Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 17, №1, 2021

Повернутися до номеру

До ювілею академіка Любомира Антоновича Пирога

1 березня 2021 року наукова громадськість та інтелігенція України з почуттям гордості урочисто відзначили видатну подію — 90-річний ювілей академіка Національної академії медичних наук, члена-кореспондента Національної академії наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки, провідного ученого-нефролога України, відомого і поза її межами, Любомира Антоновича Пирога.
Народився Любомир Антонович 1 березня 1931 року в м. Рогатині (на той час — Станіславського воєводства Речі Посполитої (Польща), а сьогодні — Івано-Франківської області України), у хліборобській родині. До 1939 року закінчив 2 класи «Рідної школи». Дитиною пережив злигодні Другої світової війни в складних соціально-політичних обставинах Галичини.
У 1948 році закінчив з медаллю десятирічну середню школу в Рогатині, а в 1954 році закінчив з відзнакою Львівський медичний інститут. Свій трудовий шлях почав практичним лікарем курорту Моршин. Уже з перших років праці лікар Л.А. Пиріг виявив нахил до наукової діяльності, підготував низку публікацій у медичних журналах, у тому числі опублікував дві книжки про Моршинський курорт. Потяг до наукової діяльності привів майбутнього вченого до навчання в аспірантурі на кафедрі терапії Київського інституту вдосконалення лікарів і (згодом) відділу клінічної фармакології Українського інституту клінічної медицини ім. акад. М.Д. Стражеска (1958–1961), де під керівництвом відомого клініциста професора А.Л. Міхньова у 1962 році Л.А. Пиріг успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Деякі показники функціонального стану шлунка при лікуванні ревматизму та інфекційного неспецифічного поліартриту АКТГ і кортизоном». 
У 1962–1973 роках Л.А. Пиріг працював асистентом, доцентом кафедри терапії Київського державного медичного інституту ім. акад. О.О. Богомольця, з 1973 до 2002 року — керівником клініки терапевтичної нефрології Київського НДІ урології та нефрології (Інституту урології та нефрології НАМН України), у 1976–1990 роках, крім того, поєднував практичну роботу з обов’язками заступника директора з наукової роботи цього ж інституту. З 1966 р. Л.А. Пиріг розпочинає глибокі наукові дослідження в галузі нефрології під керівництвом професора А.П. Пелещука, а в 1978 році завершує та успішно захищає докторську дисертацію на тему «Еволюція гострого і хронічного гломерулонефриту». У блискучій праці він обґрунтував концепцію клінічної еволюції гломерулонефриту, опрацював клінічну класифікацію цього захворювання з виділенням гіпертензивної стадії і науково довів потребу санаторно-курортного лікування й реабілітації хворих на хронічний гломерулонефрит та осіб після перенесеної трансплантації нирок у кліматичних санаторіях Південного берега Криму, заклавши таким чином основи нефрокурортології. У 1988 р. Л.А. Пирогу присвоєно вчене звання професора, у 1991 р. він був обраний членом-кореспондентом НАН України, а в 1993 р. — академіком АМН України.
Л.А. Пиріг — високоосвічений, гуманний і талановитий клініцист із постійним прагненням до удосконалення й просування нових методів обстеження й лікування хворих. У 1995 році за його ініціативою відкрита кафедра нефрології при Київському інституті удосконалення лікарів (сьогодні — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика), яку він очолював з 1995 до 2010 року. З 2010 р. і дотепер Л.А. Пиріг — професор кафедри нефрології та нирково-замісної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. 
У творчому доробку ювіляра понад 560 наукових публікацій (з них близько 30 посібників, монографій, довідників) з питань нефрології, гастроентерології, курортології, організації медичної допомоги, історії української медицини, української медичної термінології, біоетики. 
Три доктори медичних наук й 21 кандидат медичних наук з гордістю називають Л.А. Пирога своїм учителем.
Любомир Антонович Пиріг проводив значну організаційну роботу серед лікарської громадськості. Як головний нефролог Міністерства охорони здоров’я (1979–1993) він заклав основи організації і розвитку нефрологічної допомоги в Україні, став ініціатором створення й президентом Української асоціації нефрологів (1982–2007), а з 2007 року є її почесним президентом. Під його керівництвом організовано й проведено низку семінарів для терапевтів і нефрологів усіх областей України, перші два з’їзди нефрологів України, 13 всеукраїнських науково-практичних конференцій з питань нефрології.
З кінця 80-х років XX сторіччя Любомир Антонович Пиріг активно залучається до громадської роботи (Товариство української мови, Народний рух України). У 1990–1994 рр. — народний депутат Верховної Ради України від Рогатинського виборчого округу, у парламенті очолює підкомісію зі збереження генофонду нації і надзвичайних ситуацій, входить до складу Народної Ради — групи депутатів національно-демократичного спрямування. Будучи депутатом, ініціював створення Державної програми «Збереження генофонду населення України», уперше організував і провів дві наукові конференції з проблем демографії України, конференції «Медицина і українська культура», «Історія української медицини».
За ініціативи професора Л.А. Пирога і завдяки його особистим гігантським організаційним зусиллям в Україні в 1990 р. було створене Всеукраїнське лікарське товариства (ВУЛТ), у 1990–2007 рр. Любомир Антонович — президент і почесний президент ВУЛТ, а з 2000 року саме завдяки діловим якостям і плідній співпраці з творчою і науковою діаспорою, зокрема Українським лікарським товариством Північної Америки, очолив Світову федерацію українських лікарських товариств (СФУЛТ). За сприяння професора Л.А. Пирога в рамках діяльності ВУЛТ і СФУЛТ в Україні було відновлено видання медичного часопису «Українські медичні вісті» (1997 р.), у регулярних випусках якого публікуються матеріали з’їздів Товариства, тези й статті практичних лікарів і науковців з України й зарубіжжя.
Заслуговує на відзначення активність професора Л.А. Пирога на ниві медичної публіцистики (понад 200 публікацій). У своїх статтях він висвітлює стан охорони здоров’я, демографічну ситуацію в Україні, тернисті шляхи реформи охорони здоров’я нашої держави, питання біоетики, становище української мови в суспільстві та сфері медицини, обстоює загальнолюдську й професійну гідність українського лікаря, лікаря — громадянина та патріота. Частина його публікацій, інтерв’ю, спогадів зібрана в книзі «Медицина і українське суспільство» (Київ, 1998).
Любомир Антонович Пиріг був членом Громадської ради МОЗ України, радником президента Академії медичних наук України, членом вченої ради і спеціалізованої вченої ради НМАПО ім. П.Л. Шупика, членом вченої ради Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, редакцій і редакційних рад низки медичних наукових журналів і газет, редколегії «Енциклопедії сучасної України», членом президії і головою медичної секції Товариства «Україна-Світ», Комітету з біоетики НАН України, членом президії Правління Івано-Франківського земляцтва в Києві.
Професор Л.А. Пиріг — автор численних публікацій і виставкових експозицій з філателістичної україніки, близько 25 років був членом редакційно-художньої ради Державного комітету зв’язку, членом редколегії журналу «Філателія України».
Багатогранна діяльність академіка Любомира Антоновича Пирога за великі заслуги в розвитку охорони здоров’я, багаторічну плідну науково-педагогічну, громадсько-політичну діяльність вшанована численними державними та іншими суспільними нагородами: орденами «Знак пошани» (1986), князя Ярослава Мудрого V ст. (2007), Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого III ступеня, Почесними грамотами МОЗ України, Кабінету Міністрів, Верховної ради України, президії НАН, НАМН України, Київського міського голови, Українського лікарського товариства Північної Америки (1989), численними грамотами СФУЛТ, ВУЛТ, Департаменту охорони здоров’я МОЗ України.
Академік Л.А. Пиріг нагороджений Хрестом Пантелеймона Цілителя, медалями адміністрації Івано-Франківської області «За заслуги перед Прикарпаттям», НАН України «За наукові досягнення», президії НАМН України, М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я». 
Серед нагород академіка — знак «Відмінник охорони здоров’я», три дипломи Національної медичної премії, грамоти, подяки Президента України, дипломи, відзнаки численних громадських і релігійних організацій. 
Крім вищеназваного, важливими віхами життя, професійної і суспільно-громадської діяльності доктора Л.А. Пирога стали: присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1992 р.), призначення у 2000 р. членом Комісії з розробки Концепції розвитку гуманітарної сфери в Україні при Президентові України та призначення того ж року заступником голови Українського міжнародного комітету з питань науки і культури при НАНУ.
Успішний шлях Л.А. Пирога від практичного лікаря до видатного вченого, гуманного лікаря й чудового педагога став можливим завдяки яскравому таланту, феноменальній працездатності, високій відповідальності, великій вимогливості до себе, високій принциповості, безмежній відданості справі боротьби за здоров’я людини. Пошана й шанобливість, якими оточений академік Л.А. Пиріг, — свідчення й визнання його професійних досягнень, відданості своїй справі, далекоглядності та того, що його життя й робота йдуть на благо людства. 
Пишаючись тим, що істинний інтелігент, палкий поборник української національної ідеї академік Любомир Пиріг є постійним автором публікацій у «Міжнародному ендокринологічному журналі», і вітаючи його зі славним ювілеєм, бажаємо ще багато-багато років творчого життя і людського щастя.
 
Редакційна колегія «Міжнародного
ендокринологічного журналу»


Повернутися до номеру