Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Міжнародний ендокринологічний журнал

Про видання

Головний редактор
Паньків Володимир Іванович

Паньків Володимир Іванович – доктор медичних наук, професор, завідувач відділу профілактики, лікування цукрового діабету та його ускладнень, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна.

Науковий редактор:

  • Бойчук Тарас Миколайович – доктор медичних наук, професор, ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна.

Ответственный секретарь:

  • Павлуник Іван Іванович – учений секретар ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна.
  • Паньків Іван Володимирович – доктор медичних наук, доцент, кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна.

Засновано: Вересень 2005

Періодичність виходу: 8 раз на рік.

Реєстраційне свідоцтво КВ № 19313-9113ПР. Видане Державною реєстраційною службою України 06.09.2012 р.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Категорія Б. Наказ МОН України від 11.07.2019 р. № 975.

Передплатний індекс (Україна): 94553.

ISSN 2224-0721 (print)
ISSN 2307-1427 (online)

Приєднуйтесь до нас у соцмережах