Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 55, №2, 2021

Back to issue

Особливості цитокінового профілю у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки залежно від її фіброзної трансформації

Authors: Степанов Ю.М., Діденко В.І., Татарчук О.М., Коненко І.С., Петішко О.П. ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: оцінити рівень цитокінів у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП) залежно від її фіброзної трансформації.
Матеріали та методи. Був обстежений 101 пацієнт із НАЖХП, які знаходились на лікуванні у відділенні захворювань печінки та підшлункової залози ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». Усім хворим проводили зсувнохвильову еластографію на апараті Soneus P7 (Україна, Швейцарія), за результатами якої пацієнти були розподілені на дві групи: І — 88 хворих з помірним фіброзом (F1–F2); ІІ — 13 пацієнтів із вираженим фіброзом печінки (F3–F4). Контрольну групу становили 30 практично здорових людей. У сироватці крові всіх хворих оцінювали рівень фактора некрозу пухлини альфа (TNF-α), інтерлейкіну-6 (ІЛ-6 ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue