Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Журнал "Гастроентерологія"

Редакційна колегія

 • Діденко В.І., к.м.н., заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпро, Україна
 • Мосійчук Л.М., д.м.н., зав. відділом захворювань шлунка, дванадцятипалої кишки, дієтології і лікувального харчування ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпро, Україна
 • Харченко Н.В., д.м.н., професор, чл.-кор. НАМН України, завідувачка кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ, Україна
 • Шевченко Б.Ф., д.м.н., професор, головний науковий співробітник відділу хірургії органів травлення ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпро, Україна
 • Шипулін В.П., д.м.н., професор, директор Національного музею медицини України, завідувач кафедри внутрішньої медицини 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, заслужений лікар України, Київ, Україна
 • Bor Serhat, MD, Professor, Ege University School of Medicine, Bornova, Izmir, Turkey
 • Vincenzi Bruno, MD, PhD, Associate Professor in Medical Oncology, The Campus Bio-Medico University, Rome, Italy
 • Височина І.Л., д.м.н., професор, завідувачка кафедри сімейної медицини ФПО Дніпровського державного медичного університету, Дніпро, Україна
 • Гайдар Ю.А., д.м.н., с.н.с., керівник лабораторії патоморфології ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпро, Україна
 • Губська О.Ю., д.м.н., професор, завідувачка кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, Київ, Україна
 • Dumitrascu Dan L., MD, PhD AGAF, Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, Romania
 • Осьодло Г.В., д.м.н., професор, начальник кафедри військової терапії Української військово-медичної академії МО України, Київ, Україна
 • Потабашній В.А., д.м.н., професор, завідувач кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО Дніпровського державного медичного університету, Кривий Ріг, Україна
 • Сірчак Є.С., д.м.н., професор, завідувачка кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна
 • Скрипник І.М., д.м.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи і післядипломної освіти Полтавського державного медичного університету, Полтава, Україна
 • Хухліна О.С., д.м.н., професор, завідувачка кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна
 • Чернявський В.В., д.м.н., професор кафедри внутрішньої медицини 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Київ, Україна