. Павлов), обґрунтована органопротекторна інтенсивна терапія при оперативному лікуванні тяжких опіків (О.Ю. Сорокіна) та при множинній травмі (Н.В. Матолінець). Розкрита роль відкритої артеріальної протоки у формуванні бронхолегеневої дисплазії в новонароджених та розроблені шляхи її корекції (І.О. Анікін, І.О. Оболонський), оптимізовано анестезіологічне забезпечення у дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи (В.В. Скляр), виявлені механізми розвитку синдрому поліорганної недостатності в новонароджених та розроблені шляхи їх корекції (Д.А. Шкурупій).

Державні та міжнародні нагороди

26 жовтня 2000 р. на Всеукраїнській виставці навчально-методичної літератури (м. Київ) професор О.М. Клигуненко була нагороджена Почесним дипломом за перше місце в номінації «Словники та довідники» за участь у роботі над книгою «Нейротравматологія». 31 серпня 2002 р. кафедра брала участь у виставці-ярмарці «Книжковий світ — 2002», на якій отримала приз «Срібний Нестор-Літописець» видавництва «Здоров’я» (м. Київ), а за підручник «Хірургія дитячого віку» посіла перше місце в конкурсі «Книжковий досвід України» в номінації «Краща навчальна книга». У 2006 р. проф. О.М. Клигуненко, асистент О.В. Кравець на Всеукраїнській виставці навчально-методичної літератури (м. Київ) посіли друге призове місце в номінації «Навчально-методичні посібники з інноваційними технологіями в навчанні» за книги «Інтенсивна терапія крововтрати» та «Інтенсивна терапія опікової хвороби». 26–28 жовтня 2006 р. на ІІІ виставці-презентації (м. Київ) проф. О.М. Клигуненко була нагороджена почесним дипломом І ступеня «За багаторічну творчу педагогічну працю для інноваційного розвитку освіти України».
У 2011 р. тритомний підручник «Хірургія», у створенні якого брали участь 4 співробітники кафедри, був відзначений Державною премією України в галузі науки й техніки та затверджений МОЗ і МОН України як базовий підручник для вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.
28 грудня 2011 р. проф. О.М. Клигуненко зі співавторами була нагороджена дипломом президії Національної академії медичних наук України за монографію «Стресове пошкодження слизової шлунково-кишкового тракту».

Видавнича діяльність

Професорсько-викладацьким складом кафедри самостійно та у співпраці з викладачами інших ВНЗ створені 9 підручників (у тому числі 5 базових), 18 навчально-методичних посібників та 51 методична рекомендація, якими регулярно користуються лікарі-курсанти та інтерни при самостійній підготовці до практичних занять та семінарів.
Самостійно та у співавторстві з науковими співробітниками інших кафедр було опубліковано 15 монографій та понад 1000 статей. Результати наукових робіт висвітлено на міжнародних (у тому числі на Euroanaesthesia) та республіканських з’їздах, симпозіумах, конференціях, у 9 інформаційних листках, 51 методичній рекомендації, 6 патентах та 5 винаходах. 

Досягнення в педагогічній практиці

Для проведення занять створені 2 комп’ютерні класи, 2 методичні кабінети, які оснащені відеотекою та навчальною літературою, 4 навчальні класи з манекенами для відпрацювання практичних навичок.
З 2014 р. співробітники кафедри одними з перших в Україні почали проводити об’єктивний структурований клінічний екзамен за методикою OSCE (Objective Structural Clinical Examination) у лікарів-інтернів анестезіологів. У Великій Британії з 90-х років OSCE включений до фінальної частини іспиту з анестезіології (Royal Colledge of Anaesthetists). Протягом іспиту практичні та теоретичні навички лікарів-інтернів оцінюють на 7 екзаменацiйних станціях. На кожнiй станції екзамен приймають по 2 викладачі. На бiльшостi станцiй iспит складають з використанням сучасних манекенiв та справжнього обладнання для анестезiї (відеоларинго–скоп, дихальнi контури, ендотрахеальні трубки, ларингеальнi маски), оцінка проводиться за допомогою глобальної рейтингової шкали (Global Rating Scale), що дозволяє об’єктивно оцінити відповідність знань та вмінь інтернів кваліфікаційним світовим вимогам до лікаря-анестезіолога.
Усього за 30 років на кафедрі навчалось понад 450 лікарів-інтернів та 6000 лікарів-курсантів, 3 аспіранти, 3 магістри, 27 вітчизняних клінічних ординаторів, а з 2015 р. кафедра проводить підготовку іноземних клінічних ординаторів.

Вагомі досягнення в лікувальній роботі 

З 1991 р. О.М. Клигуненко є головним позаштатним спеціалістом Департаменту охорони здоров’я ДОА за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія». Лікування критичних хворих усіх вікових категорій та анестезіологічні втручання при різноманітних операціях проводяться згідно з протоколами МОЗ України та на сучасному обладнанні. За останні 10 років упроваджено понад 60 методів обстеження та лікування. Співробітники кафедри щороку здійснюють понад 100 консультативних виїздів по лінії санітарної авіації, забезпечують виконання програм засідань асоціації анестезіологів області та переривчастих курсів. Співробітники кафедри також брали безпосередню участь у ліквідації наслідків таких великих техногенних аварій та катастроф, як аварія на Чорнобильській АЕС (доц. В.В. Єхалов), вибух домни в Дніпродзержинську (1993 р.), трамвайна аварія в Дніпродзержинську (1996 р.) та інші. З 2014 р. розроблена та впроваджена стратегія Damage Control Resuscitation у постраждалих в АТО.

Інші види діяльності

Виховна робота серед лікарів та інтернів проводиться як протягом навчального процесу, так і за межами навчального закладу. Вона включає в себе бесіди на різноманітні теми, відвідування театрів, музеїв із подальшим їх обговоренням, проведення Днів ефірного наркозу, навчання школярів міста навичок надання першої медичної допомоги тощо.
Кафедра зробила вагомий внесок у розвиток української анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів. Маючи великий досвід та потенціал, з новими силами продовжує вдосконалювати всі напрямки своєї діяльності.
Матеріал підготовлено
співробітниками кафедри


Повернутися до номеру