Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 52, №3, 2018

Повернутися до номеру

Пам’яті професора Юрія Івановича Решетілова

14 червня 2018 р. пішов з життя завідувач кафедри загальної практики — сімейної медицини та гастроентерології Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», доктор медичних наук, професор Юрій Іванович Решетілов.
Юрій Іванович Решетілов народився 16 березня 1953 року у с. Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області. Після закінчення з відзнакою Харківського державного медичного інституту у 1976 році та первинної спеціалізації в інтернатурі на кафедрі терапії Харківського державного медичного інституту працював на посаді головного лікаря Должанської дільничної лікарні Ізюмського району Харківської області (1977–1980 рр.).
З 1980 р. почалася трудова діяльність Ю.І. Решетілова в Державному закладі «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» (до 2003 р. — Запорізький державний інститут удосконалення лікарів), де він пройшов шлях від клінічного ординатора, старшого лаборанта, асистента до завідувача кафедри гастроентерології (з 2013 р. — кафедра загальної практики — сімейної медицини та гастроентерології). За 25 років керівництва кафедрою професор Ю.І. Решетілов перетворив її в потужний науково-практичний центр спеціалізованої медичної допомоги гастроентерологічним хворим, створив власну школу науковців та практичних лікарів-гастроентерологів. За ініціативою професора Ю.І. Решетілова на базі клініки був організований Запорізький міський гастроентерологічний центр, діяльність якого була спрямована на науково-практичну інтеграцію терапевтів, гастроентерологів і хірургів. Впровадження сучасних лікувально-діагностичних технологій дозволило добитися суттєвого зниження кількості ургентних операційних втручань з гастроентерологічних причин, збереження працездатності та покращення якості життя пацієнтів.
Серед найбільш значних наукових робіт професора Ю.І. Решетілова слід визначити розробку міждисциплінарного наукового напрямку з дослідження фізіології, патофізіології та можливостей диференційної фармакологічної корекції моторних порушень на підставі інтегральної оцінки функціонального стану органів травної системи. Іншим напрямком є наукове обґрунтування патогенетичної терапії захворювань органів травлення, асоційованих з хелікобактеріозом та хронічною специфічною інфекцією. В останні роки на підставі наукових розробок професора Ю.І. Решетілова отримані суттєві результати щодо медико-практичної та наукової значущості впровадження неінвазивних лікувально-діагностичних гастроентерологічних технологій. Завдяки розробкам професора Ю.І. Решетілова в практичну діяльність впроваджені комп’ютерна поліметрія органів травлення, моніторинг рН і моторики, комп’ютерна УЗ-діагностика з фазовим моніторингом печінки, жовчного міхура і підшлункової залози, індивідуальне тестування лікарських засобів, неінвазивна аероіонна діагностика патології органів травлення. За технологічними рішеннями, інформативністю, позитивним економічним ефектом розробки професора Ю.І. Решетілова мають високе медико-практичне значення. Серед досягнень останніх років слід визначити удосконалення технологій неінвазивного скринінгу внутрішніх хвороб для лікарів загальної практики — сімейної медицини у первинній ланці медико-санітарної допомоги.
Професор Ю.І. Решетілов — автор 475 наукових праць з актуальних питань сучасної гастроентерології та проблем вищої медичної школи.
Окрім ділових і професійних якостей, Юрія Івановича виділяли суто людські риси. Його душевне тепло, людяність, доброта, висока порядність та інтелігентність надовго залишаться в пам’яті колег і друзів.
Медична і наукова спільнота глибоко сумує через непоправну втрату нашого дорогого колеги.
Світлій людині
Юрію Івановичу Решетілову — світла пам’ять.


Повернутися до номеру