Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 17, №7, 2021

Повернутися до номеру

Стан водних секторів у жінок із прееклампсією в перипартальному періоді

Автори: Клигуненко О.М., Марзан О.О.
Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Прееклампсія у вагітних є загрозливим станом, що зумовлює значні порушення водного балансу, формує гіпергідратацію позаклітинного сектора. Це обумовлено основними патогенетичними ланками — ендотеліальною дисфункцією та подальшим розвитком гіпопротеїнемії. Підтвердити дані зміни можливо методом визначення показників об’ємів водних секторів організму. Мета: дослідити вплив стандартної інтенсивної терапії на показники водних секторів організму в породіль із прееклампсією середнього та тяжкого ступенів. Матеріали та методи. Обстежені 90 жінок, включених у три групи: здорові невагітні жінки, вагітні жінки з неускладненим перебігом вагітності та жінки з прееклампсією середнього та тяжкого ступенів. Методом неінвазивної біоімпедансометрії визначали показники водних секторів організму. Результати. Вагітність, ускладнена прееклампсією, у терміні 34–40 тижнів супроводжується зростанням загального об’єму рідини за рахунок збільшення як позаклітинного, так і внутрішньоклітинного водних секторів організму, але з перевагою позаклітинного сектора. До 7-ї доби післяпологового періоду формується тенденція до зниження загального об’єму рідини, але зберігаються набряк інтерстицію та внутрішньоклітинний набряк. Висновки. Результати біоімпедансного аналізу водних секторів свідчать про необхідність залучення додаткових методів лікування для корекції водних секторів організму в породіль із прееклампсією.

Background. Preeclampsia in pregnant women is a threatening condition that causes significant water imbalance, particularly hyperhydration of the extracellular fluid compartment. The condition is the result of the main pathogenetic processes — endothelial dysfunction and the subsequent development of hypoproteinemia. The changes can be detected by measuring body water compartments. Objective: to investigate the effect of a standard intensive care on the body water compartment indicators in women with moderate to severe preeclampsia. Materials and methods. Ninety patients divided into three groups were examined: non-pregnant healthy women, pregnant women with healthy pregnancy, and women whose pregnancy was complicated by moderate to severe preeclampsia. Body water compartments were measured by non-invasive bioelectrical impedance analysis. Results. Pregnancy complicated by preeclampsia is accompanied by an increase in total fluid volume at 34–40 weeks due to an increase in both the extracellular and intracellular water compartments, but with a predominance of the extracellular compartment. By the 7th day of the postpartum period, there is a tendency to decrease the total fluid volume, however, interstitial and intracellular edema can be still observed. Conclusions. The results of the bioelectrical impe-dance analysis of the body water compartments show that additional methods of treatment are needed to correct the body water compartments in women with preeclampsia.


Ключові слова

вагітність; прееклампсія; водні сектори; біоімпедансометрія; інтенсивна терапія

pregnancy; preeclampsia; body water compartments; bioelectrical impedance analysis; intensive care


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Запорожан В.М., Міщенко В.П. Акушерська патологія: Атлас: Навч. посібник. Одеса: Одеський медуніверситет, 2005. 292 с.
 2. Остафійчук С.О. Біоімпедансний аналіз водних секторів у вагітних жінок з гіпертензивними розладами. Вісник проблем біології та медицини. 2019. Вип. 4. Т. 1(153).
 3. Наказ МОЗ України № 417 від 15.07.20111 р. Методичні рекомендації щодо організації надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги. Київ.
 4. Иванова Н.Г., Потапов А.Ф., Матвеев А.С. Особенности центральной и периферической гемодинамики, водно-секторального баланса при преэклампсии. Новости анестезиологии и реаниматологии. 2014. № 4. 
 5. Садчиков Д.В., Елютин Д.В. Систематизация гемодинамических нарушений у беременных с гестозом. Вестн. интенсивной терапии. 2001. № 2. С. 55-58. 
 6. Basevi V., Lavender T. Routine perineal shaving on admission in labour. The Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017. Iss. 1.
 7. Leah L. Albers, Kay D. Sedler, Edward J. Bedric, Dusty Teaf, Patricia Peralta. Midwifery Care Measures in the Second Stage of Labor and Reduction of Genital Tract Trauma at Birth: A Randomized Trial. Journal of Midwifery & Women’s Health. 2015. 51(5). 365-372.
 8. Berlit S., Tuschy B., Stojakowits M., Weiss C., Leweling H., Suttrlin M. et al. Bioelectrical Impedance Analysis in Pregnancy: Re-ference Ranges. In Vivo. 2013. 27. 851-854.
 9. Mancia G., Fagard R., Narkiewicz K. et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. J. Hypertension. 2013. 31(7). 1281-1357.
 10. Staelens A.S., Vonck S., Molenberghs G., Malbrain M.L., Gyselaers W. Maternal body fluid composition in uncomplicated pregnancies and preeclampsia: a bioelectrical impedance analysis. European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology. 2016. 204. 69-73.
 11. Mulasi U., Kuchnia A.J., Cole A.J., Earthman C.P. Bioimpedance at the bedside: current applications, limitations, and opportunities. Nutr. Clin. Pract. 2015. 30(2). 180-193.
 12. Hall J. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 11th ed. Philadelphia: PA, 2006. P. 1091.

Повернутися до номеру